Sebejisté a troufalé, ale ne vzrušující. Osobnost značek českých politických stran v perspektivě prvovoličů

Jiří Šimon, Roman Chytilek

Abstrakt

Článek se věnuje jedné z dimenzí konceptu politické značky – její osobnosti. Představuje dosavadní výzkum v dané oblasti a metodou případové studie vnímání osobnosti značky hlavních českých politických stran prvovoliči se snaží prověřit možnosti přenosu konceptuálních nástrojů na zkoumání osobnosti značky převážně britské provenience do českého prostředí. Ukazuje se, že šestidimenzionální měřicí nástroj (Smith 2009) je i v našem prostředí víceméně použitelný, osobnost značky ani jedné z českých politických stran však prozatím není vnímána respondenty příliš jednotně. U všech stran dále nacházíme vzorec, který ukazuje, že shoda o tom, jaká je osobnost značky, je větší mezi sympatizanty strany než mezi ostatními respondenty.

Klíčová slova

politická značka; politické strany; politický marketing; osobní značka

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

AAKER, Jenifer L. Dimension of Brand Personality. Journal of Marketing Research, 1997, roč. 34, č. 3, s. 347–356. ISSN: 0022-2437 .

AAKER, David A. Brand Building: Budování značky. Brno: Computer Press, 2003. 312 s. ISBN: 8-07226-885-6.

AZULAY, Audrey; KAPFERER, Jean-Noël. Do Brand Personality Scales Really Measure Brand Personality? Journal of Brand Managment, 2003, roč. 11, č. 2, s. 143–155. ISSN: 1479-1803.

AUSTIN, Jon; SIGAUW, Judy; MATTILA, Anna. A Re-Examination of the Generalizability of the Aaker Brand Personality Measurement Framework. Journal of Strategic Marketing, 2003, roč. 11, č. 2, s. 143–155. ISSN: 0965-254X.

COX, Gary W.; McCUBBINS, Mathew D. Electoral Politics as a Redistributive Game, Journal of Politics, 1986, roč. 48, č. 2, s. 370–389. ISSN: 00223816.

de CHERNATONY, Leslie. Značka – od vize k vyšším ziskům. Brno: Computer Press, 2009. 315 s. ISBN: 978-80-251-2007-1.

DALTON, Russell J. The Decline of Party Identification: Political Change in Advanced Industrial Democracies. In DALTON, R. J., Wattenberg M. P. (eds.) Parties without Partisans. Oxford: Oxford University Press, 2000, s. 19–36. ISBN: 0-19924-082-5 (9780199240821).

DOWNS, Anthony. An Economic Theory of Democracy. Boston: Addison-Wesley, 1957. 310 s. ISBN: 0-06041-750-1.

EIBL, Otto. Volební programy. In BALÍK, S. a kol. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010. Brno: CDK, 2010, s. 69–96. ISBN: 978-80-7325-224-3.

CHYTILEK, Roman; EIBL, Otto. České politické strany v politickém prostoru, Sociologický časopis/ Czech Sociological Review, 2011, roč. 47, č. 1, s. 61–88. ISNN: 1211-3247.

KELLER, Kevin L. Conceptualizing, Measuring and Managing Customer-Based Brand Equity. Journal of Marketing, 1993, roč. 57, č. 1, s. 1–22. ISNN: 0022-2429.

KELLER, Kevin L. Strategické řízení značky. Praha: Grada Publishing, 2007. 796 s. ISBN: 978-80-247-1481-3.

KOPEČEK, Lubomír. Politické strany a stranické systémy ve srovnávací a teoretické perspektivě. In STRMISKA, M., HLOUŠEK, V., KOPEČEK, L., CHYTILEK, R. Politické strany moderní Evropy, Brno, Portál, s. 9–52. ISBN: 80-7367-038-0.

LIPSET, Seymour M.; ROKKAN, Stein. Party Systems and Voter Alignments: Cross National Perspective. New York: The Free Press, 1967. 554 s. ISBN: 000184338

OHANIAN, Roobina. Construction and Validation of a Scale to Measure Celebrity Endorsers’ Perceived Expertise, Trustworthiness and Attractiveness. Journal of Advertising, 1990, roč. 19, č. 3, s. 39–52. ISSN: 0091-3367.

O’SHAUGHNESSY, Nicholas J. The Symbolic State: A British Experience, Journal of Public Affairs, 2003, roč.3, č. 4, s. 297–312. ISSN: 1472-3891.

O’SHAUGHNESSY, Nicholas J.; HENNEBERG, Stephan C. The Selling of President 2004: A Marketing Perspective, Journal of Public Affairs, 2007, roč. 7, č. 3, s. 249–268. ISSN: 1479-1854.

PLUMMER, Joseph T. How Personality Makes a Difference, Journal of advertising research, 1984, roč. 24, č. 6, s. 27–31. ISSN: 0021-8499.

SCAMMELL, Margaret. Political Brands and Consumer Citizens: The Rebranding of Tony Blair, The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 2007, č. 1, s. 176–192. ISSN: 1552-3349.

SHNEIDER, Helmut. Branding in Politics – Manifestations, Revelance and Identity-oriented Managment. Journal of Political Marketing, 2004, roč. 3, č. 3, s. 41–67. ISSN: 1537-7865.

SINGER, Claude. Bringing Brand Savvy to Politics [on-line]. 2002 [cit. 2011-11-27]. Dostupné na www: <www.allbusiness.com/marketing-advertising/branding-brand-development/4675738-1.html>

SMITH, Gareth. Connceptualizing and Testing Brand Personality in British Politics. Journal of Political Marketing, 2009, roč. 8, č. 3, s. 209–232. ISSN: 1537-7865.

SMITH, Gareth; FRENCH, Alan. Measuring Political Brand Equity: A Consumer Oriented Approach. European Journal of Marketing, 2007, roč. 44, č. 3, s. 460–477. ISNN: 0309-0566.

SMITH, Gareth, FRENCH, Alan. The Political Brand: A Consumer Perspective. Marketing Theory, 2009, roč. 9, č. 2, s. 209–226. ISSN: 1470-5931.

STOKES, Susan C. Perverse Accountability: A Formal Model of Machine Politics with Evidence from Argentina. American Political Science Review, 2005, roč. 99, č. 3, s. 315–25. ISSN: 0003-0554.

TOMZ, Michael; SNIDERMAN, Paul M. Brand Names and the Organisation of Mass Belie systems [on-line]. 2005 [cit. 2011-11-27]. Dostupné na www: < www.stanford.edu/~tomz/working/TomzSniderman2005>