On-line marketing v neziskové organizaci: Analýza webových stránek organizací Královéhradeckého kraje

Pavel Bachmann

Abstrakt

Produktem neziskové organizace jsou změněné lidské osobnosti (Drucker 1993). V mnoha oblastech (sociální, výchova a vzdělávání, politická) proto nemůže nezisková organizace - na rozdíl od organizace ziskové - reagovat přímo na přání svého zákazníka. Cíle organizace a společnosti jsou totiž často v protikladu s tím co, si přeje zákazník (klient) neziskové organizace. Rozdílnosti mezi neziskovou a ziskovou sférou se projevují i při použití marketingového řízení. Zpráva o stavu neziskového sektoru (2009) uvádí, že neziskové organizace trpí nedostatky v oblasti marketingového řízení. Autorem předložená studie si klade za cíl přispět k odpovědi na otázku, proč tomu tak je. Nejdříve charakterizuje, jaký marketing neziskové organizace v současné době realizují, a následně uvádí faktory, které mají zásadní vliv na jeho úroveň (např. velikost, právní forma, zaměření činnosti organizace, aj.) Studie je založena na detailní analýze webových stránek organizací regionu NUTS II - Severovýchod. Metodicky bylo využito Evidence nestátních neziskových organizací administrované Ministerstvem vnitra ČR.

Klíčová slova

on-line marketing; webové stránky; neziskový sektor; Královéhradecký region; Česká republika

Plný Text: