Determinanty oddalování početí dítěte

Zdeňka Lechnerová

Abstrakt

Cílem tohoto článku je prezentovat reprodukční strategie mladých lidí ve věku od 27 do 29 let žijících v České republice. Analyzovali jsme kvantitativní data vztahující se k problematice determinantů oddalování rodičovství a očekávání spojených s rodičovskými rolemi. Hlavními otázkami textu jsou Které faktory ovlivňují oddalování početí dítěte? Existují rozdíly v reprodukčních strategiích podle sociodemografických charakteristik? Jaké důvody vedou mladé lidí ve věku od 27 do 29 let k tomu, že jsou stále bezdětní? Jaká očekávání mají mladí lidé od narození dítěte?

Klíčová slova

bariéry rodičovství; očekávání; porodnost; odkládání narození dítěte; plodnost

Plný Text: