Strach ze smrti u dospělých umírajících pacientů v terminální fázi onkologického onemocnění

Jaroslava Raudenská, Alena Javůrková

Abstrakt

Pacienti se v terminálním stádiu nádorového onemocnění nacházejí v řadě fází smutku a musí také čelit velkému strachu. Článek v úvodu popisuje proces umírání a diskutuje definici smrti. Zaměřuje se na terminální stádium nemoci jako spění ke smrti, jež zasahuje jedince v celé jeho existenci. Popisuje také situace, kdy se individuální přístup lékaře k pacientům v terminálním stádiu onkologického onemocnění může v krajním případě stát překážkou v jejich léčbě. Pro lepší porozumění strachu ze smrti článek rozlišuje úzkost, strach, fobii a thanatofobii. Poukazuje na fakt, že strach ze smrti není izolovaným strachem, ale je vždy sycen několika druhy jiných strachů. Jen velmi málo lidí vlastní smrt absolutně akceptuje nebo naopak absolutně popírá, často dochází k ambivalentnímu vztahu. Proto se článek dotýká i otázky, zda lidé vůbec chtějí vědět, že umírají, a nakolik ochota lékaře sdělit pacientovi, že umírá, ovlivňuje pacientovo zvládání a vyrovnávání se se smrtí. Na celý paliativní tým jsou tak kladeny nejen vysoké medicínské nároky, ale také nároky na pochopení sama sebe a vlastního porozumění smrti, strachu z ní a jejímu individuálnímu významu.

Klíčová slova

strach ze smrti; umírání; terminální stádium onkologického onemocnění

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ANNAS, George. Rights of the Terminally Ill Patients. Journal of Nursing Administation, 1974, č. 4, s. 403. ISSN 0002-0443. https://doi.org/10.1097/00005110-197403000-00024

BAIDER, Lea; WEIN, Simon. Reality and Fugues in Physicians Facing Death: Confrontation, Coping, and Adaptation at the Bedside. Critical Reviews in Oncology/Hematology, 2001, roč. 40, č. 2, s. 97–103. ISSN: 1040-8428. https://doi.org/10.1016/S1040-8428(01)00135-4

BAŠTECKÁ, Bohumila a kol. Klinická psychologie v praxi. Praha: Portál, 2003. ISBN: 80-7178-735-3.

BAUERA, Eduardo; NEUMANN, Catherine M.; MAZZOCATO, Claudia; STIEFEL, Fritz; SALA Raul. Attitudes and Beliefs of Palliative Care Physicians Regarding Communication with Terminally Ill Cancer Patiens. Palliative Medicine, 2000, roč. 14, č. 4, s. 287–298. ISSN: 0269-2136. https://doi.org/10.1191/026921600674582192

BROOME, Annabel K. (ed.). Health Psychology. London: Chapman and Hall, 1989. 427 s. ISBN 0-412-33200-0.

FAVA, Giovanni A.; FREYBERGER, Harald; J. BECH, Per; CHRISTODOULOU, George; SENSKY, Tom; THEORELL, Töres; WISE, Thomas N. Diagnostic Criteria for Use in Psychosomatic Research. Psychother Psychosom, 1995, č. 63, s. 1–8. ISSN 0033-3190. https://doi.org/10.1159/000288931

FROMM, Erich. Mít, nebo být? Praha: Aurora, 2001. 242 s. ISBN 80-7299-036-5.

GRASSI, Luigi; SABATO, Silvana; ROSSI, Elena; BIANCOSINO, Bruno; MARMAI, Luciana. Use of the Diagnostic Criteria for Psychosomatic Research in Oncology. Psychother Psychosom, 2005, č. 74, s. 100–107. ISSN 0033-3190. https://doi.org/10.1159/000083168

HAŠKOVCOVÁ, Helena. Manuálek o etice: České ošetřovatelství. Brno: IDV PZ, 2000. 46 s. ISBN 80-7013-310-4.

HEIDEGGER, Martin. Bytí a čas. Praha: Oikoymenh, 2008. 487 s. ISBN 978-80-7298-048-3.

HINTON, John M. Coping with Terminal Illness. In: FITZPATRICK, R, HINTON, J. M. NEWMAN, S. a kol. (eds.) The Experience of Illness. London: Tavistock Publications, 1984, s. 227–245. ISBN: 042278530X.

HYTYCH, Roman. Smrt a nesmrtelnost: Sociální reprezentace smrti. Praha: Triton, 2008. 227 s. ISBN: 978-80-7387-092-8.

JASPERS, Karl. Úvod do filosofie. Praha: Oikoymenh, 1996. 119 s. ISBN: 80-86005-05-4.

KELLNER, Robert. Somatization and Hypochondriasis. New York: Praeger, 1986. 401 s. ISBN 0-03-069528-7.

KNIGHT, Sara J. Oncology and Hematology. In: CAMIC, P., KNIGHT, S. J. (eds.) Clinical Handbook of Health Psychology. Cambridge: Hogrefe & Huber, 2004, s. 233–261. ISBN 0889372608.

KOZÁK, Jiří. Léčba bolesti v ČR – chronická bolest a trendy v invazivních postupech. Remedia, 2002, č. 6, s. 364–369. ISSN 0862-8947.

KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie. Praha: Portál, 2006. 383 s. ISBN 80-7169-121-6.

KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak zvládat stres. Praha: Grada, 1994. 190 s. ISBN: 80-7169-121-6.

KUŘE, Josef. Filozofické poznámky k legislativě paliativní péče. Zdravotnické právo v praxi, 2004, č. 4, s. 80–82. ISSN 1213-0508.

LASAGNA, Lea. Physicians’ Behaviour Towards the Dying Patiens. In: BRIM, O. G., FREEMAN, H., LEVINE, S. (eds.) The Dying Patient. New York: Russell Sage Foundation, 1970, s. 67–83. ISBN: 978-0-87154-155-0.

LIEBERMAN, James E. Acts of Will: The Life and Work of Otto Rank. Amherst: U. Massachusetts Press, 1993. 485 s. ISBN 0029190207.

Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN, 10. revize). Praha: Psychiatrické Centrum, 1992. 282 s. ISBN 80-85121-37-9.

PRAŠKO, Ján; HORÁČEK, Jiří. Umírající pacient. In: HERMAN, E., PRAŠKO, J., SEIFERTOVÁ D. (eds.) Konziliární psychiatrie. Praha: Galén, 2007, s. 221–233. ISBN Medical Tribune CZ 978-80-903708-9-0.

PRAŠKOVÁ, Hana; PRAŠKO, Ján. Úzkostné a fobické poruchy. Malá psychiatrie pro praktické lékaře. Praha: Galén, 2000. 102 s. ISBN 80–7262–039–8.

RAFANELLI, Chiara; RONCUZZI, Renzo; FINOS, Livio; TOSSANI, Eliana; TOMBA, Elena; MANGELLI, Lara; URBINATI, Stefano; PINELLI, Giuseppe; FAVA, Giovanni A. Psychological Assessment in Cardiac Rehabilitation. Psychother Psychosom, 2003, č. 72, s. 343–349. ISSN 0033-3190. https://doi.org/10.1159/000073031

RAUDENSKÁ, Jaroslava; JAVŮRKOVÁ, Alena. Možnosti kognitivně-behaviorální terapie v léčbě somatických onemocnění (model chronické bolesti u pacientů s kognitivními poruchami). Bolest, 2002, roč. 5, č. 3, s. 164–167. ISSN 1212-0634.

RAUDENSKÁ, Jaroslava; JAVŮRKOVÁ Alena. Některé etické úvahy, dilemata a podněty algeziologické péče o pacienta s chronickou nenádorovou bolestí. Bolest, 2010, roč. 13, č. 4, s.172–180. ISSN 1212-6861.

ROZSYPAL, Stanislav. Nový přehled biologie. Praha: Scientia, 2003, s. 458. ISBN 80-7183-268-5.

STAUBRAND, Jens. Søren Kierkegaard’s Illness and Death. Kodaň: Søren Kierkegaard Kulturproduktion, 2009. 128 s. ISBN 978-87-92259-92-9.

TILLICH, Paul. Odvaha být. Praha: CDK, 2004. 138 s. ISBN-10: 80-7325-016-0.

WEISMAN, Avery D. On Dying and Denying. New York: Behavioral Publications, 1972. 247 s. ISBN: 0877050686.

WEDDING, Danny; STUBER, Margaret L. Behavior & Medicine. Cambridge: Hogrefe & Huber, 2006. 389 s. ISBN 0-88937-305-1.

WILSON, Christine. Terminal Care: Using Psychological Skills with the Terminally Ill. In: BROOME, A. K. (ed.) Health Psychology. London: Chapman and Hall, 1989, s. 476–493. ISBN 0-412-33200-0. https://doi.org/10.1007/978-1-4899-3228-0_24

YALOM, Irvin. Existenciální psychoterapie. Praha: Portál, 2005. 520 s. ISBN 80-7367-147-6.

https://doi.org/10.5817/SOC2011-2-121