Souvislosti partnerství a mateřství: Vliv partnerského vztahu na rozhodování žen o mateřství

Michaela Kvapilová Bartošová

Abstrakt

Rodičovství je podle představ mladých lidí realizováno ideálně v rámci stabilního partnerského vztahu a jako společné rozhodnutí obou partnerů. Partnerský vztah je považován za jednu z klíčových podmínek rodičovství a jeho absence může vstup do rodičovské fáze významně blokovat. Text je shrnutím části výsledků kvalitativního výzkumu zaměřeného na rozhodování o mateřství na příkladu žen, které porodily své dítě po třicítce nebo ve stejném věku zůstávají bezdětné. Problematika rozhodování o mateřství byla sledována z perspektivy partnerství a partnerských vztahů. Analýza ukázala, že vliv partnerských vztahů na rozhodování žen o mateřství je většinou spíše nepřímý: 1) partnerské preference se mění s věkem a s prioritami vztahujícími se k určitým životním obdobím, 2) důležitou součástí uvažování o vztahu je jeho genderová dimenze odrážející se zejména v rozdělení rolí v domácnosti a 3) celkové pojetí partnerského vztahu se odvíjí od mateřských preferencí žen.

Klíčová slova

mateřství; vztahy; genderové role; životní cyklus; post-adolescence

Plný Text: