Srovnání osobností politických značek ČSSD, ODS a lídrů těchto stran

Michal Žižlavský, Otto Eibl

Abstrakt

Branding se stal jedním z nejpopulárnějších nástrojů, který je využíván v politickém marketingu. Mimo jeho praktické využití poskytuje branding analytický rámec, kterým je možné nahlížet na politické strany a na to, jak jsou vnímány voliči. Tento text zkoumá (za využití pro české prostředí modifikované škály Jennifer Aaker), jakým způsobem jsou vnímány osobnosti stran ČSSD a ODS. Výsledky jsou pak srovnány s tím, jak jsou vnímány osobnosti lídrů těchto stran.

Klíčová slova

značka; osobní značka; ČSSD; ODS; lídr

Plný Text: