Bariéry otcovských tranzícií

Juraj Potančok

Abstrakt

Muži, kteří se stávají otci, procházejí dvěma hlavními změnami: tranzicí k otcovství a přechodem uvnitř otcovství. Na tyto změny je možné pohlížet jako na změny v uvědomování si biologického a sociálního otcovství. Obě zmeny jsou významné z pohledu budování otcovské (rodičovské) role a budovaní vztahu k dítěti. Následující studie se zaměří na bariéry, které mohou tyto změny zpomalit, omezit nebo jim zabránit. Text se bude soustředit na bariéry osobního a společenského charakteru. Speciální pozornost bude věnovaná bariérám přechodu uvnitř otcovství, ktoré mají zvláštní význam z pohledu vlivu na životní cyklus dítěte, rodiče a rodiny.

Plný Text: