Deti medzi emancipáciou a sociálnou využiteľnosťou: nová sociológia detstva a „našepkaná emancipácia“

Ondrej Kaščák, Branislav Pupala

Abstrakt

Při aktuálním zkoumání dětí a dětství lze identifikovat dvě zásadní „paradigmata“ uplatňující se jednak na akademické a taktéž na školskopolitické úrovni. Jednu tvoří diskurz nové sociologie dětství vyvíjející se od 90. let 20. století, druhou tvoří neoliberální diskurz o vzdělávání prosazující se zejména ve vědách o výchově a ve školské politice v posledních deseti letech (v kontextu střední Evropy). Obě pracují s emancipační logikou aktivního, autonomního a svých práv si vědomého dítěte aktivně se angažujícího v sociálním životě. Nová sociologie dětství soustřeďuje tuto argumentaci na zrovnoprávnění dětské perspektivy ve výzkumu a v sociálním životě (i ve vztahu k dospělým), vycházeje přitom hlavně ze sociálněkonstruktivistických teorií, neoliberální diskurz emancipuje děti ve vztahu k autonomnímu budování jejich „lidského kapitálu“ a jejich aktivní nasměrovanosti na životní úspěch – odvolávajíc se taktéž na výzkumy sociálního konstruktivismu. V sociologii se uvedené diskurzy prolínají a otevírají zásadní otázky o povaze dětského bytí a dětství v současnosti a zejména otázku o skutečné autonomii dětí a povaze jejich emancipace. Výsledkem analýzy je pochybnost o faktickém zrovnoprávnění a hypotéza o mizení dětství překrývajícím se s paralelním mizením dospělosti v ideologii celoživotního vzdělávání.

Klíčová slova

nová sociologie dětství; dětství v celoživotním učení; emancipace dětí; neoliberalismus a dětství; podnikavé dítě; dítě jako zákazník

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

AILWOOD, Jo. Genealogies of Governmentality: Producing and Managing Young Children and Their Education. The Australian Educational Researcher, 2004, roč. 31, č. 3, s. 19–33. ISSN 0311-6999. https://doi.org/10.1007/BF03249526

ALANEN, Leena. Rethinking Childhood. Acta Sociologica, 1988, roč. 31, č. 1, s. 53–67. ISSN 0001-6993. https://doi.org/10.1177/000169938803100105

AMBERT, Anne-Marie. Sociology of Sociology: The Place of Children in North American sociology. In ADLER, P.A., ADLER, P. (eds.). Sociological Studies of Child Development. Vol 1. Greenwich, CT: JAI Press, 1986, s. 11–31. ISBN 0892325658.

BARDY, M., SGRITTA, G., WINTERSBERGER, H. (eds.). Childhood Matters. Social Theory, Practice and Politics. Aldershot : Avebury, 1994, s. 1–24. ISBN 1856288560.

CASTAÑEDA, Claudia. Figurations: Child, Bodies, World. Durham and London : Duke University Press, 2002. ISBN 0822329697. https://doi.org/10.1215/9780822383895

CORSARO, William A. The Sociology of Childhood. Thousand Oaks, CA : Pine Forge Press, 1997. ISBN 0803990111.

CORSARO, William A., EDER, Donna. Children’s Peer Cultures. Annual Review of Sociology, 1990, roč. 16, č. 2, s. 197–220. ISSN 0360-0572. https://doi.org/10.1146/annurev.so.16.080190.001213

Definícia a voľba kľúčových kompetencií. Zhrnutie. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2006. ISBN 80-89225-00-4.

DELEUZE, Gilles. Postscript on Control Societies. In Deleuze, G.: Negotiations. New York : Columbia University Press, 1995, s.177–182. ISBN 0231075804.

DOCKETT, Sue, PERRY, Bob. Researching with Young Children: Seeking Assent. Child Indicators Research, 2011, roč. 4, č. 2, s. 231–247. ISSN 1874-897X. https://doi.org/10.1007/s12187-010-9084-0

DUHN, Iris. Globalisng Chidhood: Assembling the Bicultural Child in the New Zealand Early Childhood Curriculum, Te Whāriki. International Critical Childhood Policy Studies, 2008, roč.1, č. 1, s. 82–105. ISSN 2168-9660.

DUHN, Iris. Mapping Globalisation and Chidhood: Possibilities for Curriculum and Pedagogy. In CANELLA, L., DIAZ SPOTO, L. (eds.): Chilhood: A Handbook. New York: Peter Lang, 2010, s. 309–319. ISBN 1433104504.

EISENBERG, Arlene, MURKOFF, Heidi, HATHAWAY, Sandee E. What to Expect the Toddler Years. New York: Workman, 1996. ISBN 978-0684816777.

FACH, Wolfgang. Staatskörpekultur. Ein Traktat über den „schlanken Staat“. In BRÖCKLING, U., KRASMANN, S., LEMKE, T. (eds.). Gouvernementalität der Gegenwart. Studien zur Ökonomisierung des Sozialen. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2000, s. 110–130. ISBN 3518290908.

FREEMAN, Michael. The Sociology of Childhood and Children´s Rights. The International Journal of Children´s Rights, 1998, roč. 6, č. 4, s. 433–444. ISSN 0927-5568. https://doi.org/10.1163/15718189820494175

GUNTER, Helen. Apprasial and the School as a Learning Organisation. School Leadership & Management, 1996, roč. 16, č. 1, s. 89–100. ISSN 1363-2434. https://doi.org/10.1080/0260136960160108

HABARLEITNER, Elisabeth, DEISTLER, Elisabeth, UNGVARI, Robert. Vedení lidí a koučování v každodenní praxi. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2654-0.

HENGST, Heinz. Children´s Cultures in consumer societies. In BERGH van den, B., BULCK van den, J. (eds.). Children and Media: Multidisciplinary Approaches. Leuven : CBGS-Publicaties, 2000, s. 9–32. ISBN 9044110691.

HOLMER NADESAN, Majia. Engineering the Entrepreneurial Infant: Brain Science, Infant Development Toys, and Governmentality. Cultural Studies, 2002, roč. 16, č. 3, s.401–432. ISSN 0950-2386. https://doi.org/10.1080/09502380210128315

HONIG, Michael-Sebastian, LEU, Hans Rudolf, NISSEN, Ursula. Kindheit als Sozialisationsphase und kulturelles Muster. Zur Strukturierung eines Forschungsfeldes. In HONIG, M.-S., LEU, H. R., NISSEN, U. (eds.). Kinder und Kindheit. Soziokulturelle Muster – sozialisationstheoretische Perspektiven. Weinheim : Juventa Verlag, 1996, s. 9–29. ISBN 3779901951.

HULTQVIST, Kenneth. A History of the Present on Children’s Welfare in Sweden: From Föbel to Present-Day Decentralization Projects. In POPKEWITZ, T. S., BRENNAN, M. (eds.). Foucault’s Challenge: Discourse, Knowledge, and Power in Education. New York and London : Teachers College, 1998, s. 91–116. ISBN 0807736767.

JAMES, Allison, JENKS, Chris, PROUT, Alan. Theorizing Childhood. Cambridge: Polity Press, 1998. ISBN 0745615651.

JAMES, Allison, PROUT, Alan. (eds.). Constructing and Reconstructing Childhoods: Contemporary Issues in the Sociological Study of Childhood, 2. vyd. London : Falmer Press, 1997. ISBN 0750705965

JOHNSON, Ann. Constructing the Child in Psychology: the Child-as-Primitive in Hall and Piaget. Journal of Phenomenological Psychology, 1995, roč. 26, č. 2, s. 35–57. ISSN 0047-2662. https://doi.org/10.1163/156916295X00088

KANOVSKÝ, Martin. Editorial: Deti a detské kultúry. Slovenský národopis (Slovak Ethnology), 2011, č. 3, s. 256–262. ISSN 1335-1303.

KAŠČÁK, Ondrej, PUPALA, Branislav. Neoliberálna guvernmentalita v sociálnom projektovaní vzdelávania. Sociologický časopis, 2010, roč. 46, č. 5, s.771–799. ISSN 0038-0288.

KELLEY, Robert Earl. The Gold-Collar Worker: Harnessing the Brainpower of the New Work Force. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1985. ISBN 0201117398.

LAMBEIR, Bert. Education as liberation: The politics and techniques of lifelong learning. Educational Philosophy and Theory, 2005, roč. 37, č.3, s.349–355. ISSN 0013-1857. https://doi.org/10.1111/j.1469-5812.2005.00125.x

LAMBERT, E. Beverley. Introducing Research to Early Childhood Students. Tuggerah, NSW : Social Science Press, 2003. ISBN 1876633824.

LANGEVELD, J. Martinus. Die Notwendigkeit einer Anthropologie des Kindes. In WULF, CH., ZIRFAS, J. (eds.). Theorien und Konzepte der pädagogischen Anthropologie. Donauwörth : Ludwig Auer, 1994, s. 28–36. ISBN 3403025225.

LANGHOUT, Regina D., THOMAS, Elizabeth. Imagining Participatory Action Research in Collaboration with Children: an Introduction. American Journal of Community Psychology, 2010, roč. 46, č. 1–2, s. 60–66. ISSN 0091-0562. https://doi.org/10.1007/s10464-010-9321-1

LARSSON, Joakim, LÖFDAHL, Annica, PRIETO, Hector Pérez. Rerouting: Discipline, Assessment and Performativity in Contemporary Swedish Educational Discourse. Education Inquiry, 2010, roč. 1, č. 3, s. 177–195. ISSN 2000-4508. https://doi.org/10.3402/edui.v1i3.21941

LEE, Nick. Childhood and Society. Growing up in an Age of Uncertainty. Buckingham : Open University Press, 2001. ISBN 0-335-20608-5.

LENZEN, Dieter. Das Kind. In LENZEN, D. (ed.). Erziehungswissenschaft. Ein Grundkurs. Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1995, s. 341–361. ISBN 349955531X.

MAYALL, Berry. The Sociology of Childhood in relation to Children´s Rights. The International Journal of Children´s Rights, 2000, roč. 8, č. 3, s. 243–259. ISSN 0927-5568. https://doi.org/10.1023/A:1011268427242

Memorandum o celoživotnom vzdelávaní sa [online]. Brusel: Komisia európskych spoločenstiev, 2000. Dostupné z http://www.minedu.sk/data/USERDATA/DalsieVzdel/VDOC/2000_memorandum_o_celozivotnom_vzdelavani.pdf.

MILLEI, Zsuzsa. Governing Through Early Childhood Curriculum, “The Child,“ and “Community“. Ideologies of Socialist Hungary and Neoliberal Australia. European Education, 2011, roč. 43, č. 1, s. 33–55. ISSN 1056-4934. https://doi.org/10.2753/EUE1056-4934430103

MORSS, John R. The Several Social Constructions of James, Jenks, and Prout: A Contribution to the Sociological Theorization of Childhood. The International Journal of Children´s Rights, 2002, roč. 10, č. 1, s. 39–54. ISSN 0927-5568. https://doi.org/10.1163/157181802772758119

PENN, Helen. The World Bank's View of Early Childhood. Childhood, 2002, roč. 9, č. 1, s. 118–132. ISSN 0907-5682. https://doi.org/10.1177/0907568202009001239

POSTMAN, Neil. The Disappearance of Childhood. New York : Delacorte Press, 1982. ISBN 0440016916.

QUILL, Lawrence. The Disappearance of Adulthood. Studies in Philosophy of Education, 2011, roč. 30, č. 4, s. 327–341. ISSN 0039-3746. https://doi.org/10.1007/s11217-011-9231-1

QVORTRUP, Jens. Childhood Matters: An Introduction. In QVORTRUP, J. BARDY, M., SGRITTA, G., WINTERSBERGER, H. (Eds.). Childhood Matters: Social Theory, Practice and Politics. Brookfield : Avebury, 1994, s. 1–23. ISBN 1856288560.

RANG, Adalbert. Erwachsener und Kind. In WULF, CH., ZIRFAS, J. (Eds.). Theorien und Konzepte der pädagogischen Anthropologie. Donauwörth : Ludwig Auer, 1994, s. 37–54. ISBN 3403025225.

ROSE, Nicolas. Inventing Our Selves. Psychology, Power, Personhood. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. ISBN 0521434149. https://doi.org/10.1017/CBO9780511752179

RUDDICK, Sue. The Politics of Aging: Globalisation and the Restructuring of Youth and Childhood. Antipode, 2003, roč.35, č.2, s.334–362. ISSN 0066-4812. https://doi.org/10.1111/1467-8330.00326

RUFFOLO, David. Queeiring Child/hood Policies: Canadian examples and perspectives. Contemporary Issues in Early Childhood, 2009, roč. 10, č. 3, s. 291–308. ISSN 1463-9491. https://doi.org/10.2304/ciec.2009.10.3.291

SILINS, Halia., MULDORF, Bill. Schools as Learning Organizations: The Case for System, Teacher and Students Learning. Journal of Educational Administration, 2002, roč.40, č. 5, s. 425–446. ISSN 0957-8234. https://doi.org/10.1108/09578230210440285

ŠVP – Štátny vzdelávací program. ISCED 0 – Predprimárne vzdelávanie. Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2008.

TRUNEČEK, Jan. Management znalostí. Praha: C.H. Beck, 2004. ISSN 8071798843.

https://doi.org/10.5817/SOC2012-2-13