Poznámky k současnému výzkumu obsahu a sledovanosti sportu žen v médiích

Jana Pokorná

Abstrakt

Sport žen je v médiích dlouhodobě kvantitativně podreprezentován a odlišuje se od sportu mužů i kvalitativními prvky medializace. I přes rozvoj sportu žen zůstávají tyto postupy mediální prezentace sportovkyň dlouhodobě neměnné. Příčinu tohoto stavu lze hledat jak v celospolečenském vnímání sportu jako mužské domény, tak i v současné dominanci médií v triangulárním vztahu se sportem a sponzory. Článek shrnuje data a teoretická východiska feministické kritiky médií, usilující o vymanění medializace sportu žen ze stínu normativně nahlíženého sportu mužů, tak aby sportovkyně měly možnost získat mj. přístup k výhodám plynoucím ze vztahu sportu a obchodu. Využívá k tomu koncepty a témata, jako jsou veřejný zájem, produkční hodnota sportu žen a komerční potenciál jeho publika, které jsou základem hlubší analýzy komplexního procesu produkce mediálního sportu.

Klíčová slova

média; sport; gender; ženy; feministická kritika médií; obsahová analýza; publikum; medializace sportu žen; veřejná služba; komercializace; sportovní trojúhelník

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ANG, Ien. Desperately Seeking the Audience. London: Routledge, 1991. 260 s. ISBN 041505270X.

BARTOŠEK, Jaroslav. Žurnalistika: úvod do studia. Olomouc: FF UP, 1997. 130 s.

BOYLE, Raymond; HAYES, Richard. Power Play: Sport, the Media and Popular Culture. 1. vyd. Essex: Longman, 2000. 254 s. ISBN 9780748635931.

BRUCE, Toni. Audience Frustration and Pleasure: Women Viewers Confront Televised Women’s Basketball. Journal of Sport and Social Issues, 1998, roč. 22, č. 4, s. 373–397. ISSN 01937235.

BRUCE, Toni; HOVDEN, Jorid; MARKULA, Pirkko. (Eds.). Women in the Olympic Media: A Global Comparison of Newspaper Coverage. Rotterdam: SENSE Publishers, 2010. 30 s. ISBN: 9789460911071.

BRUHN, Manfred. Sponsoring: Unternehmen als Mäzene und Sponsoren. 1. vyd. Frankfurt am Main: Gabler, 1987. 501 s. ISBN 3409239138.

CREEDON, Pamela J. Women, Media and Sport: Challenging Gender Values. 1. vyd. London: Sage Publ., 2004. 358 s. ISBN 0803952341.

FREY, James H.; EITZEN, D. Stanley. Sport and Society. Annual Review of Sociology, 2001, roč. 17, č. 1, s. 503–522. ISSN 03600572.

GRATTON, Chris; SOLBERG, Harry Arne. The Economics of Sports Broadcasting. 1. vyd. New York: Routledge, 2007. 233 s. ISBN 0415357799.

HARDIN, Marie. Stopped at the Gate: Womens Sports, ‘Reader Interest’, and Decision Making by Editors. Journalism and Mass Communication Quarterly, Spring 2005, roč. 82, č. 1, s. 62–77. ISSN 10776990.

KANE, Mary Jo; BERNERT, Kristin; SULLIVAN, Regina; MAXWELL, Heather. Sex vs. Athletic Competence: Exploring Competing Narratives in Marketing and Promoting Women’s Sports. Distinguished Lecture, Tucker Center for Research on Girls & Women in Sports, April 2007. [Cit. 2009-04-13]. Dostupné na www: < cehd.umn.edu/tuckercenter/medialibrary/dls.htm>

KNORRE, Naděžda.; HOGENOVÁ, Anna. a kol. Žena a sport na začátku třetího tisíciletí – patří k sobě? Praha: UK, FTVS, 2001. 150 s. ISBN 808631717X.

McQUAIL, D. Teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999. 447 s. ISBN 8071782009.

MESSNER, Michael A; SABO, Donald F. (Eds.). Sport, Men and the Gender Order. Champaign, IL: Human Kinetics, 1990. 296 s. ISBN 0873224213.

MESSNER, Michael A.; DUNCAN, Margaret Carlisle.; WILLMS, Nicole. This Revolution Is Not Being Televised. Contexts, 2006, roč. 5, č. 3, s. 34–38. ISSN 15365042.

MESSNER, Michael A.; COOKY, Cheryl. Gender in Televised Sports. Center for Feminist Research, University of Southern California, 2010. [Cit. 2010-11-04]. Dostupné na www: <usc.edu/dept/cfr/html/documents/tvsports.pdf>

MORLEY, David. Television, Audiences and Cultural Studies. 2. vyd. London: Routledge, 1992. 336 s. ISBN 978041505450454.

NUMERATO, Dino. Mediální aktivita a reflexivita sportovních aktérů. Mediální studia, 2008, č. 2, s. 154–174. ISSN 18019978.

POKORNÁ, Jana. Analýza publika televizního sportovního vysílání optikou genderu. Diplomová práce. Masarykova universita v Brně, 2007.

POKORNÁ, Jana. Televizní publika sportovních pořadů z generové perspektivy. In SLEPIČKOVÁ, Irena.; JUNGMANOVÁ, Olga. (Eds.) Média, sport a jejich role v aktivním životním stylu. FTVS UK, Praha, 2008, s. 19–30. 122 s. ISBN 9788086317656.

PETŘICOVÁ, Jana. Sportovní trojúhelník. Revue pro média, 2005, č. 11, s. 45. ISSN 12119938.

ROWE, David. (Ed.) Critical Readings: Sport, Culture and the Media. Maidenhead and New York: Open University Press, 2004. 384 s. ISBN 9780335211500.

SARGENT, Stephanie Lee; ZILLMANN, Dolf; WEAVER, James B. The Gender Gap in the Enjoyment of Televised Sports. Journal of Sport & Social Issues, February 1998, roč. 22, č. 1, s. 46–64.ISSN 01937235.

TOMEK, Ondřej. Televizní komercializace sportu. Diplomová práce. Masarykova universita v Brně, 2003.