Determinanty oddalování početí dítěte

Zdeňka Lechnerová

Abstrakt

Cílem tohoto článku je prezentovat reprodukční strategie mladých lidí ve věku od 27 do 29 let žijících v České republice. Analyzovali jsme kvantitativní data vztahující se k problematice determinantů oddalování rodičovství a očekávání spojených s rodičovskými rolemi. Hlavními otázkami textu jsou Které faktory ovlivňují oddalování početí dítěte? Existují rozdíly v reprodukčních strategiích podle sociodemografických charakteristik? Jaké důvody vedou mladé lidí ve věku od 27 do 29 let k tomu, že jsou stále bezdětní? Jaká očekávání mají mladí lidé od narození dítěte?

Klíčová slova

bariéry rodičovství; očekávání; porodnost; odkládání narození dítěte; plodnost

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Arnold, F. et al. 1975. The Value of Children: A Cross-national Study. Introduction and Comparative Analysis. Honolulu: East-West Population Institute.

Beck, U. 2004. Riziková společnost: na cestě k jiné moderně. Praha: SLON.

Benokraitis, N. V. 2002. Marriages and Families. Changes, Choices, and Constraints. New Jersey: Prentice Hall.

Bongaarts, J. 2001. „Fertility and Reproductive Preference in Post-Transitional Societies.“ Pp. 260-281 in Bulatao, R. A., Casterline, J. B. (eds.). Global Fertility Transition. New York: Population Council.

Coleman, D. A. 1998. „Reproduction and Survival in an Unknown World: What Drives Today’s Industrial Populations, and to What Future?“ NIDI Hofstee Lecture Series no. 5. The Hague: NIDI.

Ettlerová, S., Matějková, B. 2004. Rodinné chování a bytová situace mladé generace – souvislosti s partnerským, sňatkovým a natalitním chováním. Praha: VÚPS.

Hamplová, D. 2000. „Postoje k manželství a rodičovství.“ Pp. 67-98 inFialová et al. (eds.). Představy mladých lidí o manželství a rodičovství. Praha: SLON.

Hašková, H. 2005. „Reprodukční preference a bezdětnost v české společnosti ve světle kvantitativních dat.“ Proměny. Dostupné z http://www.soc.cas.cz/download/365/reprodukcni%20preference%20a%20bezdetnost.pdf

Hašková, H. 2006. „Zkoumání bezdětnosti, jejího růstu a s ním souvisejících sociodemografických jevů v české společnosti v kontextu zemí střední a východní Evropy.“ Sociologické studie 6 (4): 22-58.

Hašková, H. 2008. „Structural and Value Influences on the Entry into Parenthood in the Czech Republic.“ Demografia 51 (5): 66-84.

Juříčková, L. 2005. „ANALÝZA: Bezdětnost v České republice.“ Demografie. Dostupné z: http://www.demografie.info/?cz_detail_clanku&artclID=118

Kučera, M. 2000a. „Demografické chování mladých lidí v České republice, jeho sledování v průzkumech, hodnocení reálné situace a vnější vlivy.“ Pp. 7-28 inFialová et al. (eds.). Představy mladých lidí o manželství a rodičovství. Praha: SLON.

Kučera, M. 2000b. „Představy o postavení sňatku a narození dětí v životní dráze mladých svobodných lidí.“ Pp. 45-66 inFialová et al. (eds.). Představy mladých lidí o manželství a rodičovství. Praha: SLON.

Kuchařová, V. 2003. „Některé obsahové změny postojů k manželství a rodičovství.“ Pp. 189-204 inMareš, P., Potočný, T. (eds.). Modernizace a česká rodina. Brno: Barrister & Principal.

Langdridge, D., Sheeran, P., Connolly, K. 2005. „Understanding the reasons for parenthood.“ Journal of Reproductive and Infant Psychology 23 (2): 121-133. https://doi.org/10.1080/02646830500129438

Lesthaeghe, R., Moors, G. 2000. „Recent Trends in Fertility and Household Formation in the Industrialized World.“ Review of Population and Social Policy 9: 121-170.

Mareš, P. 2002. „Hodnota dítěte.“ Pp. 159-175 InPlaňava, I., Pilát, M. (eds.). Děti, mládež a rodiny v období transformace. Brno: Barrister & Principal.

Mareš, P. 2004. „The Value of the Child.“ Pp. 61-77 inMareš, P. et al. (eds.). Society, Reproduction, and Contemporary Challenges. Brno: Barrister & Principal.

Maříková, H., Radimská, R. 2003. Podpora využívání rodičovské dovolené muži. Praha: Sociologický ústav AVČR.

McDonald, P. 2002. „Low Fertility: Unifying the Theory and the Demography.“ Text připraven na Session 73, Future of Fertlity in LOw Fertility Countries, Meeting of the Population Association of America.

Možný, I., Pakosta, P., Přidalová, M. 2008. Declining Fertility in Europe, and, What parenthood means to the Czechs. Brno: Masaryk University.

Nešporová, O. 2005. „Rodina a rodičovství v křesťanství a islámu.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 6 (1): 3-7.

Paloncyová, J. 2002a. Změny české rodiny: mladá generace a demografický vývoj. Praha: VÚPS.

Paloncyová, J. 2002b. Rodinné chování mladé generace. Praha: VÚPS.

Pohyb obyvatelstva v Českých zemích 1920-2010. ČSÚ. Dostupné z http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_hu

Rabušic, L. 2001. Kde ty všechny děti jsou? Porodnost v sociologické perspektivě. Praha: SLON.

Rabušic, L., Chromková Manea, E. B. 2007. „Jednodětnost v českých rodinách. Kdo jsou ti, kdo mají nebo plánují pouze jedno dítě?“ Sociologický časopis 43 (4): 699-720.

Rychtaříková, J. 2003. „Diferenční plodnost v České republice podle rodinného stavu a vzdělání v kohortní perspektivě.“ Pp. 41-83 inHamplová, D., Rychtaříková, J., Pikálková, S. (eds.). Vzdělání, partnerství, reprodukce a rodina. Praha: SoÚ AVČR.

Seccombe, K. 1991. „Assessing the Costs and Benefits of Children: Gender Comparisons among Childfree Husbands and Wives.“ Journal of Marriage and the Family 53 (1): 191-202. https://doi.org/10.2307/353143

Sobotka, T., Šťastná, A., Zeman, K., Hamplová, D., Kantorová, V. 2008. „Czech Republic: A Rapid Transformation of Fertility and Family Behaviour after the Collapse of State Socialism.“ Demographic Research 19 (14): 403- 454. https://doi.org/10.4054/DemRes.2008.19.14

Šalamounová, P., Šamanová, G. 2004. „Reprodukční záměry mladých lidí.“ Naše společnost 2 (1): 8 - 11.

Šamanová, G. 2006. „Hodnota dítěte v individuálním životě a pro společnost.“ Naše společnost 4 (2): 10 - 14.

Šťastná, A. 2007. „Druhé dítě v rodině – preference a hodnotové orientace českých žen.“ Sociologický časopis 43 (4): 721-745.

Testa, M. R. 2006. „Childbearing Preferences and Family Issues in Europe.“ Dostupné z http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_253_en.pdf

Toměšová Bartáková, H. 2010. „Gender Division of Work and the Labour Market Re-entry of the Czech Women after the Parental Leave.“ Sociológia 42 (3): 191-212.

Van de Kaa, D.J. 1996. „Anchored Narratives: The Story and Findings of Half a Century of Research into the Determinants of Fertility.“ Population Studies 50 (3): 389-432. https://doi.org/10.1080/0032472031000149546

Van de Kaa, D.J. 2001. „Fertility Preferences: From Changing Value Orientation to New Behavior.“ Population and Development Review (Supplement: Global Fertility Transition) Pp. 290-331.

Van Peer, Ch., Rabušic, L. 2008. „Will we Witness an Upturn in European Fertility in the Near Future?“ Pp. 215-241 in People, Population change and policies – Lessons from the population policy acceptance study – Volume 1: Family change. The Hague: Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-6609-2_10

https://doi.org/10.5817/SOC2011-4-87


Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Reasons for delaying the first birth for mothers aged 35 and more
Radka Kozáková, Šárka Vévodová, Jiří Vévoda, Lukáš Merz
Profese online  ročník: 8,  číslo: 1,  první strana: 17,  rok: 2015  
https://doi.org/10.5507/pol.2015.003