Strach ze smrti v kontextu citové vazby v období dospívání

Radka Michalčáková, Lenka Lacinová, Ondřej Bouša, Martina Schlesingerová

Abstrakt

Předkládaná empirická studie se zabývá souvislostmi mezi podobou citové vazby k rodičům, partnerovi/partnerce, nejlepšímu kamarádovi/kamarádce a strachem ze smrti. Vzorku 66 adolescentů ve věku 17–18 let byl administrován 40položkový Dotazník struktury vztahů (RSQ) a 28položková Škála strachu ze smrti (FODS). Výsledky ukazují, že dospívající dívky zakoušejí vyšší míru strachu ze smrti než chlapci. Zjištěny byly také vztahy mezi kvalitou citové vazby a jednotlivými aspekty strachu ze smrti.

Klíčová slova

pozdní adolescence; strach ze smrti; citová vazba

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

AINSWORTH, Mary Dinsmore Salter. Infant-mother attachment. American Psychologist, 1979, roč. 34, č. 10, s. 932–937. ISSN 0003-066X. https://doi.org/10.1037/0003-066X.34.10.932

BAKAN, David. Disease, Pain, and Sacrifice: Toward a Psychology of Suffering. 2. vyd. Boston: Beacon, 1971. 134 s. ISBN 9780807029718.

BARTHOLOMEW, Kim; HOROWITZ, Leonard M. Attachment Styles Among Young Adults: A Test of a Four-Category Model. Journal of Personality and Social Psychology, 1991, roč. 61, č. 2, s. 226–244. ISSN 0022-3514. https://doi.org/10.1037/0022-3514.61.2.226

BENENSON, Joyce. F.; APOSTOLERIS, Nicholas, H.; Parnass, Jodi. Age and Sex Differences in Dyadic and Group Interaction. Developmental Psychology, 1997, roč. 33, č. 3, s. 538–543. ISSN 0012-1649. https://doi.org/10.1037/0012-1649.33.3.538

BESSER, Avi; PRIEL, Beatriz. Attachment, Depression, and Fear of Death in Older Adults: The Roles of Neediness and Perceived Availability of Social Support. Personality and Individual Differences, 2008, roč. 44, č. 8, s. 1711–1725. ISSN 0191-8869. https://doi.org/10.1016/j.paid.2008.01.016

BOELEN, Paul. A.; REIJNTJES, Albert. Negative Cognitions in Emotional Problems Following Romantic Relationship Break-ups. Stress and Health, 2009, roč. 25, č. 1 s. 11–19. ISSN 1099-1700. https://doi.org/10.1002/smi.1219

BOWLBY, John. Attachment and Loss, Vol. 1: Attachment. New York: Basic Books, 1997 [1969]. 425 s. ISBN 9780712674713.

BOWLBY, John. Attachment and Loss, Vol. 2: Separation. New York: Basic Books, 1998 [1973]. 504 s. ISBN 9780712666213.

BOWLBY, John. Attachment and Loss, Vol. 3: Loss, Sadness and Depression. New York: Basic Books, 1998 [1980]. 472 s. ISBN 9780712666268.

BOWLBY, John . A Secure Base: Parent-Child Attachment and Healthy Human Development. New York: Basic Books, 2009 [1988]. 212 s. ISBN 9780415355278.

CICIRELLI, Viktor. G. Personal Meaning of Death in Relation to Fear of Death. Death Studies, 1998, roč. 22, č. 8, s. 713–733. ISSN 1091-7683. https://doi.org/10.1080/074811898201236

DVORSKÁ, Lenka. Vztah mezi citovou vazbou v romantických vztazích a strategiemi zvládání v adolescenci. Nepublikovaná bakalářská práce, 2008, Brno: FSS MU.

DUNN, Judy. Children’s Friendships. 2. vyd. Oxford: Blackwell Publishing, 2006. ISBN 1405114487.

FRALEY, R. Chris. Relationships Structure (RS) Questionnaire. [Cit. 2008-12-15] Dostupné na <www.psych.uiuc.edu/~rcfraley/measures/relstructures.htm>.

FRALEY, R. Chris; SHAVER, Phillip, R. Adult Romantic Attachment: Theoretical Developments, Emerging Controversies, and Unanswered Questions. Review of General Psychology, 2000, roč. 4, č. 2, s. 132–154. ISSN 1089-2680. https://doi.org/10.1037/1089-2680.4.2.132

FRALEY, R. Chris; NIEDENTHAL, Paula. M.; MARKS, Michael.; BRUMBAUGH, Claudia; VICARY, Amanda. Adult Attachment and the Perception of Emotional Expressions: Probing the Hyperactivating Strategies Underlying Anxious Attachment. Journal of Personality, 2006, roč. 74, č. 4, s. 1163–1190. ISSN 0022-3506. https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.2006.00406.x

GULLONE, Eleonora; KING, Neville. J. Psychometric Evaluation of a Revised Fear Survey Schedule for Children and Adolescents. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 1992, roč. 33, č. 6, s. 987– 998. ISSN 1469-7610. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.1992.tb00920.x

GULLONE, Eleonora; KING, Neville. J. Three-Year Follow-up of Normal Fear in Children and Adolescents Aged 7 to 18 Years. British Journal of Developmental Psychology, 1997, roč. 15, č. 1, s. 97–111. ISSN 2044-835X. https://doi.org/10.1111/j.2044-835X.1997.tb00727.x

GULLONE, Eleonora. The Development of Normal Fear: A Century of Research. Clinical Psychology Review, 2000, roč. 20, č. 4, s. 429–451. ISSN 0272-7358. https://doi.org/10.1016/S0272-7358(99)00034-3

HAZAN, Cindy; SHAVER, Phillip. R. Attachment as an Organizational Framework for Research on Close Relationships. In REIS, H. T.; Rusbult, C. E. (eds.) Close Relationships: Key Readings. New York: Psychology Press, 2004, s. 153–174. ISBN 0863775950.

KULÍSEK, Petr. Problémy teorie raného citového přilnutí (attachment). Československá psychologie, 2000, roč. 44, č. 5, s. 404–423. ISSN 0009-062X.

LESTER, David; ABDEL-KHALEK, Ahmed. The Collet-Lester Fear of Death Scale: A Correction. Death Studies, 2003, roč. 27, č. 1, s. 81–85. ISSN 1091-7683. https://doi.org/10.1080/07481180302873

MIKULINCER, Mario a SHAVER, Phillip. R. Attachment in adulthood: Structure, dynamics, and change. 1. vyd. The Guilford Press: New York, 2007, 568 s. ISBN 9781593854577.

MIKULINCER, Mario; FLORIAN, Victor; TOLMACZ, Rami. Attachment Styles and Fear of Personal Death: A Case Study of Affect Regulation. Journal of Personality and Social Psychology, 1990, roč. 58, č. 2, s. 273–280. ISSN 0022-3514. https://doi.org/10.1037/0022-3514.58.2.273

NELIS, Sharon, M.; RAE, Gordon. Brief Report: Peer Attachment in Adolescents. Journal of Adolescence, 2009, roč. 32, č. 2, s. 443–447. ISSN 0140-1971. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2008.03.006

OLLENDICK, Thomas H.; YANG, Bin; DONG, Qi; XIA, Yong; LIN, Lei. Perceptions of Fear in Other Children and Adolescents: The Role of Gender and Friendship Status. Journal of Abnormal Child Psychology, 1995, roč. 23, č. 4, s. 439–452. ISSN 1573-2835. https://doi.org/10.1007/BF01447207

ORBACH, Israel; KEDEM, Peri; GORCHOVER, Orna; APTER, Alan; TYANO, Sam. Fears of Death in Suicidal and Nonsuicidal Adolescents. Journal or Abnormal Psychology, 1993, roč. 102, č. 4, s. 553–558. ISSN 0021-843X. https://doi.org/10.1037/0021-843X.102.4.553

RUSSAC, R. J.; GATLIFF, Collen; REECE, Mimi; SPOTTSWOOD, Diahann. Death Anxiety Across the Adult Years: An Examination of Age and Gender Effects. Death Studies, 2007, roč. 31, č. 6, s. 549–561. ISSN 1091-7683. https://doi.org/10.1080/07481180701356936

SAFDAR, Saba; FRIEDLMEIER, Wolfgang; MATSUMOTO, David; YOO, Seung Hee; KWANTES, Catherine T.; KAKAI, Hisako; SHIGEMASU, Eri. Variations of Emotional Display Rules Within and Across Cultures: A Comparison Between Canada, USA, and Japan. Canadian Journal of Behavioural Science, 2009, roč. 41, č. 1, 1–10. ISSN: 0008-400X. https://doi.org/10.1037/a0014387

SHAFFER, David. R. Developmental Psychology: Childhood and Adolescence. 6. vyd. Wadsworth Publishing, 2001, 768 s. ISBN 9780534572143.

SHAVER, Phillip, R.; MIKULINCER, Mario. Adult Attachment and Cognitive and Affective Reactions to Positive and Negative Events. Social and Personality Psychology Compass, 2008, roč. 2, č. 5, s. 1844–1865. ISSN 1751-9004. https://doi.org/10.1111/j.1751-9004.2008.00146.x

SOLOMON, Judith; GEORGE, Carol. Attachment Disorganization. 1. vyd. New York: Guilford Press, 1999, 419 s. ISBN 1572304804.

ŠIRŮČEK, Jan; ŠIRŮČKOVÁ, Michaela. Vývoj a zkoumání vrstevnických vztahů. In MACEK, P.; Lacinová L. (eds.) Vztahy v dospívání. 1. vyd. Brno: Barrister&Principal, 2006, s. 41–53. ISBN 80-7364-034-1.

ŠTEFÁNKOVÁ, Zuzana. Citová väzba v detstve a adolescencii vo vzťahu k emocionálnej regulácii. Československá psychologie, 2005, roč. 49, č. 5, s. 432–445. ISSN 0009-062X.

TANG, Catherine So-Kum; WU, Anise M. S.; YAN, Elsie C. W. Psychosocial Correlates of Death Anxiety Among Chinese College Students. Death Studies, 2002, roč. 26, č. 6, s. 491–499. ISSN 1091-7683. https://doi.org/10.1080/074811802760139012

TRAPKOVÁ, Ludmila; CHVÁLA,Vladislav. Rodinná terapie psychosomatických poruch. 1. vyd. Praha: Portál, 2004, 228 s. ISBN 9788073675615.

WALLER, Elisabeth; SCHEIDT, Carl Eduard; HARTMANN, Armin. Attachment Representation and Illness Behavior in Somatoform Disorders. The Journal of Nervous and Mental Disease, 2004, roč. 192, č. 3, s. 200–209. ISSN 1539-736X. https://doi.org/10.1097/01.nmd.0000116463.17588.07

WAY, Niobe. Is Growing up Good for Your Health? An Investigation of Adolescent Boys and Their Friendships. Přednáška v rámci The 12th Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence, Vilnius, Litva, květen 2010.

WAYMENT, Heidi. A.; VIERTHALER, Jennifer. Attachment Style and Bereavement Reactions. Journal of Loss and Trauma, 2002, roč. 7, č. 2, s. 129–149. ISSN 1532-5032. https://doi.org/10.1080/153250202753472291

https://doi.org/10.5817/SOC2011-2-107