Kutilové identity – Sběrači idejí – Stopaři. Ke vztahu historie a systematiky sociologické teorie po Robertu K. Mertonovi

Frank Welz

Abstrakt

Aby historie sociologie neztratila svoji relevanci, neměla by být chápána jako biografický orientovaná přehlídka uznávaných a zapomenutých klasiků, ale spíše jako doplněk sociologické teorie. Historik sociologie by měl přestat jednat jako kutil identity, který sociologii pomáhá najít a stabilizovat její historickou identitu. Neměl by fungovat ani jako sběrač idejí, který v dějinách sociologie hledá opuštěné koncepty za účelem kritického zpochybnění dominujících paradigmat současné sociologie. Naopak, po „historickém obratu“ ve filozofii vědy by měl historik sociologie převzít stopařskou roli. Na rozdíl od Roberta K. Mertona bychom sociologickou teorii a historii sociologie neměli chápat jako dvě oddělené záležitosti. Genealogická zkoumání by nás měla spíše vést k historické epistemologii disciplinárních paradigmat, zdůrazňující potřebu analýzy teoretických paradigmat v sociálním kontextu jejich geneze.

Klíčová slova

historie sociologie; sociologická teorie; filozofie sociálních věd; Thomas S. Kuhn; Robert K. Merton

Plný Text: