Souvislosti partnerství a mateřství: Vliv partnerského vztahu na rozhodování žen o mateřství

Michaela Kvapilová Bartošová

Abstrakt

Rodičovství je podle představ mladých lidí realizováno ideálně v rámci stabilního partnerského vztahu a jako společné rozhodnutí obou partnerů. Partnerský vztah je považován za jednu z klíčových podmínek rodičovství a jeho absence může vstup do rodičovské fáze významně blokovat. Text je shrnutím části výsledků kvalitativního výzkumu zaměřeného na rozhodování o mateřství na příkladu žen, které porodily své dítě po třicítce nebo ve stejném věku zůstávají bezdětné. Problematika rozhodování o mateřství byla sledována z perspektivy partnerství a partnerských vztahů. Analýza ukázala, že vliv partnerských vztahů na rozhodování žen o mateřství je většinou spíše nepřímý: 1) partnerské preference se mění s věkem a s prioritami vztahujícími se k určitým životním obdobím, 2) důležitou součástí uvažování o vztahu je jeho genderová dimenze odrážející se zejména v rozdělení rolí v domácnosti a 3) celkové pojetí partnerského vztahu se odvíjí od mateřských preferencí žen.

Klíčová slova

mateřství; vztahy; genderové role; životní cyklus; post-adolescence

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ARNETT, J., Jeffrey. 2000. „Emerging Adulthood. A Theory of Development From the Late Teens Through the Twenties“. American Psychological Association 55/5: 469-480. https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.5.469

BARLOW, Anne; JAMES, Grace. 2004. „Regulating Marriage and Cohabitation in 21st Century Britain“. Modern Law Review 67/2: 143-176. https://doi.org/10.1111/j.1468-2230.2004.00482.x

BARTOŠOVÁ, Michaela; SLEPIČKOVÁ, Lenka. 2008. „Problematické tranzice k mateřství“. Sociální studia 2: 35-54.

BAUMAN, Zygmunt. 2002. Tekutá modernita. Praha: Mladá Fronta.

BAXTER, Janeen. 2002. „Patterns of Change and Stability in the Gender Division of Household Labour in Australia, 1986-1997.“ Joumal of Sociology 38/4: 399-424. https://doi.org/10.1177/144078302128756750

Baxter, Janeen; Hewitt, Belinda; Western, Mark. 2005. „Post-Familial Families and the Domestic Division of Labour“ Journal of Comparative Family Studies 36/4: 583-604. https://doi.org/10.3138/jcfs.36.4.583

BECK, Ulrich, 1992. Risk Society: towards a New Modernity. Cambridge: Polity Press.

BECK, Ulrich; BECK-Gernsheim, Elisabeth. 1995. The Normal Chaos of Love. Cambridge, Oxford: Polity Press.

BECK-Gernsheim, Elisabeth. 2002. Reinventing the family. In search of new lifestyles. Cambridge: Polity Press.

Berryman, Julia. 1991. „Perspectives on Later Motherhood“, in Phoenix, Anne; Woollett, Anne and Lloyd, Eva (eds.) Motherhood. Meanings, Practices and Ideologies, pp. 103–22. London: Sage.

Blaterrer, Harry. 2007. „Contemporary Adulthood: Reconceptualizing an Uncontested Category.“ Current Sociology 55/6: 771–792. https://doi.org/10.1177/0011392107081985

Blaterrer, Harry. 2010. „The Changing Semantics of Youth and Adulthood.“ Cultural Sociology. 4/1: 63-79. https://doi.org/10.1177/1749975509356755

Budgeon, Shelley. 2008. Couple culture and the production of singleness. Sexualities 11(3): 301-325. https://doi.org/10.1177/1363460708089422

BUDGEON, Shelley; ROSENEIL, Sasha. 2004. ‘Editor's Introduction: Beyond The Conventional Family’. Current Sociology 52/2: 127-134. https://doi.org/10.1177/0011392104041797

Coltrane, Scott. 1996. Family Man: Fatherhood, Housework, and Gender Equity. New York: Oxford University Press.

CLARKBERG, Marin; STOLZENBERG, M. Ross; WAITE, J. Linda. 1995. "Attitudes, Values and Entrance into Cohabitational versus Marital Unions." Social Forces 74/2: 609-634. https://doi.org/10.2307/2580494

Dudová, Radka; Vohlídalová, Marta. 2005. Souvislosti proměn pracovního trhu a forem soukromého, rodinného a partnerského života v české společnosti – teoretická studie. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

du BOIS-REYMOND, Manuela. 1998. „‘I don‘t want to commit myself yet‘: Young People’s Life Concepts.“ Journal of Youth Studies 1/1: 63–79. https://doi.org/10.1080/13676261.1998.10592995

ELCHARDUS, Mark – SMITS, Wendy. 2006. „The Persistence of the Standardized Life Cycle.“ Time & Society 15/ 2-3: 303-326. https://doi.org/10.1177/0961463X06066944

ETTLEROVÁ, Sylva; KUCHAŘOVÁ,Věra; MATĚJKOVÁ, Barbora; SVOBODOVÁ, Kamila; ŠŤASTNÁ, Anna. 2006. Postoje a zkušenosti s harmonizací rodiny a zaměstnání rodičů dětí předškolního a mladšího školního věku. Praha: VÚPSV.

GALLAND, Olivier. 1984. “Précarité et entrées dans la vie.” Revue Française de Sociologie 25/1: 49–66. https://doi.org/10.2307/3321379

GIDDENS, Anthony. 1992. The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies. Cambridge: Polity.

GORDON, Tuula. 1994: Single Women: On The Margins? Basingstoke: Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-1-349-23252-9

GROSS, Neil. 2005. The Detraditionalization of intimacy reconsidered. Sociological Theory 23/3: 286-311. https://doi.org/10.1111/j.0735-2751.2005.00255.x

HAMPLOVÁ, Dana. (ed.) 2007. Děti na psí knížku? Mimomanželská plodnost v ČR. Praha: Sociologický śtav AV ČR.

HAŠKOVÁ, Hana. 2005. „Reprodukční preference a bezdětnost v české společnosti ve světle kvantitativních dat. Proměny (kvantitativní výzkumy) [online] [cit. 31. 3. 2008]. Dostupné z: <http://www.soc.cas.cz/promeny/info/cz/25017/Kvantitativni-vyzkum.html>.

HAŠKOVÁ, Hana; ZAMYKALOVÁ, Lenka. 2006. „Mít děti – co je to za normu? Čí je to norma?“ Biograf 40-41: 3-53.

HEAT, Sue; CLEAVER, Elizabeth. 2004. Young, Free and Single? Twenty something and Household Change. New York: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9780230502871_11

HOBSON, Barbara; OLAH, Livia. 2006. „Birthstrikes? Agency and Capabilities in the Reconciliation of Employment and Family.“ Marriage & Family Review 39/3-4: 197-227. https://doi.org/10.1300/J002v39n03_01

CHALOUPKOVÁ, Jana. 2007. „Diferenciace motivů svobodného mateřství:

proč neprovdané matky nevstoupily před narozením svého prvního dítěte do manželství?“ Data a výzkum - SDA Info 1/2: 127-140.

CHALOUPKOVÁ, Jana. 2011. „Nejdříve dítě, potom svatba? Rodinné dráhy neprovdaných matek“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 12/2: 30-40.

CHANDLER, Joan. 1991: Women Without Husbands: An Exploration Of The Margins Of Marriage. London: Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-1-349-21506-5

CHARMAZ, Kathy. 2006. Constructing Grounded Theory. London: Sage.

JAMIESON, Lynn. 1999. „Intimacy Transformed? A Critical Look at the ‚Pure Relationship‘.“ Sociology 33/3: 477–494. https://doi.org/10.1017/S0038038599000310

JAMIESON, Lynn.; SIMPSON, Roona; WASOFF, Fran. 2009. „Solo-living Age 25-44: subjectivities and social change.“ Paper for ASA Annual Conference. Centre for research on Families and Relationship.

KRAVDAL, Øystein. 1999. „Does marriage require a stronger economic underpinning than informal cohabitation?“ Population Studies 53: 63–80. https://doi.org/10.1080/00324720308067

KŘÍŽKOVÁ, Alena. 2007. „Nepříliš harmonická reality. Rodičovské kombinace práce a péče v mezích genderové struktury současné české společnosti.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 8/2: 60-67.

LEWIS, Jane. 2006. „Employment and care: the policy problem, gender equality and the issue of choice.“ Journal of comparative policy analysis 8/2: 103-114. https://doi.org/10.1080/13876980600682014

MAGUIRE, Meg; BALL, J., Stephen; McRAE, Sheila. 2001. „Post-Adolescence, Dependence and the refusal of adulthood.“ Discourse 22/2: 197-211. https://doi.org/10.1080/01596300124693

McDONALD, Peter. 2000a: „Gender Equity in Theories of Fertility Transition.“ Population and Development Review 26/3: 427–439. https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2000.00427.x

McDONALD, Peter. 2000b: „Gender Equity, Social Institutions and the Future of Fertility.“ Journal of Population Research 17/1: 1–15. https://doi.org/10.1007/BF03029445

MOLGAT, Marc; VÉZINA, Mireille. 2008. „Transitionless biographies? Youth and representations of solo living.“ Young 16/4: 349-371. https://doi.org/10.1177/110330880801600401

MORGAN, David. 1999. „Risk and family practices: accounting for change and fluidity in family life“. in SILVA, Elizabeth, Bortolaia and SMART, Carol (eds.) The New Family? Sage, London, 13-30. https://doi.org/10.4135/9781446218150.n2

OPPENHEIMER, Valerie. 1994. „Women's rising employment and the future of the family in industrial societies.“ Population and Development Review 20/2: 293-342. https://doi.org/10.2307/2137521

PLUG, Wim; ZEIJL, Elke; du BOIS-REYMOND, Manuela. 2003. „Young People's Perceptions on Youth and Adulthood. A Longitudinal Study from The Netherlands“. Journal of Youth Studies 6/2: 127-144. https://doi.org/10.1080/1367626032000110273REYNOLDS, Jill and WETHERELL, Margaret. 2003. „The discursive climate of singleness: the consequences for women's negotiation of a single identity.“ Feminism and Psychology 13/4: 489–510. https://doi.org/10.1177/09593535030134014

RICHTER, Rudolf. 1994. „Post-adolescence as a New Phase in the Family Cycle?“ Innovation: The European Journal of Social Sciences 7/1: 63-68. https://doi.org/10.1080/13511610.1994.9968387

RINDFUSS, R. R. 1991. „The young adult years: Diversity, structural change, and fertility.“ Demography 28: 493-512. https://doi.org/10.2307/2061419

ROSENEIL, Sasha; BUDGEON, Shelley. 2004. „Cultures of Intimacy and Care Beyond ‚the Family’: Personal Life and Social Change in the Early 21st Century.“ Current Sociology 52/2: 135–159. https://doi.org/10.1177/0011392104041798

SANDELOWSKI, Margarete; HOLDITCH-DAVIS, Diane; HARRIS, B. G. 1990. „Living the Life: Explanations of Infertility.“ Sociology of health and illness 12/2: 195–215. https://doi.org/10.1111/1467-9566.ep11376477

SANDFIELD, Anna and PERCY, Carol. 2003. „Accounting for Single Status: Heterosexism and Ageism in Heterosexual Women’s Talk about Marriage.“ Feminism and Psychology 13/4: 475-488. https://doi.org/10.1177/09593535030134013

SELTZER, Judith. 2000. „Families formed outside of marriage“. Journal of marriage and family 62/4: 1247-1268. https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2000.01247.x

SEVÓN, Eija. 2005. „Timing Motherhood: Experiencing and Narrating the Choice to Become a Mother.“ Feminism and Psychology 15/4: 461–482. https://doi.org/10.1177/0959-353505057619

SHARP, Elizabeth and GANONG, Laurence. 2007: „Living in the Gray: Women's Experiences of Missing the Marital Transition“. Journal of Marriage and the Family. 69: 831-844. https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2007.00408.x

SILVA, Elizabeth, Bortolaia. and SMART, Carol (eds.). 1999. The New Family? London: Sage.

SIMPSON, Roona. 2006. The Intimate Relationships of Contemporary Spinsters“. University of Edinburgh. Sociological Research Online 11/3, <http://www.socresonline.org.uk/11/3/simpson.html>. https://doi.org/10.5153/sro.1422

SINGLY, Francois de (ed.) 2001a. Etre soi parmi les autres. Paris: L’Harmattan.

SINGLY, Francois. de; CHALAND, Karine. 2001b. „Quel modèle pour la vie à deux dans les sociétésmodernes avancées?“ Le lien familial, Comprendre 2: 285-300.

SMART, Carol and NEALE, Bren. (eds.). 1999. Family Fragments? Cambridge: Polity Press.STRAUSS, Anselm; CORBIN, Juliette. 1999. Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice: František Šalé – Albert.

TOMÁŠEK, Marcel. 2006. „K genderovým zdrojům individualizačního habitu.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 7: 11-15.

TRIMBERGER, E. Kay. 2006. The New Single Woman. Beacon Press.

VINKEN, Henk. 2007. „New life course dynamics? Career orientations,work values and future perceptions of Dutch youth.“ Young 15/1: 9-30. https://doi.org/10.1177/1103308807072679

VOHLÍDALOVÁ, Marta; MAŘÍKOVÁ, Hana. 2011. „Rozpady kohabitací, rozvody manželství: jiné a/nebo stejné sociální fenomény?“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 12/2: 3-16.

WALLACE, Claire. 1995. „How Old is Young and How Young is Old? Restructuring of age and the life course in Europe“. Paper presented at Youth 2000 Conference, Middlesborough, July.

WESTERN, Marc and BAXTER Janeen. 2001. „The Links between Paid and Unpaid Work: Australia and Sweden in the 1980s and 1990s.'“ Pp 81-104 inJaneen Baxter and Marc Western. (eds). Reconfigurations of Class and Gender. Stanford: Stanford University Press.

WOOLLETT, Anne and BOYLE, Mary. 2000. „Reproduction, Women’s Lives and Subjectivities“. Feminism & Psychology 10/3: 307–11. https://doi.org/10.1177/0959353500010003001

ZEIJL, Elke. 2001. Young adolescents' leisure: a cross-cultural and cross-sectional study of Dutch and German 10-15 year-olds. Opladen: Leske + Budrich. https://doi.org/10.1007/978-3-322-97528-7_1

https://doi.org/10.5817/SOC2011-4-67