Promýšlení Weberova konceptu odkouzlení: Výzkum opětovného okouzlení jachtingem v post-komunistické České republice

Dino Numerato

Abstrakt

Význam sportu jako sociální praktiky zůstává ukryt na okraji sociologického zájmu. Tento článek se snaží reflektovat sociální význam sportu skrze sociologickou interpretaci transformace jachtingu v Československu (a později v České republice) po Sametové revoluci. Na tyto se sportem spjaté proměny je nahlíženo jako na důsledky širších socio-kulturních, ekonomických a politických transformací. Autor vychází z etnografického výzkumu a konstatuje, že během komunistické éry v Československu, kdy byl jachting pokládán za ‘buržoazní sport’, ve skutečnosti zažíval ‘zlatý věk’ okouzlení. S oporou ve Weberově konceptu odkouzlení a následném vývoji v soudobé sociologii článek ukazuje, jak došlo k ohrožení tohoto dřívějšího kouzla procesem odkouzlení, který nastal po roce 1989, a kterak v současnosti můžeme sledovat opětovné znovuokouzlení.

Klíčová slova

Česká republika; odkouzlení; okouzlení; politická transformace; znovuokouzlení; jachting; kultura sportu

Plný Text: