„Mluví, jako kdyby byla fakt Češka“: Konstrukce národnosti/etnicity v promluvách dětí

Kateřina Lišková

Abstrakt

Analýza focus groups se žákyněmi a žáky 9. tříd, které navštěvovaly rovněž děti z národnostně/etnicky různých skupin (vietnamské, ukrajinské/ruské, romské), zkoumá prostřednictvím diskurzně-analytických metod způsoby konstruování národnosti/etnicity. Identifikuje tři klíčová témata: téma jazyka jako nástroje inkluze a exkluze, téma konstrukce in-group a out-group a téma kultury, respektive její konstrukce v kontextu jinakosti/stejnosti. Na základě provedené analýzy ukazuji, že zvládnutí jazyka majority je mluvčími identifikováno jako hlavní nástroj inkluze, ale rodný jazyk zůstává ukazatelem esenciální pravdy o identitě daného jednotlivce. Ve snaze o inkluzi do in-group používají národnostně/etnicky „jiní“ nejčastěji diskurzivní strategie vlastní normálnosti a podobnosti příslušníkům majority, zatímco „domorodci“ nejčastěji mobilizují diskurz individualizace, aby ukázali sebe jako tolerantní jedince a zároveň aby identifikovali „dobré“ a „špatné“ příslušníky „jiné/ho“ etnika/národnosti. Kultura podobně jako biologie slouží především k vysvětlení odlišností mezi lidmi; zajímavý diskurzivní prostor v tomto smyslu skýtá kategorie psychického „vnitřku“, který může být využit k promýšlení podobnosti lidí a rovnosti mezi nimi.

Klíčová slova

národnost; etnicita; školáci; analýza diskurzu

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BERGER, Peter L.; LUCKMANN, Thomas. Sociální konstrukce reality. Brno: CDK, 1999. 241 s. ISBN: 8085959461.

BURDIEU, Pierre. Language and Symbolic Power. Cambridge: Polity Press, 1991. 302 s. ISBN: 0674510410.

BRUBAKER, Rogers; LOVEMAN, Mara; STAMATOV, Peter. Ethnicity as Cognition. Theory and Society, 2004, č. 1, vol. 33, s. 31–64. ISSN: 0304-2421. https://doi.org/10.1023/B:RYSO.0000021405.18890.63

CHAPMAN, Anthony J. Social Facilitation of Laughter in Children. Journal of Experimental Social Psychology, 1973, č. 6, vol. 9, s. 528–541. ISSN: 0022-1031. https://doi.org/10.1016/0022-1031(73)90035-8

GARFINKEL, Harold. Studies in Ethnomethodology. New Jersey: Prentice-Hall, 1967. 288 s. ISBN: 0138583811.

GOFFMAN, Erving. Frame Analysis of Gender. In LEMERT, Charles J.; BRANAMAN, Ann (eds.). The Goffman Reader. Malden: Blackwell, 1997. s. 201-227. ISBN: 1557868948.

GOFFMAN, Erving. Všichni hrajeme divadlo. Praha: Ypsilon, 1999. 247 s. ISBN: 8090248241.

HERITAGE, John. Garfinkel and Ethnomethodology. Cambridge: Polity Press, 1984. 344 s. ISBN: 0745600611.

LIŠKOVÁ, Kateřina. Hodné holky se dívají jinam. Feminismus a pornografie. Praha: SLON, 2009. 178 s. ISBN: 9788074190223.

POTTER, Jonathan. Representing Reality: Discourse, Rhetoric and Social Construction. London: Sage, 1996. 264 s. ISBN: 0803984111. https://doi.org/10.4135/9781446222119

POTTER, Jonathan; WETHERELL, Margaret. Discourse and Social Psychology: Beyond Attitudes and Behaviour. London: Sage, 1987. 256 s. ISBN: 0803980566.

SACKS, Harvey; JEFFERSON, Gail. Lectures on Conversation. Oxford: Blackwell, 1992. ISBN: 1557862192.

SCHEGLOFF, Emanuel A. Reply to Wetherell. Discourse and Society, 1998, č. 3, vol. 9, s. 413–416. ISSN: 0957-9265. https://doi.org/10.1177/0957926598009003006

SCHEGLOFF, Emanuel A.; SACKS, Harvey. Opening Up Closings. In JAWORSKI, Adam; COUPLAND, Nikolas (eds.). The Discourse Reader. New York: Routledge, 2006. s. 262–271. ISBN: 0415346320.

WETHERELL, Margaret; POTTER, Jonathan. Mapping the Discourse of Racism. Discourse anf the Legitimation of Exploitation. New York: Columbia University Press, 1992. 246 s. ISBN: 0231082614.

WETHERELL, Margaret. Post-Structuralism in Dialogue Positioning and Interpretative Repertoires: Conversation Analysis and post-structuralism in Dialogue. Discourse and Society, 1998, č. 3, vol. 9, s. 387–412. ISSN: 0957-9265. https://doi.org/10.1177/0957926598009003005

https://doi.org/10.5817/SOC2012-2-43