Obřady loučení se zemřelými: Sekulární, náboženské nebo raději žádné pohřby?

Olga Nešporová

Abstrakt

Současné české pohřební obřady výrazným způsobem navazují na dobu vlády komunistického režimu, během kterého se celkem úspěšně podařilo nahradit velkou část náboženských pohřbů pohřby sekulárními. Na pozadí tohoto postupu studie popisuje a analyzuje současnou pohřební praxi, přičemž vychází ze dvou výzkumů, které se vzájemně doplňují. Obecné údaje o rozšíření preferencí současných obyvatel České republiky a zejména Středočeského kraje a Prahy pro náboženský, občanský nebo dokonce žádný pohřební obřad autorka čerpá z reprezentativního sociologického šetření ISSP 2008 - Náboženství III. Hlubší vhled do současné pohřební praxe pak vychází z kvalitativního terénního šetření provedeného autorkou ve třech lokalitách Středočeského kraje. Kombinace těchto dvou datových zdrojů umožňuje nejen popsat současné sekulární a náboženské pohřby, zachytit jejich rozšíření a významy, ale i objasnit stávající situaci, která je v evropském i celosvětovém kontextu unikátní. A to nejen vysokým zastoupením sekulárních pohřebních obřadů, ale zejména v posledních letech stále se rozšiřující praxí, kdy je tělo mrtvého pohřbeno bez jakéhokoliv kolektivního pohřebního obřadu.

Klíčová slova

obřady loučení; občanský pohřeb; náboženský pohřeb; Česká republika

Plný Text: