Těla v pohybu: Masová gymnastika jako kolektivní sociální představení

Vanda Thorne

Abstrakt

Esej se zabývá ritualizovanou exhibicí masové gymnastiky coby jednoho z ideologicky nejdůležitějších veřejných kolektivních výkonů v socialistickém Československu. Zkoumá způsoby, jakými tyto přehlídky sloužily ke stvrzování autority politického režimu. Nejdříve pojednává o využití těla coby symbolického nástroje, zejména ve spojení s masovou prezentací těla. Poté se na příkladu sokolského hnutí soustředí na vztah mezi masovým cvičením a konstrukcí národního povědomí. Na závěr pak sleduje způsoby, jakými komunistická masová cvičení – spartakiády – byly konstruovány tak, aby odrážely nově ustavený obraz kolektivizovaných mas. V eseji je rozvinuta teze, že transformace sokolského hnutí ve spartakiády zahrnovala jak politickou, tak diskurzivní změnu, přičemž diskurzivní změna spočívala v kvalitativně odlišných mechanismech zaměřených na kontrolu těla. Ačkoli obě hnutí organizovala své gymnastické přehlídky jako politickou podívanou, každá z nich se odehrávala na pozadí odlišného souboru politických a ideologických agend, s odlišným přístupem k individuálním tělům cvičenců. Těla cvičenců Sokola a spartakiád tak představovala dva radikálně rozdílné politické režimy stejně jako protikladné obrazy komunity. Zatímco sokolské tělo bylo primárně tělem individuálním a vybízelo k posílení rétoriky národního obrození, tělo spartakiádní reprezentovalo nově narýsovanou komunistickou kolektivitu. Kromě toho byli sokolští cvičenci zjevně odlišní od obecenstva, jež je pozorovalo. Spartakiády oproti tomu záměrně stíraly jakýkoli náznak odlišnosti s cílem zosobňovat absolutní rovnostářství socialistických mas.

Klíčová slova

masová gymnastika; Sokol; spartakiáda; kolektivní identita; národní obrození; komunismus; disciplína

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ASH, Timothy Garton. The Uses of Adversity:Essays on the Fate of Central Europe. London: Penguin Books, 1999. ISBN 0-140-28392-7

BOURDIEU, Pierre. Program for a Sociology of Sport. Sociology of Sport Journal, Volume 5, Number 2, May 1988, s.153-161.

CANETTI, Elias. Crowds and Power. London: Phoenix Press, 2000. ISBN 1-84212-054-9

COLE, Cheryl L.; ORLIE, Melissa A. Hybrid Athletes, Monstrous Addicts, and Cyborg Natures. Journal of Sport History, Volume 22, Number 3, March 1995, s. 228-239.

ČESKOSLOVENSKÝ sport, čísla publikovaná v letech 1953, 1954, 1980.

ČESKÝ statistický úřad, Praha. Souhrnné zpravodajství z roku 1947.

ORSOLYA, Dano; ROUBAL, Petr (Eds.). Bodies in Formation. Mass Gymnastics under Communism. Budapest: Open Society Archives at Central European University, 2001. ISBN 963 85230 6 9

DOLANSKÝ, Julius (ed.). Sto deset let Sokola. Praha: Olympia, 1973.

ELLUL, Jacques. The Technological Society. London: Random House, 1971.

FOUCAULT, Michel. Discipline and Punish: The Birth of the Prison. New York: Vintage Books, 1995. ISBN 0-679-75255-2

FRÝDLOVÁ, Pavla (ed.). Všechny naše včerejšky. Praha: Centrum genderových studií, 1998. ISBN 80-902367-0-7

HAVEL, Václav. Living in Truth. London: Faber and Faber, 1986. ISBN 0-571-14440-3

HOLÝ, Ladislav. Malý český člověk a skvělý český národ: Národní identita a postkomunistická transformace společnosti. Přeložil Zdeněk Uherek. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001. ISBN 80-85850-97-4

KOLEKTIV autorů, Památník 9. Sletu. Praha: ČOS, 1932.

KOSATÍK, Pavel. České snění. Praha: Torst, 2010. ISBN 978-80-7215-393-0

MACURA, Vladimír. Štastný věk. Symboly, emblémy a mýty 1948–1989. Praha: Pražská Imaginace, 1992. ISBN 80-7110-100-1

MUCHA, Vilém. in: Československý Sport, č. 81, říjen 1953, s. 14.

MUCHA, Vilém. První celostátní spartakiáda 1955. Praha: Státní tělovýchovné nakladatel­ství, 1956.

NAJMANOVÁ, Hana. Sokolské slety: 1882–1994. Praha: interní publikace ČOS, 1994.

PETIŠKOVÁ, Tereza (ed.). Československý socialistický realismus 1948–1958. Praha: Gallery, 2002. ISBN 0-86010-61-9

RUDÉ právo, 5. května 1955.

SCHUTZNER, Miroslav; ŠIMÁČEK, Jiří (eds.). Lví silou. Praha: Máj, 1948.

SERBUS, Ladislav. Ideologická otázka masových cvičení. Tělesná výchova a sport, č. 6, červen 1954, s. 11-15.

SEZNAM sokolských sletů, Informační leták Československé obce sokolské. Praha: ČOS, 1994.

STEARNS, Peter N. European Society in Upheaval. New York: The Macmillan Company, 1967.

WAIC, Marek; ROUBAL, Petr; KOLÁŘ, František. Rozhovor pro ČT24, Historie.cs (eu): Vlasti služ, tělo tuž, 23. října 2010.

WAIC, Marek. Sokol v české společnosti 1862–1938. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 1997. ISBN 80-238-3287-5.

WEBER, Eugen. Gymnastics and Sports in fin-de-siecle France. American Historical Review, Volume 76, February 1971, s. 70-98.

WILLIAMS, Raymond. Culture and Society: 1780–1950. New York: Columbia University Press, 1983.ISBN 0-231-05701-6

WOELTZ, Richard A. Sport, Culture and Society in Late Imperial and Weimar Germany: Some Suggestions for Future Research. Journal of Sport History, Volume 4, Number 3, March 1977, s. 295-315.

ZYKA, Jar. B. (ed.). Sokolský slet ve Světozoru. Praha: Nakladatelství J. Otto, 1912.