Prodlužující se soužití s rodiči jako odkládání dospělosti?

Alena Macková

Abstrakt

Teoretická stať se zabývá otázkou prodlužování soužití dospělých dětí se svými rodiči jako jedním z indikátorů prodlužování samotné tranzice k dospělosti, a tak také možnému odkládání dalších dílčích kroků v tranzici k dospělosti - jako je manželství či plození dětí. Ve spojení s dlouhotrvajícím soužitím s rodiči se vynořují termíny jako italští „mamma boys“, „parasite singles“, „co-residing adults“, „twixters“ či „hikikomori“ v Japonsku, kde je termín spojen se sociální izolací a stává se sociálním problémem. Stať poukazuje na neexistenci univerzálního vzorce načasování odchodů dětí z domácností rodičů, ale na podstatné rozdíly mezi regiony a sociální a kulturní podmíněnost. Text se soustředí na modely tranzice k dospělosti a s ní související vzorce opouštění domácnosti rodičů, kde na jedné straně stojí model brzký (severský) a pozdní (jižní). Sleduje jejich hlavní rysy, které mohou pomoci osvětlit důvody prodlužování tranzice k dospělosti.

Klíčová slova

mládí; opouštění domácnosti rodičů; tranzice k dospělosti

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Aquilino, William S. 1991. „Family Structure and Home-Leaving: A Further Specification of the Relationship.“ Journal of Marriage and the Family 53: 999-1010. https://doi.org/10.2307/353003

Aassve, Arnstein, Maria A. Davia, Maria Iancovou, Stefano Mazzuco. 2005. „Does leaving home make you poor? Evidence from 13 European Countries.“ ISER Working Paper 24. Essex: Institute for Social and Economic Research.

Aassve, Arnstein, Francesco C. Billari, Stefano Mazzuco, Fausta Ongaro. 2001. „Leaving Home Ain’t Easy A comparative longitudinal analysis of ECHP data.“ MPIDR Working Paper 2001-038. Rostock: Max Planck Institute for Demographic Research. https://doi.org/10.4054/MPIDR-WP-2001-038

Aassve, Arnstein, Francesco C. Billari, Fausta Ongaro. 2000. „The impact of income and employment status on leaving home: Evidence from the Italian ECHP Sample.“ MPIDR Working Paper 2000-012. Rostock: Max Planck Institute for Demographic Research. https://doi.org/10.4054/MPIDR-WP-2000-012

Arnett, Jeffrey Jensen. 1995. „Broad and narrow socialization: The family in the context of a cultural theory.“ Journal of Marriage and the Family 57 (3): 617- 628. https://doi.org/10.2307/353917

Arnett, Jefferey Jensen. 2004. Emerging Adulthood: The Winding Road from the Late Teens Throught the Twenties. Oxford: Oxford University Press.

Baumann, Zygmunt. 2004. Individualizovaná společnost. Praha: Mladá Fronta.

Beck, U. 2004. Riziková společnost. Praha. Sociologické nakladatelství.

Becker, Sascha O., Samuel Bentolila, Ana Fernades, Andrea Ichino. 2004. „Job insecurity and Children´s Emancipation: The Italian Puzzle.“ Working Papers 2004-04. Madrid: CEMFI (The Center for Monetary and Financial Studies).

Billari, Francesco C. 2004. „Becoming an Adult in Europe: A Macro(/Micro)-Demographic Perspective.“ Demographic Research – Special Collection [online] 3 (2) [cit. 15.10.2011]. Dostupné z: <http://www.demographic-research.org/special/3/2/S3-2.pdf>. https://doi.org/10.4054/DemRes.2004.S3.2

Billari, Francesco C., Dimiter Philipov, Pau Baizán. 2001. „Leaving home in Europe: the experience of cohorts born around 1960.“ MPIDR Working Paper 2001-014. Rostock: Max Planck Institute for Demographic Research. https://doi.org/10.4054/MPIDR-WP-2001-014

Billari, Francesco C., Aartt C. Liefbroer. 2007. „Should I stay or should I go? The impact of age norms on leaving home.“ Demography 44 (1): 181-198. https://doi.org/10.1353/dem.2007.0000

Bourdieu, Pierre. 1995. Sociology in question. London: Sage publications.

Card, David, Thomas Lemieux. 1997. „Adapting to circumstances: The Evolution of Work, School and Living Arrangements Among North American Youth.“ Working Paper 386. Princeton: Princeton University. https://doi.org/10.3386/w6142

Cobb-Clark, Deborah A. 2008. „Leaving Home: What Economics Has to Say about the Living Arrangements of Young Australians.“ Working Paper 3309. Canberra: Australian National University a IZA. https://doi.org/10.2139/ssrn.1086194

Côté, James E. 2000. Arrested adulthood: the changing nature of maturity and identity. New York: New York University Press

EGRIS (European Group for Integrated Social Research). 2001. „Misleading trajectories:

Transitions dilemmas of young adults in Europe.“ Journal of Youth Studies 4: 101–19.

Erikson, Erik H. 1999. Životní cyklus rozšířený a dokončený. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Furstenberg, Frank F., Sheela Kennedy, Vonie C. McLoyd, Rubén G. Rumbaut, Richard A. Settersten. 2003. „Between Adolescence and Adulthood: Expectation about the Timing of Adulthood.“ Research Network Working Paper No. 1, The Network on Transitions to Adulthood.

Furlong, Andy. 2008. „The Japanese hikikomori phenomenon: acute social withdrawal among young people.“ Sociological Review 56 (2): 309-325. https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.2008.00790.x

Furlong, Andy, Fred Cartmel. 2007. Young peple and social change. New York: Open University Press.

Giddens, Anthony. 1986. The constitution of society. Cambridge: Polity Press.

Goldscheider, Frances K., Calvin Goldscheider. 1989. „Family Structure and Conflict; Nest-leaving Expectations of Young Adults and Their Parents.“ Journal of Marriage and the Family 51: 87 – 97. https://doi.org/10.2307/352371

Goldscheider, Frances K., Calvin Goldscheider. 1998. „The effects of childhood family structure on leaving and returning home.“ Journal of Marriage and the Family 60 (3): 745-756. https://doi.org/10.2307/353543

Hartley, Robyn. 1993. „Young Adults Living at Home“. Family Matters 36: 35-37.

Holdsworth, Clare. 2000. „Leaving Home in Britain and Spain.“ European Sociogical Review 16 (2): 201-222. https://doi.org/10.1093/esr/16.2.201

Chaloupková, Jana (ed.). 2010. Proměny rodinných a profesních startů. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

Iacovou, Maria, Richard Berthold. 2001. Young People’s lives: a map of Europe. Institute for Social and Economic Research. Colchester: University of Essex.

Iacovou, Maria. 2001. „Leaving Home in the European Union.“ Working Papers of the Institute for Social and Economic Research 2001-18. Colchester: University of Essex.

Kiernan, Kathleen E. 1992. „The Impact of Family Disruption in Childhood on Transition Made in young Adult Life.“ Population Studies: 46: 213-234. https://doi.org/10.1080/0032472031000146206

Kohler, Hans-Peter, Franceso Billari, José Antonio Ortega. 2002. „The emergence of lowest-low fertility in Europe during the 1990s.“ Population and Development Review 28 (4): 641-680. https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2002.00641.x

Macková, Alena. 2009. Opouštění domácností rodičů v ČR a vybraných evropských zemích: Sekundární analýza dat "European Social Survey 2004“. Bakalářská práce. Brno: Fakulta sociálních studií MU.

Manacorda, Marco, Enrico Moretti. 2002. Intragenerational Transfers and Household Structure – Why Do Most Italian Youths Live With Their Parents?. London: The Centre for Economic Performance.

Martinéz-Granado, Miate, Javier Ruiz-Castillo. 2002. „The decisions of Spanish youth: A cross-section study.“ Journal of Population Economics 15 (2): 305-330. https://doi.org/10.1007/s001480100082

Mitchell, Barbara A. 2007. The Boomerang Age: Transitions to Adulthood in Families. London: Transactions Publisher.

Raymo, James M. 2003. „Premarital Living Arrangements and the Transition to First Marriage in Japan.“ Journal of Marriage and Family 65 (2): 302-315. https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2003.00302.x

Reher, David S. 1998. „Family Ties in Western Europe: Persistent Contrasts.“ Population nad Development Review 24: 203-234. https://doi.org/10.2307/2807972

Škop, Michal. 2005. Statistická analýzy přežívání s aplikací na proces odchodu od rodičů v České republice. Disertační práce. Praha: Přírodovědecká fakulta UK.

Takami, Akira, Koji Watanabe. 2003. „More ´Parasite Singles´, Fewer Children, and More Senior Citizens in Japan. Příspěvek přednesený na konferenci 21st Population Census Conference. Kyoto, 19-21.2003.

van de Kaa, Dirk. 1987. „Europe’s Second Demoraphic Transition“, Population Bulletin 42 (1).

Wallace, Claire, Sijka Kovatcheva. 1998. Youth in society: The construction and deconstruction of youth in east and west Europe. London: Macmillan Press LTD.

Wister, Andrew V, Thomas K. Burch. 1989. „The Family Environment and Leaving the Parental Home.“ Journal of Marriage and the Family 51: 605-613. https://doi.org/10.2307/352160

Wyn, Johanna. 2004. „Becoming Adult in the 2000s: New Transitions and New Careers.“ Family Matters 68: 6 – 12.

Yelowitz, Aaron. 2006. „Young Adults Leaving the Nest: The Role of Cost-of-Living.“ [online]. Philadelphia: The Netvork of Transition of Adulthood. [cit. 14.10.2011]. Dostupné z: <http://www.transad.pop.upenn.edu/downloads/Yelowitz-May2006.pdf>.

https://doi.org/10.5817/SOC2011-4-13


Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. The Emergence of a Specific Kind of Individualization Habitus Among Divorced Women
Petr Fučík
Journal of Divorce & Remarriage  ročník: 54,  číslo: 3,  první strana: 248,  rok: 2013  
https://doi.org/10.1080/10502556.2013.773814