Prodlužující se soužití s rodiči jako odkládání dospělosti?

Alena Macková

Abstrakt

Teoretická stať se zabývá otázkou prodlužování soužití dospělých dětí se svými rodiči jako jedním z indikátorů prodlužování samotné tranzice k dospělosti, a tak také možnému odkládání dalších dílčích kroků v tranzici k dospělosti - jako je manželství či plození dětí. Ve spojení s dlouhotrvajícím soužitím s rodiči se vynořují termíny jako italští „mamma boys“, „parasite singles“, „co-residing adults“, „twixters“ či „hikikomori“ v Japonsku, kde je termín spojen se sociální izolací a stává se sociálním problémem. Stať poukazuje na neexistenci univerzálního vzorce načasování odchodů dětí z domácností rodičů, ale na podstatné rozdíly mezi regiony a sociální a kulturní podmíněnost. Text se soustředí na modely tranzice k dospělosti a s ní související vzorce opouštění domácnosti rodičů, kde na jedné straně stojí model brzký (severský) a pozdní (jižní). Sleduje jejich hlavní rysy, které mohou pomoci osvětlit důvody prodlužování tranzice k dospělosti.

Klíčová slova

mládí; opouštění domácnosti rodičů; tranzice k dospělosti

Plný Text: