Řekni, kde ti muži jsou? O chybějících mužích ve studiích reprodukce

Ladislav Rabušic, Beatrice Chromková Manea

Abstrakt

V kontextu velmi nízké až extrémně nízké plodnosti, kterou zaznamenávají mnohé vyspělé země tohoto světa, se vedou permanentní debaty o tom, jaké jsou příčiny toho, že se rodí tak malý počet dětí, který nezaručuje ani prostou reprodukci obyvatelstva. Při studiu výsledků zkoumání založených ať na datech agregovaných, nebo na datech individuálních si není možné nevšimnout jedné podstatné věci, totiž toho, že značné množství existujících analýz reprodukčního procesu a jeho kontextů vychází pouze z údajů o ženské plodnosti a muži v těchto analýzách víceméně chybějí. V našem článku se proto zaměříme na mužskou reprodukci, kterou budeme sledovat především v jejím socio-demografickém kontextu. Uvedeme nejdříve některé její kontextuální atributy, poté se zamyslíme nad příčinami vedoucími k tomu, že úvahy o mužské plodnosti jsou zatím v analýzách reprodukce poměrně vzácné, a nakonec provedeme inventuru ukazatelů, které o mužské reprodukci máme k dispozici a které zatím chybějí. Náš text chápeme jako úvodní text (a současně i jako výzvu ostatním badatelům) ke zkoumání mužské reprodukce v České republice.

Klíčová slova

mužská plodnost; reprodukční chování; modelování mužské a ženské plodnosti; indikátory plodnosti

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Alich, D., 2007. Differences between male and female fertility in Russia - an evaluation of basic pattern and data quality using the first wave of the Russian GGS, MPIDR Working Paper 2007-015. https://doi.org/10.4054/MPIDR-WP-2007-015

Badinter, E. 1998. Materská láska od 17. storočia po súčasnosť. Prvé vydanie, Aspekt, Bratislava. (Francouzský originál L’Amour en plus. Historie de l’amour maternel. XVIIe XXe siècle vyšel v roce 1980 v Paříži).

Barrett, L., Dunbar, R., Lycett, J. 2007. Evoluční psychologie člověka. Praha: Portál, 512 stran.

Becker, G. S. 1981. A Treatise on the Family.Cambridge,Mass.:HarvardUniversity Press.

Becker S, 1996: Couples and Reproductive Health: A Review of Couple Studies. Studies in Family Planning, Vol. 27, No. 6, pp. 291-306. https://doi.org/10.2307/2138025

Becker S, 1999: Measuring Unmet Need: Wives, Husbands or Couples?. International Family Planning Perspectives, Vol. 25, No. 4, pp. 172-180. https://doi.org/10.2307/2991881

Berrington, A. 2009: Perpetual Postponers? Women’s, Men’s and Couples’ Fertility Intentions and Subsequent Fertility Behaviour. S3RI Applications Working Paper A04/09.

Bledsoe, Caroline, Susana Lerner, and Jane I. Guyer., 2000. Fertility and the Male Life-Cycle in the Era of Fertility Decline. New York: Oxford University Press.

Bongaarts, J. 1978. „A Framework for Analyzing the Proximate Determinants of Fertility“. Population and Development Review. 4 (3): 105–132. https://doi.org/10.2307/1972149

DaVanzo, J. et al. 2003: How well do desired fertility measures for wives and husbands predict subsequent fertility? Evidence from Malaysia. DRU-3013-NICHD. Labour and Population Program Working Paper Series 03-16.

Dawkins, R. 1976. The Selfish Gene. Oxford University Press: New York City.

Flegr, J., 2007. Úvod do evoluční biologie. Praha: Academie, 1. vydání, 544 stran.

Fučík, P., Chromková Manea, B.E., 2008. V rozporu, či jednotní? Postoje párů k opatřením prorodinné politiky v ČR. Sociální studia, Brno : Fakulta sociálních studií MU, 5, 2, od s. 69-87

Gnoth C, Frank-Herrmann P, Freundl G, Godehardt D and Godehardt E. 2003. Time to pregnancy: results of the German prospective study and impact on the management of infertility. Hum Reprod 18, 1959–1966. https://doi.org/10.1016/S0015-0282(03)01866-1

Greene, M.E., Biddlecom A.E., 2000. Absent and Problematic Men: Demographic Accounts of Male Reproductive Roles, Population and Development Review, 26(1): 81-115. https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2000.00081.x

Goldscheider, F. K., Kaufman, G., 1996. Fertility and commitment: Bringing men back in. In J. Casterline and R. Lee (Eds.), Fertility in the United States: New patterns, new theories. Population and Development Review, Special Supplement to Vol. 22, 87-99. https://doi.org/10.2307/2808006

Hoffmann-Nowotny, H-J. 1987. The Future of the Family. European Population Conference, Helsinki.

Chromková Manea, B.E., Fučík, P., 2007. Teorie konfliktních preferencí a plodnost v České republice. Demografie-revue pro výzkum populačního vývoje, Praha : Český Statistický Úřad, 49, 4, od s. 244-252.

Jensen, T.K., Slama, R., Ducot, B., Suominen, J., Cawood, E.H., Andersen, A.G., Eustache, F., Irvine, S., Auger, S., Jouannet, P. et al. 2001. Regional differences in waiting time to pregnancy among fertile couples from four European cities. Hum. Reprod., 16, 2697±2704. https://doi.org/10.1093/humrep/16.12.2697

Lesthaeghe, R.: 1991-2. The Second Demographic Transition in Western Countries: An Interpretation. IPD Working Paper, Vrije Universitet, Brussels.

Lesthaeghe, R., 1995. La deuxième transition démographique dans les pays occidentaux: une interprétation”, in D. Tabutin (ed): Transitions démographiques et sociétés, Editions Académia - Harmattan, Louvain-la-Neuve & Paris, pp. 133-180.

Keyfitz, N. 1987. „The Family That Does Not Reproduce Itself“. In Davies, K., Bernstam, M. S., Ricardo-Campbell, R.: Bellow-Replacement Fertility in Industrial Countries: Causes, Consequences, Policies. Cambirdge University Press, Cambridge, UK, str. 139-154.

Morgan, S. P., Rackin, H., 2010. The Correspondence of Fertility Intentions and Behavior in the U.S., Population and Development Review, 36(1): 91-118. https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2010.00319.x

Oppenheimer, V. K. 1988. „A Theory of Marriage Timing“. American Journal of Sociology 94 (3): 563-591. https://doi.org/10.1086/229030

Paget, W. J., Timaeus, I. M. 1994. „A relational Gompertz Model of male fertility development and assessment.“ Population Studies, 48: (2) 333-340. https://doi.org/10.1080/0032472031000147826

Rendall, M., Clarke, L., Peters, E., Nalini, R., Verropoulou, G. , 1999. Incomplete reporting of men’s fertility in the US and Britain: A research note. Demography, 36, 135-144. https://doi.org/10.2307/2648139

Rotkirch, A., Basten, S., 2010. Men Longing for Children: Social and Situational Characteristics, VID Conference „From Intentions to Behaviour: Reproductive Decision-Making in a Macro-Micro Perspective“.

Shryock, H. S., Siegel, J. S. 1976. The Methods and Materials of Demography. San Diego, CA: Academic Press.

Sonenstein, F. L., Stewart, K., Duberstein Lindberg, L., Pernas, M., Williams, S., 1997. Involving Males in Preventing Teen Pregnancy: A Guide For Program Planners. Advice and strategies from successful programs that teach young men about responsible sexual behavior. Washington, D.C.: Urban Institute. https://doi.org/10.1037/e686282011-001

Stone, L. 1979. The Family, Sex and Marriage in England 1500–1800. Abridged edition, Penguin Books (paperback).

Thomson, E., 1997. Couple childbearing desires, intentions, and births, Demography 34(3): 343-354. https://doi.org/10.2307/3038288

Thomson, E and Jan M. Hoem., 1998. “Couple Childbearing Plans and Births in Sweden.” Demography 35(3): 315-322. https://doi.org/10.2307/3004039

Tölke, A., Diewald, M., 2003. Insecurities in employment and occupational careers and their impact on the transition to fatherhood in Western Germany, Demographic Research, Max Planck Institute for Demographic Research, Rostock, Germany, vol. 9(3), pages 41-68. https://doi.org/10.4054/DemRes.2003.9.3

Toulemon, L., 2001. Men's fertility and family size as compared to women's. XXIVth IUSSP General Population Conference Session S-13.

van de Kaa, D.J., 1987: Europe’s Second Demographic Transition in: Population Bulletin Washington: Population Reference Bureau, 42(1).

Van de Kaa, D. J. (1994). The Second Demographic Transition Revisited: Theories and Expectations. Pp. 81- 126 in: G. C. N. Beets et al. (eds.).Population and Family in the Low Countries 1993. Lisse, Zwets and Zeitlinger. (Updated and abbreviated version of PDOD Werkstukken No. 109, 1988).

Van de Kaa, D. J. (1997). Options and sequences: Europe’s demographic patterns. Journal of the Australian Population Association, 14 (1), 1-30. https://doi.org/10.1007/BF03029484

Vítečková, M. 2010. Rodičovství v nesezdaném soužití. In Chaloupková, J. Proměny rodinných a profesních startů. Praha: SOÚ, s. 117 - 150. ISBN 978-80-7330-185-9.

Voas, D., 2003. Coflicting Preferences: A Reason Fertility Tends to Be Too High or Too Low. Population and Development Review 29 (4): 627 – 646. https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2003.00627.x

Vývoj obyvatelstva České republiky v roce 2010. 2011. Český statistický úřad, publikace y-4007-11: Praha.

Westoff. Charles and Norman B. Ryder, 1977, The Contraceptive Revolution, Princeton University Press, Princeton, N.J.

Westoff, Ch. F. 1983. „Fertility Decline in the West: Causes and Prospects“. Population and Development Review, 9 (1): 99–104. https://doi.org/10.2307/1972897

Weiss, P. Zvěřina, J. 2009. „Sexuální chování české populace.“ Urolog. pro Praxi, 10(3): 160–163, http://www.solen.cz/pdfs/uro/2009/03/02.pdf

Zhang, Li., 2011. Male fertility patterns and determinants. Dordrecht : Springer. https://doi.org/10.1007/978-90-481-8939-7

https://doi.org/10.5817/SOC2011-4-47