Sport pro všechny? Sociální nerovnosti a sportovní aktivity

Ondřej Špaček

Abstrakt

Projevy sociálních nerovností ve sportování patří mezi klíčová témata sociologie sportu. U nás se jim ale zatím dostalo pouze nepatrné pozornosti. Pohled české sociologie na sport je nejčastěji implicitně zprostředkován skrz strukturně funkcionalistické paradigma, které zdůrazňuje především integrační a socializační aspekty sportu. Odlišná teoretická zarámování přitom říkají, že sociální nerovnosti se ve sportu mohou nejen projevovat, ale sport také může být součástí mechanismů reprodukce nerovností. Tento příspěvek se pokouší sledovat rozdíly ve sportování české populace s ohledem na základní sociodemografické dimenze, s důrazem na význam sociálního statusu a genderu. Několik analýz, které se na tyto otázky zaměřilo, přitom ukázalo na propastné rozdíly ve sportování různých skupin české populace. Česká odnož mezinárodního hnutí „Sport pro všechny“ tuto problematiku prakticky nereflektuje a možné sociální nerovnosti ve sportování a potažmo i v podpoře sportovních činností přechází. Závažnost tohoto problému umocňuje i to, že kromě sociálních nerovností může sport napomáhat i vytváření nerovnosti ve zdravotním stavu, a tím být jedním ze stěžejních mechanismů, kterým se vytváří zdravotní rozdíly mezi sociálními vrstvami. Pro širší posouzení stavu nerovností v české populaci je diferenciace sportovních aktivit v českém prostředí srovnána na základě mezinárodních šetření se stavem ve vybraných zemích EU.

Klíčová slova

sportovní participace; sociální stratifikace; volný čas; sport pro všechny

Plný Text: