„Postav dům…“: Česká rodinná odysea – začátek

Iva Šmídová

Abstrakt

Stať zachycuje osudy 26 mladých rodin z Brna a okolí zhruba pět let poté, co se jim narodilo první dítě. Analýza a následná prezentace v textu se snaží vymezit oblasti, kde lze v empirické praxi (podle výpovědí komunikačních partnerek a partnerů) odhalit rozpouštění genderově duálního světa, i ty, které naopak zůstávají jeho baštami. Deskriptivní, explorativní část výzkumu zaznamenala, kolik dětí mají, kdo a jak dlouho s nimi zůstává doma, kdy se pečující rodič, nejčastěji matka, vrátil do placeného zaměstnání – a jak tyto zkušenosti popisují a vysvětlují. Dále se zaměřuje na dělbu/sdílení prací souvisejících s jejich společným životem a vyjednávání o tomto uspořádání, včetně jeho vývoje od stadia představ (zachycených v 1. fázi výzkumu v zimě 2005-2006), prvních zkušeností (2. fáze výzkumu, letní období 2006) až po dnešní stav a jeho hodnocení partnerkami i partnery (3. fáze výzkumu – léto 2010) s výhledem do budoucna. Paralelně výzkum monitoruje životní dráhy tohoto segmentu populace mladých brněnských rodičů, např. kolik párů/rodin se rozpadlo a jak funguje rodičovství a komunikace aktérů po rozpadu těchto párů nebo další témata dle aktuálních životních konstelací komunikačních partnerek a partnerů.

Klíčová slova

mladá rodina; bydlení; genderové aspekty rodinného života; bariéry rodičovství; interakce mezi aktérem a strukturou

Plný Text: