Cizí geny, naše dítě? Rozhodování o rodičovství v procesu léčby neplodnosti

Lenka Slepičková

Abstrakt

Text se zabývá medikalizací bezdětnosti, vyplývající z fyzické neplodnosti, skrze reprodukční technologie. Je založen na výzkumu, během nějž byly provedeno 36 hloubkových rozhovorů s lidmi (5 muži a 31 ženami), kteří mají zkušenost s léčbou neplodnosti. Zaměřuje se na rozhodování páru ohledně léčby neplodnosti a budoucího rodičovství. Ukazuje na geneticizaci rodičovských vazeb a také na způsoby, jakými lidé léčící se pro neplodnost manipulují s různými typy rodičovství ve snaze naplnit společensky zakotvené představy o rodičovství. Věnuje se také adopci, která může být v určitém kontextu preferovanou cestou řešení neplodnosti.

Klíčová slova

neplodnost; adopce; genetizace; rodičovství

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

van den Akker, O. 2001. „The Acceptable Face of Parenthood.“ Psychology, Evolution & Gender 3 (2): 137–153. https://doi.org/10.1080/14616660110067366

Beck, U. 2004. Riziková společnost. Na cestě k jiné moderně. Praha: Sociologické nakladatelství.

Charmaz, K. 2003. „Grounded Theory. Objectivist and Constructivist Methods.“ Pp. 249–285 in N. K. Denzin, Y. Lincoln (eds.). Strategies of Qualitative Inquiry. London: Sage.

Charmaz, K. 2005. „Grounded Theory in the 21st Century Applications for Advancing Social Justice Studies.“ Pp. 507–536 in N. K. Denzin, Y. Lincoln (eds.). The Sage Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks, CA: Sage.

De Singly, F. 1999. Sociologie současné rodiny. Praha: Portál.

Edgar, K. 2000. „Adoption, Family Ideology, and Social Stigma: Bias in Community Attitudes, Adoption Research, and Practice.“ Family Relations 49 (4): 363–370. https://doi.org/10.1111/j.1741-3729.2000.00363.x

Giddens, A. 1979. Central Problems in Social Theory: Action, Structure, and Contradiciton in Social Analysis. London: MacMillan. https://doi.org/10.1007/978-1-349-16161-4

Glaser, B., A. Strauss. 1967. The Discovery of Grounded Theory. Chicago: Aldine.

Lebner, A. 2000. „Genetic ,Mysteries´ and International Adoption: The Cultural Impact of Biomedical Technologies on the Adoptive Family Experience.“ Family Relations 49:371 – 377. https://doi.org/10.1111/j.1741-3729.2000.00371.x

Letherby, G. 2002. „Challenging Dominant Discourses: Identity and Change and the Experience of ‚Infertility‘ and ‚Involuntary Childlessness‘. “ Journal of Gender Studies 11 (3): 277–288. https://doi.org/10.1080/0958923022000021241

Lorber, J. 1989. „Choice, Gift or Patriarchal Bargain: Women´s Consent to In Vitro Fertilization in Male Infertility.“ Hypatia, Vol. 4, No. 3: 23–36. https://doi.org/10.1111/j.1527-2001.1989.tb00589.x

Miall, C. E. 1989. „Autenticity and the Disclosure of the Information Preserve. The case of Adoptive Parenthood.“ Qualitative Sociology, Vol. 12, No. 3: 279–302. https://doi.org/10.1007/BF00989287

Miall, C. E. 1994. „Community Constructs of Involuntary Childlessness: Sympathy, Stigma, and Social Support.“ Canadian Review of Sociology and Anthropology 31 (4): 392–421. https://doi.org/10.1111/j.1755-618X.1994.tb00828.x

Mial, C. E., K. March. 2003. „A Comparison of Biological and Adoptive Mothers and Fathers: The Relevance of Biological Kinship and Gendered Constructs of Parenthood.“ Adoption Quarterly 6 (4): 7 – 39. https://doi.org/10.1300/J145v06n04_02

Možný, I., Přidalová, M. , Pakosta, P. 2008. Declining Fertility in Europe. What Parenthood Means to the Czechs. Masaryk University Press: Brno.

Rabušic, L. 2001. Kde ty všechny děti jsou? Porodnost v sociologické perspektivě. Praha : Sociologické nakladatelství.

Slepičková, L., P. Fučík. 2009. „Sociální kontext postojů k řešení neplodnosti.“
Sociologický časopis, 45 (2): 9-29.

Strauss, A., J. Corbin. 1999. Základy kvalitativního výzkumu, Boskovice: František Šalé ‒ Albert.

Šmausová, G. 2004. „Normativní heterosexualita bez nátlaku k prokreaci?“ Gender, rovné příležitosti, výzkum, č. 2–3: 1–4.

Thompson, Ch. 2005. Making Parents: The Ontological Choreography of Reproductive Technologies. Cambridge, MA: The MIT Press.

Tomášek, M. 2007. „Normativní normalizace?“ Biograf (43-44): 27 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=4307 [navštíveno 21. 12. 2010]

Webb, R. E., J. C. Daniluk. 1999. „The End of Line. Infertile Men´s Experiences of Being Unable to Produce a Child.“ Men and Masculinities 2 (1): 6–25. https://doi.org/10.1177/1097184X99002001002

Zamykalová, L. 2003. „Kdo smí participovat na asistované reprodukci? Ustavování hranic neplodnosti.“ Biograf (31): 26–50.

Zamykalová, L., H. Hašková. 2006. „Mít děti – co je to za normu? Čí je to norma?“ Biograf (40–41): 3–53.

https://doi.org/10.5817/SOC2011-4-125