Autenticita sportovního pole: Případ profesionálního sportu

Arnošt Svoboda

Abstrakt

Text je zaměřen na teoretické pojetí současného vrcholového, médii prezentovaného sportu a zejména jeho zakotvení a role v soudobém kulturně-sociálním systému. Představuje teoretickou konceptualizaci dnešního sportu a rozpracovává odpověď na otázku, čím je v dnešní společnosti a kultuře sport ve své elitní podobě, a zároveň poskytuje příspěvek k diskusi, jak jej metodologicky uchopit. Pro spíše abstraktní povahu konceptu vrcholového sportu je zvláštní důraz kladen na postavení vrcholového, médii prezentovaného sportovce jako ideálního reprezentanta sportu tohoto typu. Pevné propojení sportovního diskursu a sportovce umožňuje zobecnit poznatky z analýzy role „sportovce“, reprezentované zejména v jeho mediálním obrazu, na charakteristiky dnešního vrcholového sportu.

Klíčová slova

profesionální sport; autonomie; autenticita; Pierre Bourdieu

Plný Text: