Promýšlení Weberova konceptu odkouzlení: Výzkum opětovného okouzlení jachtingem v post-komunistické České republice

Dino Numerato

Abstrakt

Význam sportu jako sociální praktiky zůstává ukryt na okraji sociologického zájmu. Tento článek se snaží reflektovat sociální význam sportu skrze sociologickou interpretaci transformace jachtingu v Československu (a později v České republice) po Sametové revoluci. Na tyto se sportem spjaté proměny je nahlíženo jako na důsledky širších socio-kulturních, ekonomických a politických transformací. Autor vychází z etnografického výzkumu a konstatuje, že během komunistické éry v Československu, kdy byl jachting pokládán za ‘buržoazní sport’, ve skutečnosti zažíval ‘zlatý věk’ okouzlení. S oporou ve Weberově konceptu odkouzlení a následném vývoji v soudobé sociologii článek ukazuje, jak došlo k ohrožení tohoto dřívějšího kouzla procesem odkouzlení, který nastal po roce 1989, a kterak v současnosti můžeme sledovat opětovné znovuokouzlení.

Klíčová slova

Česká republika; odkouzlení; okouzlení; politická transformace; znovuokouzlení; jachting; kultura sportu

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ALEXANDER, Jeffrey C. Cultural Pragmatics: Social Performance between Ritual and Strategy. Sociological Theory, 2004, č. 22, s. 527–73. ISSN 1467-9558. https://doi.org/10.1111/j.0735-2751.2004.00233.x

AVERSA, Alfred Jr. Notes on Entry Routes into a Sport/Recreational Role: The Case of Sailing. Journal of Sport and Social Issues, 1986, roč. 10, č. 2, s. 49–59. ISSN 1552-7638. https://doi.org/10.1177/019372358601000204

BASS, Jay. The Enjoyment of Fear: Sailing and Lived Emotion. Free Inquiry in Creative Sociology, 1990, roč. 18, č. 2, s. 145–50. ISSN 0736-9182.

BECK, Ulrich. Riziková společnost. Praha: Slon, 2004 [1992]. 431 s. ISBN 8086429326

BENNETT, Jane. The Enchantment of Modern Life: Attachments, Crossings, and Ethics. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2001. 213 s. ISBN 978-0691088136. https://doi.org/10.1515/9781400884537

BOURDIEU, Pierre. Sport and Social Class. Social Science Information, 1978, roč. 17, č. 6, s. 819–840. ISSN 1461-7412. https://doi.org/10.1177/053901847801700603

BOURDIEU, Pierre. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1984. 613 s. ISBN 9780415045469.

BRICKNELL, Louise. The Trouble with Feelings: Gender, Sexualities, and Power in a Gender Regime of Competitive Sailing. Journal of Sport and Social Issues, 1999, roč. 23, č. 4, s. 421– 38. ISSN 1552-7638. https://doi.org/10.1177/0193723599234005

CAMPBELL, Colin. L’etica romantica e lo spirito del consumismo. Roma: Edizioni Lavoro, 1992. 352 s. ISBN 9788879105064.

CANTELON, Hart; INGHAM, Alan G. Max Weber and the Sociology of Sport. In MAGUIRE, J.; YOUNG, K. (Eds.) Theory, Sport and Society. London: JAI Press, 2002, s. 63–81. ISBN 9780762307425.

CASEY, Catherine. Bureaucracy Re-enchanted? Spirit, Experts and Authority in Organizations. Organization, 2004, roč. 11, č. 1, s. 59–79. ISSN 1461-7323. https://doi.org/10.1177/1350508404039658

CASSEGARD, Carl. Murakami Haruki and the Naturalization of Modernity. International Journal of Japanese Sociology, 2001, roč. 10, č. 1, s. 80–92. 1475-6781. https://doi.org/10.1111/1475-6781.00009

COLES, Robert W. Football as a Surrogate Religion. In HILL, M. (Ed.) A Sociological Yearbook of Religion in Britain. London: SCM Press, 1975, s. 20–39. ISBN 9780334016281.

CRAWLEY, Sara L. Gender, Class and the Construction of Masculinity in Professional Sailing. International Review for the Sociology of Sport, 1998, roč. 33, č. 1, s. 33–42. ISN 1461-7218. https://doi.org/10.1177/101269098033001003

ČSJ. 100 let jachtingu. Praha: ČSJ, 1993.

ČSJ. Český jachting 1993–2003. Připravili Rudolf Holý a Miroslav Kryl. Praha: ČSJ, 2003.

ČSJ. Ročenka ČSJ 2006. Praha, 2006.

DUNNING, Eric. The Dynamics of Modern Sport: Notes on Achievement – Striving and the Social Significance of Sport. In ELIAS, N.; DUNNING, E. (Eds.) The Quest for Excitement. Oxford: Blackwell, 1986, s. 205–23. ISBN 9780631146544.

DUNNING, Eric. Sociology of Sport in the Balance: Critical Reflections on Some Recent and More Enduring Trends. Sport in Society, 2004, roč. 7, č. 1, s. 1–24. ISSN 1743-0445. https://doi.org/10.1080/1461098042000220164

ELIAS, Norbert; DUNNING, Eric. The Quest for Excitement in Leisure. In ELIAS, N.; DUNNING, E. (Eds.) The Quest for Excitement. Oxford: Blackwell, 1986, s. 63–90. ISBN 9780631146544.

FALT, Pierre. Les usages sociaux de la croisière. In POCIELLO, C. (Ed.) Sports et société. Paris: Vigot, 1981, s. 261–84. 377 s. ISBN 9782711408221.

FRANKENBERG, Ronald. Village on the Border: A Social Study of Religion, Politics and Football in a North Wales Community. London: Cohen & West, 1957. 223 s. ISBN 9780881334852.

GANE, Nicholas. Max Weber and Postmodern Theory: Rationalization versus Reenchantment. London: Palgrave, 2002. 208 s. ISBN 9781403941169. https://doi.org/10.1057/9780230502512

GELL, Alfred. Technology and Magic. Anthropology Today, 1988, roč. 4, č. 2, s. 6–9. ISSN 0268-540X. https://doi.org/10.2307/3033230

GELLNER, Ernst. Culture, Identity and Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. 200 s.ISBN 9780521334389

GIULIANOTTI, Richard. Jean Baudrillard and the Sociology of Sport. In Giulianotti, R. (Ed.) Sport and Modern Social Theorists. London: Palgrave Macmillan, 2004, s. 225–40. 264 s. ISBN 9780333800782. https://doi.org/10.1057/9780230523180_15

GUTTMANN, Allen. From Ritual to Record: The Nature of Modern Sports. New York: Columbia University Press, 1978. 198 s. ISBN 9780231133418.

HANN, Chris. Rozmanité časové rámce antropologie a její budoucnost ve střední a východní Evropě. Sociologický časopis, 2007, roč. 43, č. 1, s. 15–30. ISSN 0038-0288.

INHGMAN, Alan G. The Sportification Process: A Biographical Analysis Framed by the Work of Marx, Weber, Durkheim and Freud. In Giulianotti, R. (Ed.) Sport and Modern Social Theorists. London: Palgrave Macmillan, 2004, s. 11–32. ISBN 9780333800782. https://doi.org/10.1057/9780230523180_2

JENKINS, Richard. Disenchantment, Enchantment and Re-enchantment: Max Weber at the Millennium. Max Weber Studies, 2000, č. 1, s. 11–32. ISBN 1470-8078.

KONOPÁSEK, Zdeněk. Reflexivní autobiografie interpretací post/komunistického Východu k porozumění post/modernímu Západu. In Konopásek, Z. (ed.) Otevřená minulost. Autobiografická sociologie státního socialismu. Praha: Karolinum, 1999, s. 353–69. ISBN 9788071847557.

KORCZYNSKI, Marek; OTT, Ursula. The Menu in Society: Mediating Structures of Power and Enchanting Myths of Individual Sovereignty. Sociology, 2006, roč. 40, č. 5, s. 911–928. ISSN 1469-8684. https://doi.org/10.1177/0038038506067514

KOSTKA, Vladimír. Czechoslovakia. In Riordan, James. (Ed.) Sport under Communism: A Comparative Study. London: C. Hurst, 1978, s. 55–66. ISBN 9780773505056.

LANGER, Beryl. Commodified Enchantment: Children and Consumer Capitalism. Thesis Eleven, 2002, roč. 69, č. 1, s. 67–81. ISSN 1461-7455. https://doi.org/10.1177/0725513602069001005

MACBETH, Jim. Ocean Cruising: A Sailing Subculture. Sociological Review, 1992, roč. 40, č. 2, s. 319–43. ISSN 1467-954X. https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.1992.tb00891.x

NUMERATO, Dino. Mediální pole: mezi zakouzlením a odkouzlením. Revue pro média, 2005a, č. 12/13, s. 72–80. ISSN 1211-9938.

NUMERATO, Dino. Odkouzlená média. Disertační práce, Masarykova universita v Brně, 2005b.

PORRO, Nicola. Lineamenti di sociologia dello sport. Roma: Carocci, 2002. 212 s. ISBN 9788843018659.

RIORDAN, James. The Impact of Communism on Sport. In Riordan, J.; Krüger, A. (Eds.) The International Politics of Sport in the 20th Century. London: EF & N Spon, 1999, s. 48–66. ISBN 9780419211600.

RITZER, George. Enchanting a Disenchanted World. Revolutionizing the Means of Consumption. London: SAGE, 1999. 280 s. ISBN 9780761985112.

RITZER, George; STILLMAN Todd. The Postmodern Ballpark as a Leisure Setting: Enchantment and Simulated De-McDonaldization. Leisure Sciences, 2001, roč. 23, č. 2, s. 99–113. ISSN 1521-0588. https://doi.org/10.1080/014904001300181693

ROUBAL, Petr. Politics of Gymnastics: Mass Gymnastic Displays under Communism in Central and Eastern Europe. Body & Society, 2003, roč. 9, č. 2, s. 1–25. ISSN 1460-3632. https://doi.org/10.1177/1357034X030092001

SCHEERDER, Jeroen; VANREUSEL Bart; TAKS, Marijke; RENSON Roland. Social Sports Stratification in Flanders 1969–1999: Intergenerational Reproduction of Social Inequalities? International Review for the Sociology of Sport, 2002, roč. 37, č. 2, s. 219–45. ISSN 1461-7218. https://doi.org/10.1177/1012690202037002006

SCHNEIDER, Mark A. Culture and Enchantment. Chicago, IL: University of Chicago Press, 1993. 240 s. ISBN 9780226739274.

SILVERSTONE, Roger. Why Study The Media? London: SAGE, 1999. 176 s. ISBN 9780761964537.

SIMMEL, Georg. The Stranger. In Wolff, K. H. (Ed.) The Sociology of Georg Simmel. New York: Free Press, 1950, s. 402–408. ISBN 9780029289204.

SOJAK, Radoslaw. The Enchantment of the Social. In ELIAESON, S. (Ed.) Building Democracy and Civil Society East of the Elbe. London: Routledge, 2006, s. 238–247. ISBN 9780415368094.

WEBER, Max. Science as a Vocation. In GERTH, H. H.; MILLS, C. W. (Eds.) Essays in Sociology. New York: Oxford University Press, 1971, s. 129–56. ISBN 9780195004625.

WEBER, Max. Metodologie, sociologie a politika. Praha: Oikoymenh, 1998. 354 s. ISBN 9788086005485.

https://doi.org/10.5817/SOC2011-1-37