Strach ze smrti v kontextu citové vazby v období dospívání

Radka Michalčáková, Lenka Lacinová, Ondřej Bouša, Martina Schlesingerová

Abstrakt

Předkládaná empirická studie se zabývá souvislostmi mezi podobou citové vazby k rodičům, partnerovi/partnerce, nejlepšímu kamarádovi/kamarádce a strachem ze smrti. Vzorku 66 adolescentů ve věku 17–18 let byl administrován 40položkový Dotazník struktury vztahů (RSQ) a 28položková Škála strachu ze smrti (FODS). Výsledky ukazují, že dospívající dívky zakoušejí vyšší míru strachu ze smrti než chlapci. Zjištěny byly také vztahy mezi kvalitou citové vazby a jednotlivými aspekty strachu ze smrti.

Klíčová slova

pozdní adolescence; strach ze smrti; citová vazba

Plný Text: