Poznámky k současnému výzkumu obsahu a sledovanosti sportu žen v médiích

Jana Pokorná

Abstrakt

Sport žen je v médiích dlouhodobě kvantitativně podreprezentován a odlišuje se od sportu mužů i kvalitativními prvky medializace. I přes rozvoj sportu žen zůstávají tyto postupy mediální prezentace sportovkyň dlouhodobě neměnné. Příčinu tohoto stavu lze hledat jak v celospolečenském vnímání sportu jako mužské domény, tak i v současné dominanci médií v triangulárním vztahu se sportem a sponzory. Článek shrnuje data a teoretická východiska feministické kritiky médií, usilující o vymanění medializace sportu žen ze stínu normativně nahlíženého sportu mužů, tak aby sportovkyně měly možnost získat mj. přístup k výhodám plynoucím ze vztahu sportu a obchodu. Využívá k tomu koncepty a témata, jako jsou veřejný zájem, produkční hodnota sportu žen a komerční potenciál jeho publika, které jsou základem hlubší analýzy komplexního procesu produkce mediálního sportu.

Klíčová slova

média; sport; gender; ženy; feministická kritika médií; obsahová analýza; publikum; medializace sportu žen; veřejná služba; komercializace; sportovní trojúhelník

Plný Text: