Historie sociologie a historie věd: Čekání na společný příběh?

Jan Maršálek

Abstrakt

Tato studie vychází z konstatování, že se historici sociologie dostatečně nezabývají otázkou, jak a jakou historii sociologie pěstovat. Naopak bohatě rozvinuté odpovědi na takovou otázku najdeme v historiografii (přírodních) věd, jejíž propojení s historiografií sociologie je proto v této studii v některých jeho aspektech sledováno. K emancipaci historie sociologie a k jejímu sblížení se s historií (přírodních) věd vyzýval svého času Robert K. Merton, na jehož postřehy a návrhy je snad možné nově navázat. Inspirován Mertonem, ale také G. Canguilhemem a L. Althusserem, klade autor této studie zvláštní důraz na otázku, jakým předmětem se má historie sociologie vlastně zabývat, stejně jako na nezbytnost kritiky sociologického textu.

Klíčová slova

historie sociologie; historie věd; R. K. Merton; předmět historie sociologie; kritika sociologického textu

Plný Text: