Nejdřív byli dinosauři a pak se narodila prababička aneb Chvála etnografie ve výzkumu dětí

Lucie Jarkovská

Abstrakt

Článek se zaměřuje na metodologické aspekty výzkumu dětí a výzkumu s dětmi a ilustruje je na českých i zahraničních výzkumech. Nové přístupy zdůrazňují pojetí dítěte jako kompetentního, autonomního a rovnocenného partnera ve výzkumu. Sociologický výzkum ze své podstaty je však něčím, co z dítěte nutně dělá objekt a uplatňuje na něj kategorie vlastní disciplíny, jakkoli usiluje o vyzdvižení perspektivy dětské. Nicméně je legitimní a v nových studiích dětství žádoucí překonávat paternalistický přístup. K tomu je však nutné velmi pečlivé přezkoumávání vlastních východisek, a to jak teoreticko-metodologických, vyplývajících z disciplíny, ve které se výzkumník/ice pohybuje, tak těch, vyplývajících z pozice dospělého. Hlavní argument článku spočívá v tezi, že ve výzkumu dětí lze uplatnit nejrůznější techniky sběru dat od dotazníku, přes individuální a skupinový rozhovor až po různé kreativní techniky jako je kreslení, drama apod. Pokud má však výzkum ambici zdůraznit roli dítěte jako aktéra a chce uplatňovat jeho perspektivu, je třeba trávit maximum času s dětmi přímo v terénu, pro což se velmi hodí etnografický výzkumný design.

Klíčová slova

studia dětství; metodologie; etnografie; informovaný souhlas

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ALANEN, Leena. Editorial: Critical Childhood Studies? In Childhood, 2011, č. 2, vol. 18, s. 147–150. ISSN 0907-5682. https://doi.org/10.1177/0907568211404511

ALEXANDER, Bryant Keith. (Re) Visioning the Ethnographic Site: Interpretive Ethnography as a Method of Pedagogical Reflexivity and Scholarly Production.Qualitative Inquiry, 2003, č. 9, vol. 3, s. 416–441. ISSN 1046-2937. https://doi.org/10.1177/1077800403009003006

ÁRIES, Philippe. Centuries of Childhood: A Social History of Family Life. New York: Vintage Books, 1962. s 447. ISBN 0394702867.

BADINTER, Élisabeth. Materská láska: od 17. storočia po súčasnosť. Bratislava: Aspekt, 1998. 277 s. ISBN 80-85549-04-2.

CASTÃEDA, Claudia. The Child as a Feminist Figuration: Toward a Politics of Privilege. Feminist Theory, 2001, č. 2, vol. 1, s. 29–53. ISSN 1464-7001. https://doi.org/10.1177/14647000122229361

CORSARO, William A. The Sociology of Childhood. Thousand Oaks: Pine Forge Press, 1997. 320 s. ISBN 0803990111.

DENZIN, Norman K.. Interpretive ethnography: Ethnographic practices in the 21st century. Thousand Oaks, CA: SAGE, 1997. 325 s. ISBN 0-8039-7299-7. https://doi.org/10.4135/9781452243672

DOCKETT, Sue, PERRY, Bob. Researching with Young Children: Seeking Assent. In: Child Indicators Research, 2011, č. 2, vol. 4, s. 231–247. ISSN: 1874-897X. https://doi.org/10.1007/s12187-010-9084-0

GILL-PIĄTEK, Hanna, KRZYWONOS, Henrika. Bieda. Przewodnik dla dzieci. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2010. 40 s. ISBN 978-83-62467-02-0

HARDING, Sandra. The Science Question in Feminism. Ithaca: Cornell University Press, 1986. 296 s. ISBN 0801493633.

JAMES, Allison. 2001. Ethnography in the Study of Children and Childhood. In ATKINSON, P., COFFEY, A., DELAMONT, S., LOFLAND, J., LOFLAND, L. (eds.). Handbook of Ethnography. London: Sage, 2001. s. 246-257. ISBN 076195824X.

LEVINE, Robert A. Ethnographic Studies of Childhood: A Historical Overview. American Antropologist, 2007, č. 2, vol. 109, s. 247–260. ISSN 0002-7294. https://doi.org/10.1525/aa.2007.109.2.247

LIŠKOVÁ, Kateřina. Released from Gender? Reflexivity, Performativity, and Therapeutic Discourses In: BENSON, M., MUNRO, R. (eds). Sociological Routes and Political Roots. Oxford: Blackwell, 2011. s. 189–204. ISBN 978-1-4443-3813-3. https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.2011.01969.x

MILLMAN, Marcia; KANTER, Rosabeth Moss (eds.). Another Voice. Feminist Perspective on Social Life and Social Science. New York: Anchor Books, 1975. 382 s. ISBN 0385040326.

NEDBÁLKOVÁ, Kateřina.. Etnografie (Jedna ruka kreslí druhou aneb Jak se dělá etnografický výzkum). In ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. (eds.). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007. s 112-125. ISBN 978-80-7367-313-0.

PETRUSEK, Miloslav. Teorie a metoda v moderní sociologii. Karolinum, Praha, 1993. 204 s. ISBN 80-7066-799-0.

PROUT, Alan; JAMES, Allison (eds.). Constructing and Reconstructing Childhood. London: Flandr, 1997. 260 s. ISBN 0750707038.

SHORTER, Edward. The Making of the Modern Family. London: Collins, 1976. s 369. ISBN 0002115425.

ŠVAŘÍČEK, Roman. Kritéria kvality kvalitativního výzkumu. In: ŠVÁŘÍČEK, R.; ŠEĎOVÁ, K. (eds.). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007. s. 28–50. ISBN 978-80-7367-313-0.

THORNE, Barrie. Re-visioning Women and Social Change: Where Are the Children. Gender & Society, 1987, č. 1, vol. 1, s. 85–109. ISSN: 0891-2432. https://doi.org/10.1177/089124387001001005

THORNE, Barrie. Gender Play: Girls and Boys in School. Buckingham: Open University Press, 2004. s 237. ISBN 0-8135-1923-3.

VRÁNKOVÁ, Karolína. Máma, táta, hlavně pes. Respekt, 2012, č. 1/2012, s. 71 – 73.. ISSN 0862-6545.

WALKERDINE, Valerie. Daddy´s Girl. Young Girls and Popular Culture. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 1997. 224s. ISBN 0333647793.

WOLF, Naomi. Promiscuities: the secret struggle for womanhood. 1st ed. New York: Fawcett Columbine, 1998. 286 s. ISBN 0449907643.

WOODHEAD, Martin. Childhood studies. Past, present and future. In KEHILY, Mary Jane (ed.). An Introduction to Childhood Studies. Maidenhead: Open University Press, 2009. s. 17–34. ISBN 0-335-22870-4.

WYNESS, Michael. Childhood and Society. London: Palgrave Macmillan, 2006. 280 s. ISBN 0-333-94648-0.

https://doi.org/10.5817/SOC2012-2-31