Autenticita sportovního pole: Případ profesionálního sportu

Arnošt Svoboda

Abstrakt

Text je zaměřen na teoretické pojetí současného vrcholového, médii prezentovaného sportu a zejména jeho zakotvení a role v soudobém kulturně-sociálním systému. Představuje teoretickou konceptualizaci dnešního sportu a rozpracovává odpověď na otázku, čím je v dnešní společnosti a kultuře sport ve své elitní podobě, a zároveň poskytuje příspěvek k diskusi, jak jej metodologicky uchopit. Pro spíše abstraktní povahu konceptu vrcholového sportu je zvláštní důraz kladen na postavení vrcholového, médii prezentovaného sportovce jako ideálního reprezentanta sportu tohoto typu. Pevné propojení sportovního diskursu a sportovce umožňuje zobecnit poznatky z analýzy role „sportovce“, reprezentované zejména v jeho mediálním obrazu, na charakteristiky dnešního vrcholového sportu.

Klíčová slova

profesionální sport; autonomie; autenticita; Pierre Bourdieu

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

1968: BLACK ATHLETES Make Silent Protest [on line]. BBC, 1968. [Cit. 2010-11-06]. Dostupné na www: <news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/october/17/newsid_3535000/3535348.stm>.

BEAMISH, Rob. Marxism, Alienation and Coubertin’s Olympic project. In CARRINGTON, B.; McDONALD, I. (Eds.) Marxism, Cultural Studies and Sport. Abingdon: Routledge, 2009, 88–105.

BOSMAN v. Union Royale Belge Sociétés de Football Association, (Case C-415/93 [1995] ECR I-4921).

BOURDIEU, Pierre. Sport and Social Class. Social Science Information, 1978, roč. 17, č. 6, s. 819–840.

BOURDIEU, Pierre. „Program for a Sociology of Sport.“ Sociology of Sport Journal, 1988, roč. 5, č. 2, s. 153–161.

BOURDIEU, Pierre. Teorie jednání. Praha: Karolinum, 1998.

BOURDIEU, Pierre. The State, Economics and Sport. Sport in Society, 1998b, roč. 1, č. 2, s.15–21.

CAILLOIS, Roger. Man, Play, and Games. New York: The Free Press of Glencoe, Inc, 1961.

CARLSSON, Bo; LINDFELT, Mikael. Legal and Moral Pluralism: Normative Tensions in a Nordic Sports Model in Transition. Sport in Society: Cultures, Commerce, Media, Politics, 2010, roč. 13, č. 4, s. 718.

CASHMORE, Ellis. Making Sense of Sports. London: Routledge, 2005.

CLÉMENT, Jean-Paul. Contributions of the Sociology of Pierre Bourdieu to the Sociology of Sport. Sociology of Sport Journal, 1995, roč. 12, č. 2, s. 147–157.

COAKLEY, Jay. Sport in Society. Issues and Controversies. Boston: McGraw Hill, 1998.

DAVID MECA-MEDINA and Igor Majcen v. Commission of the European Communities (Case C-519/04 P, [2006] ECR I-6991).

DEFRANCE, Jacques. The Anthropological Sociology of Pierre Bourdieu: Genesis, Concepts, Relevance. Sociology of Sport Journal, 1995, roč. 12, č. 2, s. 121–129.

DUKE, Vic. Perestroika in Progress?: The Case of Spectator Sports in Czechoslovakia. British Journal of Sociology, 1990, roč. 41, č. 2, s. 145–156.

DUNNING, Eric. Sport Matters: Sociological Studies of Sport, Violence and Civilization. London: Routledge, 1999.

FREY, Jennifer. A Curtain Call in Atlanta [on line].Washington Post, 1996. [Cit. 2010-11-06]. Dostupné na www: <washingtonpost.com/wp-srv/sports/olympics/daily/aug/05/close5.htm>.

GRUNEAU, Richard S. Class, Sports, and Social Development. Champaign: Human Kinetics, 1999.

GUTTMANN, Allen. From Ritual to Record: The Nature of Modern Sports. New York: Columbia University Press, 2004.

HOLT, Douglas B. How Brands Become Icons: The Principles of Cultural Branding.

Harvard: Harvard Business School Publishing Corporation, 2004.

HOULIHAN, Barrie. Politics and Sport. In COAKLEY, J.; DUNNING, E. Handbook of Sports Studies. London: SAGE Publications, 2000, s. 213–227.

HUIZINGA, Johan. Homo Ludens. Praha: Dauphin, 2000.

KRÁLÍK, Michal. Právo ve sportu. Praha: C. H. Beck, 2001.

MAGDALINSKI, Tara. Sport, Technology and the Body: The Nature of Performance. Taylor & Francis, 2008.

MAGUIRE, Joseph a kol. Sport Worlds: A Sociological Perspective. Champaign, IL: Human Kinetics, 2002.

MARADA, Radim. Rodáci, odrodilci a adoptovaní: Sport v transnacionálních souvislostech. Sociální studia, 2009, roč. 6, č. 1, s. 127–154.

McDORMAN, Todd F. a kol. Where Have All the Heroes Gone? An Exploration of Cultural Therapy in Jerry Maguire, For Love of the Game, and Any Given Sunday. Journal of Sport and Social Issues, 2006, roč. 30, č. 2, s. 197–218.

NUMERATO, Dino. Mediální aktivita a reflexivita sportovních aktérů. Mediální studia, 2008, č. 2, s. 154–174.

OHL, Fabien. Are Social Classes Still Relevant to Analyse Sports Groupings in ‘Postmodern’ Society? An Analysis Referring to P. Bourdieu’s Theory. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 2000, roč. 10, č. 3, s. 146–155.

REIMER, Bo. Altered Images. TV Sport and Cultural Change. Media and Transition Conference. Cambridge, 2002. [Cit. 2006-06-05]. Dostupné na www: <cms.mit.edu/conf/mit2/Abstracts/BOREIMER.pdf>.

SAGE, George H. Political Economy and Sport. In COAKLEY, J.; DUNNING, E. (Eds.) Handbook of Sports Studies, London: SAGE Publications, 2000, s. 260–276.

SMART, Barry. The Sport Star: Modern Sport and the Cultural Economy of Sporting Celebrity. London: Sage Publications Ltd, 2005.

STEAD, David. Sport and the Media. In HOULIHAN, B. (Ed.) Sport and Society: A Student Introduction. London: Sage, 2003, s. 184–201

TOMLINSON, Alan. Pierre Bourdieu and the Sociological Study of Sport: Habitus, Capital and Field. In GIULIANOTTI, R. (Ed.) Sport and Modern Social Theorists. New York: Palgrave Macmillan, 2004, s. 161–172.

WALTON, Theresa A. Steve Prefontaine: From Rebel With a Cause to Hero With a Swoosh. Sociology of Sport Journal, 2004, roč. 21, č. 1, s. 61–83.

WHANNEL, Gary. Media Sport Stars – Masculinities and Moralities. London: Routledge, 2002.

WHANNEL, Gary. Culture, Politics and Sport: Blowing the Whistle, Revisited. Oxon: Routledge, 2008.

WHANNEL, Gary. Television and the Transformation of Sport. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 2009, č. 625, s. 205–218.

WHEATON, Belinda; BEAL, Becky. ‘Keeping It Real’. Subcultural Media and the Discourses of Authenticity in Alternative Sport. International Review for the Sociology of Sport, 2003, roč. 38, č. 2, s. 155–176.

WHEATON, Belinda. After Sport Culture: Rethinking Sport and Post-Subcultural Theory. Journal of Sport & Social Issues, 2007, roč. 31, č. 3, s. 283 –307.