Historie sociologie a historie věd: Čekání na společný příběh?

Jan Maršálek

Abstrakt

Tato studie vychází z konstatování, že se historici sociologie dostatečně nezabývají otázkou, jak a jakou historii sociologie pěstovat. Naopak bohatě rozvinuté odpovědi na takovou otázku najdeme v historiografii (přírodních) věd, jejíž propojení s historiografií sociologie je proto v této studii v některých jeho aspektech sledováno. K emancipaci historie sociologie a k jejímu sblížení se s historií (přírodních) věd vyzýval svého času Robert K. Merton, na jehož postřehy a návrhy je snad možné nově navázat. Inspirován Mertonem, ale také G. Canguilhemem a L. Althusserem, klade autor této studie zvláštní důraz na otázku, jakým předmětem se má historie sociologie vlastně zabývat, stejně jako na nezbytnost kritiky sociologického textu.

Klíčová slova

historie sociologie; historie věd; R. K. Merton; předmět historie sociologie; kritika sociologického textu

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ALEXANDER, Jeffrey C. Canons, Discourses, and Research Programs: Plurality, Progress and Competition in Classical, Modern, and Contemporary Sociology. In ALEXANDER, J. C. (ed.). Mainstream and Critical Social Theory. Classical, Modern and Contemporary. Vol. I. London: Sage Publications, 2001, s. VII–XLII. ISBN 9780761967781.

ALTHUSSER, Louis (a kol.). Lire le Capital. Revidované vydání. Paris: Presses Universitaires de France, 1996. ISBN 978-2-13-056853-7.

ARBER, Agnes. Analogy in the History of Science. In ASHLEY MONTAGU, M. F. (ed.). Studies and Essays in the History of Science and Learning, Offered in Homage to George Sarton. New York: Henry Schuman, 1944, s. 221–233. ISBN

ARBER, Agnes. The Mind and the Eye. Cambridge: Cambridge University Press, 1964. ISBN 978-0521040365.

ARON, Raymond. Introduction à la philosophie de l’histoire. Essai sur les limites de l’objectivité historique. Paris: Éditions Gallimard, 1986. 521 s. ISBN 2070723534.

ARON, Raymond. Les étapes de la pensée sociologique. Paris: Éditions Gallimard, 1967. ISBN 2-07-029518-4.

ARON, Raymond. Main Currents in Sociological Thought. New York, London: Basic Books, 1965. ISBN 0-7658-0401-8.

BACHELARD, Gaston. La Formation de l‘esprit scientifique. Paris: Librairie philosophique J. Vrin, 1971. ISBN 2-7116-0045-9.

BALON, Jan. Sociologie v USA. Historické kontextualizace. Praha: Sociologické nakladatelství, 2011. ISBN 978-80-7419-063-6.

BENDA Libor. Historiografická metoda Thomase Kuhna a její význam z hlediska sociologie vědeckého poznání. Teorie vědy / Theory of Science, 2011, č. 3, s. 445–468.

BOTTOMORE, Tom; NISBET, Robert (eds.). History of Sociological Analysis.London: Heinemann, 1979. ISBN 9780465030231.

BRAUNSTEIN, Jean-François (ed.). L’histoire des sciences. Méthodes, styles et controverses. Paris: Librairie philosophique J. Vrin, 2008. ISBN 978-2-7116-1933-7.

BUTTERFIELD, Herbert. The Whig Interpretation of History. London: Bell, 1931. ISBN 0-393-00318-3.

CANGUILHEM, Georges; LAPASSADE, Georges; PIQUEMAL, Jacques; ULMANN, Jacques. Du développement à l’évolution au XIXe siècle. Paris: Presses universitaires de France, 1962. ISBN 2130538355.

CANGUILHEM, Georges. L’objet de l’histoire des sciences. In CANGUILHEM, G. Études d’histoire et de philosophie des sciences concernant les vivants et la vie. Paris: Librairie philosophique J. Vrin, 2002. ISBN 2-7116-0108-0.

CANGUILHEM, Georges. La connaissance de la vie. Paris: Librairie philosophique J. Vrin, 2009. ISBN 978-2-7116-1132-4.

CANGUILHEM, Georges. Le normal et le pathologique. Paris: Presses universitaires de France, 2005. ISBN 978-2-13-054958-1.

COMTE, Auguste. Leçons sur la sociologie. Cours de philosophie positive, leçons 47 à 51. Paris: GF-Flammarion, 1995. ISBN 2-08-070864-3.

DASTON, Lorraine. Une histoire de l‘objectivité scientifique. In BRAUNSTEIN, J.-F. (ed.). L’histoire des sciences. Méthodes, styles et controverses. Paris: Librairie philosophique J. Vrin, 2008. ISBN 978-2-7116-1933-7.

DESCOMBES, Vincent. Stejné a jiné. Čtyřicet pět let francouzské filosofie (1933–1978). Praha: OIKOYMENH, 1995. ISBN 80-85241-74-9.

DUHEM, Pierre. Le système du monde. Histoire des doctrines cosmologiques de Platon à Copernic. Paris: Librairie scientifique A. Hermann et fils,1913 a 1915.

GAVROGLU, Kostas; CHRISTIANIDIS, Jean; NICOLAIDIS, Efthymios (eds.). Trends in the Historiography of Science. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1994.

HEILBRON, John L. (ed.). The Oxford Companion to the History of Modern Science. Oxford: Oxford University Press, 2003. Dostupné online: Oxford Reference Online. Oxford University Press [Přístup z databáze Northwestern University, 27. ledna 2012].

HOBSBAWM, Eric J. The Structure of Capital. In ELLIOT, G. Althusser. A Critical Reader.Oxford,Cambridge: Blackwell, 1994, s. 1–9. ISBN 0631188061

JONES, Robert A. The New History of Sociology. Annual Review of Sociology, 1983, Vol. 9, s. 447–469.

KOYRÉ, Alexandre. Études galiléennes. Paris: Hermann, 2011. ISBN 978-2705655587

KRAGH, Helge. An Introduction to the Historiography of Science. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. ISBN 978-0521389211

KUHN, Thomas. Struktura vědeckých revolucí. Praha: OIKOYMENH, 1997. ISBN 80-86005-54-2.

LATOUR, La Science en action. (orig. The Science in Action). Éditions Gallimard, Folio/Essais, Paris 1995 (revidované vydání). ISBN 978-2707145468.

MACHEREY, Pierre. La philosophie de la science de Georges Canguilhem. Épistémologie et histoire des sciences. In MACHEREY, P. De Canguilhem à Foucault. La force des normes. Paris : La fabrique éditions, 2009, s. 33–71. ISBN 978-2-91-337296-2.

MERTON, Robert K. Discussion of “The Position of Sociological Theory”, by Talcott Parsons. American Sociological Review, 1948, č. 2, s. 164–168.

MERTON, Robert K. O historii a systematice sociologické teorie. In Studie ze sociologické teorie. Praha: Sociologické nakladatelství, 2007, s. 7–65. ISBN 978-80-86429-70-0.

MERTON, Robert K. On the History and Systematics of Sociological Theory. In On Theoretical Sociology. Five Essays, Old and New. New York, London: The Free Press, 1967, s. 1–37. ISBN 978-0029211502.

MERTON, Robert K. Science, Technology and Society in Seventeenth Century England. Osiris, 1938, č. 4, s. 360–632.

MERTON, Robert K. Social Theory and Social Structure. Revidované a rozšířené vydání. Glencoe, Illinois: The Free Press, 1957. ISBN 978-0029211304.

MERTON, Robert K. The Sociology of Science. Chicago and London: University of Chicago Press, 1973. ISBN 0-226-52091-9.

NISBET, Robert. The Sociological Tradition. New York: Basic Books, 1966. ISBN 978-1560006671.

PEEL, John David Y. Herbert Spencer, the Evolution of a Sociologist. London: Heinemann, 1971. ISBN 978-0435826789.

PETRUSEK, Miloslav a kol. Dějiny sociologie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3234-3.

PORTER, Theodore M.; ROSS, Dorothy (eds.). The Cambridge History of Science. Vol. 7: The Modern Social Sciences. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. ISBN 0521594421.

SARTON, George. L’histoire de la Science. Isis, 1913, č. 1, s. 3–46.

SERRES, Michel (ed.). A History of Scientific Thought. Oxford, Cambridge (MA): Blackwell, 1995. ISBN 978-0631177395.

SHAPIN, Steven; SCHAFFER, Simon. Leviathan and the Air-Pump. Hobbes, Boyle, and the Experimental Life. Princeton: Princeton University Press, 1985. ISBN 978-0691024325.

SKINNER, Quentin. Meaning and Understanding in the History of Ideas. History and Theory, 1969, č. 1, s. 3–53.

ŠPELDA, Daniel. Proměny historiografie vědy. Praha: Filosofia, 2009. ISBN 978-80-70007-310-0.

TURNER, Bryan S. Classical Sociology. London: Sage Publications, 1999. ISBN 0 7619 6457 6

VOŘÍŠEK, Michael. Břemeno (sociologické) minulosti. Socioweb, 2011, č. 6. [Online, cit. 2. 3. 2012]. Dostupné na www: <http://www.socioweb.cz/index.php?disp=teorie&shw=469&lst=117>

https://doi.org/10.5817/SOC2012-1-45