Sebejisté a troufalé, ale ne vzrušující. Osobnost značek českých politických stran v perspektivě prvovoličů

Jiří Šimon, Roman Chytilek

Abstrakt

Článek se věnuje jedné z dimenzí konceptu politické značky – její osobnosti. Představuje dosavadní výzkum v dané oblasti a metodou případové studie vnímání osobnosti značky hlavních českých politických stran prvovoliči se snaží prověřit možnosti přenosu konceptuálních nástrojů na zkoumání osobnosti značky převážně britské provenience do českého prostředí. Ukazuje se, že šestidimenzionální měřicí nástroj (Smith 2009) je i v našem prostředí víceméně použitelný, osobnost značky ani jedné z českých politických stran však prozatím není vnímána respondenty příliš jednotně. U všech stran dále nacházíme vzorec, který ukazuje, že shoda o tom, jaká je osobnost značky, je větší mezi sympatizanty strany než mezi ostatními respondenty.

Klíčová slova

politická značka; politické strany; politický marketing; osobní značka

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

AAKER, Jenifer L. Dimension of Brand Personality. Journal of Marketing Research, 1997, roč. 34, č. 3, s. 347–356. ISSN: 0022-2437. https://doi.org/10.1177/002224379703400304

AAKER, David A. Brand Building: Budování značky. Brno: Computer Press, 2003. 312 s. ISBN: 8-07226-885-6.

AZULAY, Audrey; KAPFERER, Jean-Noël. Do Brand Personality Scales Really Measure Brand Personality? Journal of Brand Managment, 2003, roč. 11, č. 2, s. 143–155. ISSN: 1479-1803. https://doi.org/10.1057/palgrave.bm.2540162

AUSTIN, Jon; SIGAUW, Judy; MATTILA, Anna. A Re-Examination of the Generalizability of the Aaker Brand Personality Measurement Framework. Journal of Strategic Marketing, 2003, roč. 11, č. 2, s. 143–155. ISSN: 0965-254X. https://doi.org/10.1080/0965254032000104469

COX, Gary W.; McCUBBINS, Mathew D. Electoral Politics as a Redistributive Game, Journal of Politics, 1986, roč. 48, č. 2, s. 370–389. ISSN: 00223816. https://doi.org/10.2307/2131098

de CHERNATONY, Leslie. Značka – od vize k vyšším ziskům. Brno: Computer Press, 2009. 315 s. ISBN: 978-80-251-2007-1.

DALTON, Russell J. The Decline of Party Identification: Political Change in Advanced Industrial Democracies. In DALTON, R. J., Wattenberg M. P. (eds.) Parties without Partisans. Oxford: Oxford University Press, 2000, s. 19–36. ISBN: 0-19924-082-5 (9780199240821). https://doi.org/10.1093/0199253099.003.0002

DOWNS, Anthony. An Economic Theory of Democracy. Boston: Addison-Wesley, 1957. 310 s. ISBN: 0-06041-750-1.

EIBL, Otto. Volební programy. In BALÍK, S. a kol. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010. Brno: CDK, 2010, s. 69–96. ISBN: 978-80-7325-224-3.

CHYTILEK, Roman; EIBL, Otto. České politické strany v politickém prostoru, Sociologický časopis/ Czech Sociological Review, 2011, roč. 47, č. 1, s. 61–88. ISNN: 1211-3247.

KELLER, Kevin L. Conceptualizing, Measuring and Managing Customer-Based Brand Equity. Journal of Marketing, 1993, roč. 57, č. 1, s. 1–22. ISNN: 0022-2429. https://doi.org/10.1177/002224299305700101

KELLER, Kevin L. Strategické řízení značky. Praha: Grada Publishing, 2007. 796 s. ISBN: 978-80-247-1481-3.

KOPEČEK, Lubomír. Politické strany a stranické systémy ve srovnávací a teoretické perspektivě. In STRMISKA, M., HLOUŠEK, V., KOPEČEK, L., CHYTILEK, R. Politické strany moderní Evropy, Brno, Portál, s. 9–52. ISBN: 80-7367-038-0.

LIPSET, Seymour M.; ROKKAN, Stein. Party Systems and Voter Alignments: Cross National Perspective. New York: The Free Press, 1967. 554 s. ISBN: 000184338

OHANIAN, Roobina. Construction and Validation of a Scale to Measure Celebrity Endorsers’ Perceived Expertise, Trustworthiness and Attractiveness. Journal of Advertising, 1990, roč. 19, č. 3, s. 39–52. ISSN: 0091-3367. https://doi.org/10.1080/00913367.1990.10673191

O’SHAUGHNESSY, Nicholas J. The Symbolic State: A British Experience, Journal of Public Affairs, 2003, roč.3, č. 4, s. 297–312. ISSN: 1472-3891. https://doi.org/10.1002/pa.159

O’SHAUGHNESSY, Nicholas J.; HENNEBERG, Stephan C. The Selling of President 2004: A Marketing Perspective, Journal of Public Affairs, 2007, roč. 7, č. 3, s. 249–268. ISSN: 1479-1854. https://doi.org/10.1002/pa.265

PLUMMER, Joseph T. How Personality Makes a Difference, Journal of advertising research, 1984, roč. 24, č. 6, s. 27–31. ISSN: 0021-8499.

SCAMMELL, Margaret. Political Brands and Consumer Citizens: The Rebranding of Tony Blair, The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 2007, č. 1, s. 176–192. ISSN: 1552-3349. https://doi.org/10.1177/0002716206299149

SHNEIDER, Helmut. Branding in Politics – Manifestations, Revelance and Identity-oriented Managment. Journal of Political Marketing, 2004, roč. 3, č. 3, s. 41–67. ISSN: 1537-7865. https://doi.org/10.1300/J199v03n03_03

SINGER, Claude. Bringing Brand Savvy to Politics [on-line]. 2002 [cit. 2011-11-27]. Dostupné na www: <www.allbusiness.com/marketing-advertising/branding-brand-development/4675738-1.html>

SMITH, Gareth. Connceptualizing and Testing Brand Personality in British Politics. Journal of Political Marketing, 2009, roč. 8, č. 3, s. 209–232. ISSN: 1537-7865. https://doi.org/10.1080/15377850903044858

SMITH, Gareth; FRENCH, Alan. Measuring Political Brand Equity: A Consumer Oriented Approach. European Journal of Marketing, 2007, roč. 44, č. 3, s. 460–477. ISNN: 0309-0566. https://doi.org/10.1108/03090561011020534

SMITH, Gareth, FRENCH, Alan. The Political Brand: A Consumer Perspective. Marketing Theory, 2009, roč. 9, č. 2, s. 209–226. ISSN: 1470-5931. https://doi.org/10.1177/1470593109103068

STOKES, Susan C. Perverse Accountability: A Formal Model of Machine Politics with Evidence from Argentina. American Political Science Review, 2005, roč. 99, č. 3, s. 315–25. ISSN: 0003-0554. https://doi.org/10.1017/S0003055405051683

TOMZ, Michael; SNIDERMAN, Paul M. Brand Names and the Organisation of Mass Belie systems [on-line]. 2005 [cit. 2011-11-27]. Dostupné na www: < www.stanford.edu/~tomz/working/TomzSniderman2005>

https://doi.org/10.5817/SOC2011-3-39