Změna hodnotových preferencí české společnosti a tvůrců zahraniční politiky jako jeden z předpokladů transformace české zahraniční politiky

Šárka Waisová

Abstrakt

Politická emancipace Československa po roce 1989 otevřela prostor pro zásadní restrukturalizaci politických, společenských a ekonomických poměrů. Politická transformace v Československu společně s novým geopolitickým diskursem po skončení studené války a změnou charakteru mezinárodního systému vytvořily podmínky pro (re)konstrukci českého národního zájmu a povahy české zahraniční politiky. Zdrojem této (re)konstrukce se staly zejména vliv českého disentu na tvorbu zahraniční politiky, již zmíněná domácí politická, společenská a ekonomická transformace, změna hodnotových preferencí, idejí a identity společnosti, zejména tvůrců zahraniční politiky, a změna referenční skupiny České republiky či jinými slovy společenství, do něhož je ČR socializována. Tento text se zaměřuje na analýzu jednoho ze zdrojů (re)konstrukce českého národního zájmu a povahy české zahraniční politiky, a to na hodnotové preference, ideje a identitu společnosti a tvůrců zahraniční politiky. Takový přístup nám samozřejmě poskytne jen dílčí odpověď na otázku, jak se mění český národní zájem a povaha české zahraniční politiky a jaké jsou zdroje této změny, nicméně tento text nechce a – s ohledem na svůj rozsah – ani nemůže nabídnout více.

Klíčová slova

charakter české zahraniční politiky; materialismus; postmaterialismus; sociální změna

Plný Text: