Typologie voliče pro komunální volby

Vojtěch Spáčil

Abstrakt

Příspěvek se zabývá problematikou politického marketingu. Hledá nejvhodnější segmentační kritéria používaná pro klasifikaci voličů. Pro segmentaci voličské základny se často využívají preference politických stran a z toho plynoucí ideologické postoje (levicový, pravicový) a demografické proměnné jako je věk, vzdělání a sociální status. Komunální volby na rozdíl od parlamentních voleb oslabují ideologické pojetí a zdůrazňují témata, která ovlivňují každodenní a bezprostřední život občanů. Příspěvek tedy zkoumá, zda se dají najít skupiny témat, která profilují jednotlivé typy voličů. Respondentům (potenciálním voličům) byla předložena sada tvrzení, která posuzovali na sedmibodové škále. Pomocí faktorové a shlukové analýzy je možné sestavit typologii voličů pro komunální volby. Zároveň lze zkoumat, jaký je vztah definovaných typů voličů k politickým stranám a jaký je jejich demografický profil. Příspěvek se opírá o data dvou primárních reprezentativních výběrových šetření, která proběhla před komunálními volbami v Ostravě (2006) a Havířově (2010). V obou případech byla data shromážděna prostřednictvím osobního dotazování a velikost výběrových souborů u každého šetření přesáhla 500 respondentů.

Klíčová slova

typologie voličů; komunální volby; segmentační kritéria; volební preference; clusterová analýza

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

AAKER, A. David. Strategic Market Management. New York: John Wiley and Sons, 2007. 322 s. ISBN 9780470056233.

BARNES, H. Samuel. Partisanship and Electoral Behavior. In Jennings, M. K.; Van Deth, J. W. (eds.) Continuities in Political Action. Berlin: De Gruyter, 1989, s. 235–274. ISBN 3110120240.

BERGSTROM, C. Theodore a Robert P. GOODMAN. Private Demands for Public Goods. The American Economic Review, 1973, č. 63, s. 280–296. ISSN 0002-8282.

BINSTOCK, H. Robert a Jill QUADAGNO. Aging and Politics. In Binstock, R. H., George, L. K. (eds.) Handbook of Aging and the Social Sciences. 7th ed.San Diego: Academic Press, 2011, s. 333–351. ISBN 978-0-12-380880-6.

BOCK, Timothy a Mark D. UNCLES. A Taxonomy of Differences between Consumers for Market Segmentation. International Journal of Research in Marketing, 2002, č. 19, s. 215–224. ISSN: 0167-8116. https://doi.org/10.1016/S0167-8116(02)00081-2

BONOMA, V. Thomas a Benson P. SHAPIRO. Evaluating Market Segmentation Approaches. Industrial Marketing Management, 1984, roč. 13, č. 4, s. 258–267. ISSN 0019-8501. https://doi.org/10.1016/0019-8501(84)90021-X

BRUNNER, J. Eric a Stephen L. ROSS. Is the Median Voter Decisive? Evidence from Referenda Voting Patterns. Journal of Public Economics, 2010, č. 94, s. 898–910. ISSN 0047-2727. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2010.09.009

EPPLE, Dennis a Richard E. ROMANO. Public Provision of Private Goods. Journal of Political Economy, 1996, č. 104, s. 57–84. ISSN 0022-3808. https://doi.org/10.1086/262017

EPPLE, Dennis a Glenn J. PLATT. Equilibrium and Local Redistribution in an Urban Economy when Households Differ in Both Preferences and Incomes. Journal of Urban Economics, 1998, č. 43, s. 23–51. ISSN 0094-1190. https://doi.org/10.1006/juec.1996.2030

EPPLE, Dennis a Holger SIEG. Estimating Equilibrium Models of Local Jurisdictions. Journal of Political Economy, 1999, č. 107, s. 645–681. ISSN 0022-3808. https://doi.org/10.1086/250074

EPPLE, Dennis; ROMER, Thomas a Holger SIEG. Interjurisdictional Sorting and Majority Rule: An Empirical Analysis. Econometrica, 2001, č. 69, s. 1437–1465. ISSN 1468-0262. https://doi.org/10.1111/1468-0262.00253

GLENN, D. Norval a Ted HEFNER. Further Evidence on Aging and Party Identification. Public Opinion Quarterly, 1972, č. 36, s. 31–47. ISSN 0033-362X. https://doi.org/10.1086/267973

GOERRES, Achim. The Grey Vote: Determinants of Older Voters’ Party Choice in Britainand West Germany. Electoral Studies, 2008, č. 27, s. 285–304. ISSN 0261-3794. https://doi.org/10.1016/j.electstud.2007.12.007

HARROP, Martin. Political Marketing. Parliamentary Affairs, 1990, č. 43, s. 277–291. ISSN 0031-2290.

KAHNEMAN, Daniel a Amos TVERSKY. Subjective Probability: A Judgment of Representativeness. Cognitive Psychology, 1972, č. 3, s. 430–454. ISSN 0010-0285. https://doi.org/10.1016/0010-0285(72)90016-3

KAHNEMAN, Daniel a Amos TVERSKY. Judgement under Uncertainty: Heuristics and Biases. Science, 1974, vol. 185, č. 4157, s. 1124–1131. ISSN 0036-8075. https://doi.org/10.1126/science.185.4157.1124

KOSMIDIS, Spyros a Georgios XEZONAKIS. The Undecided Voters and the Economy: Campaign Heterogeneity in the 2005 British General Election. Electorial studies, 2010, č. 29, s. 604–616. ISSN 0261-3794. https://doi.org/10.1016/j.electstud.2010.04.015

KUO, Ren Jieh; HO, M. Loc a Chung Ming HU. Cluster Analysis in Industrial Market Segmentation through Artificial Neural Network. Computers&Industrial Engineering, 2002, č. 42, s. 391–399. ISSN 0360-8352. https://doi.org/10.1016/S0360-8352(02)00048-7

MALHOTRA, K. Naresh a David F. BIRKS. Marketing Research. An Applied Approach. London: Prentice Hall, 2006. 754 s. ISBN 0-273-69530-4.

O’LEARY, Ray a Ian IREDALE. The Marketing Concept: Quo Vadis? European Journal of Marketing, 1976, roč. 10, č. 3, s. 146–157. ISSN 0309-0566. https://doi.org/10.1108/EUM0000000005043

SNIDERMAN, M. Paul; BRODY, A. Richard a Philip E. TETLOCK. Reasoning and Choice. Exploration in Political Psychology.New York:CambridgeUniversity Press, 1991. 306 s. ISBN 0521402557.

TILEY, R. James. Libertarian-Authoritarian Value Change in Britain, 1974–2001. Political Studies. 2005, č. 53, s. 442–453. ISSN 1467-9248. https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.2005.00537.x

YORKE, A. David a Sean A. MEEHAN. ACORN in the Political Marketplace. European Journal of Marketing, 1986, roč. 20, č. 8, s. 63–76. ISSN 0309-0566. https://doi.org/10.1108/EUM0000000004663

WEDEL, Michel a Wagner Antonio KAMAKURA. Market Segmentation: Conceptual and Methodological Foundations. Dodrecht: Kluwer Academic Publishers, 2000. 332 s. ISBN 0-7923-8635-3. https://doi.org/10.1007/978-1-4615-4651-1

https://doi.org/10.5817/SOC2011-3-15