Srovnání osobností politických značek ČSSD, ODS a lídrů těchto stran

Michal Žižlavský, Otto Eibl

Abstrakt

Branding se stal jedním z nejpopulárnějších nástrojů, který je využíván v politickém marketingu. Mimo jeho praktické využití poskytuje branding analytický rámec, kterým je možné nahlížet na politické strany a na to, jak jsou vnímány voliči. Tento text zkoumá (za využití pro české prostředí modifikované škály Jennifer Aaker), jakým způsobem jsou vnímány osobnosti stran ČSSD a ODS. Výsledky jsou pak srovnány s tím, jak jsou vnímány osobnosti lídrů těchto stran.

Klíčová slova

značka; osobní značka; ČSSD; ODS; lídr

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

AAKER, Jennifer. Dimensions of Brand Personality. Journal of Marketing Research, 1997, roč. II, č. 34, s. 347–56. ISSN 0022-2437. https://doi.org/10.1177/002224379703400304

DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. Praha: Karolinum, 2000. 374 s. ISBN 8024601397.

EIBL, Otto; HAVLÍK, Vlastimil; KYLOUŠEK, Jakub; PINK, Michal. Krajské volby 2008. Brno: CDK, 2009. 175 s. ISBN 9788073251871.

FRENCH, Adam; SMITH, Ian Gareth. Measuring Political Brand Equity: A Consumer Approach [online]. Dokument prezentovaný na 5th International Conference on Political Marketing, březen 2008, Manchester [cit 15. 5. 2011]. Dostupné na www: <www.mtq.sagepub.com/content/9/2/209.full.pdf>

JAABAR, Zeenat. Impact of Corporate Visual Identity on Customer-based Brand Equity [online]. Dokument prezentovaný na Brunel Bussines School Doctoral Symposium, březen 2010, Londýn [cit 15. 5. 2011]. Dostupné na www: < www.brunel.ac.uk/329/BBS%20documents/PhD%20Doctoral%20Symposium%2010/ZeenatJabbar.pdf>

KELLER, Kevin, Lane. Building, Measuring and Managing Brand Equity. New Jersey: Prentice Hall, 2003. 411 s. ISBN-13 9780130411501.

SHERRINGTON, Mark. Added Value: The Alchemy of Brand-Led Growth. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2003. 208 s. ISBN-139780230513488. https://doi.org/10.1057/9780230513488

SMITH, Ian Gareth. Conceptualizing and Testing Brand Personalities in British Politics. Journal of Political Marketing, 2009, roč. III, č. 8, s. 209–232. ISSN: 1537-7857. https://doi.org/10.1080/15377850903044858

SOUKUP, Petr. Čím větší, tím lepší (aneb mýty o reliabilitě). Socioweb, 2006, č. 7 [online]. [Cit 15. 5. 2011.] Dostupné na www: <www.socioweb.cz/index.php?disp=teorie&shw=242&lst=112>.

TOMZ, Michael; SNIDERMAN, Paul. Brand Names and the Organisation of Mass Belief Systems [online]. Stanford University, 2005 [cit 15. 5. 2011]. Dostupné na www: <www.stanford.edu/~tomz/working/TomzSniderman2005.pdf>

WOOD, Lisa. Brands and Brand Equity: Definition and Management. Management Decision, 2000, roč. IX, č. 38, s. 662–669. ISBN-13: 9789524880114. https://doi.org/10.1108/00251740010379100

https://doi.org/10.5817/SOC2011-3-65