Hodnota práce u české veřejnosti v letech 1991‒2008

Petr Mareš, Tomáš Katrňák

Abstrakt

Tato stať se na základě dat z European Values Study (výběrové reprezentativní soubory 1991, 1999 a 2008) zabývá hodnotou práce v české společnosti v současné době i posunem, kterým hodnota práce a jejich aspektů prošly od roku 1991, kdy se Česká republika poprvé ocitla mezi evropskými společnostmi zkoumanými v rámci tohoto longitudinálního výzkumu, až k datu poslední vlny v roce 2008. Ukazuje, jak je populace České republiky segmentována z hlediska hodnoty, kterou přisuzuje práci s ohledem na hodnotu dalších sfér života (volný čas, sociální sítě, náboženství či politika), a z hlediska důležitosti, jaká je přisuzována jednotlivým aspektům práce (a s ohledem na vybrané sociálně demografické charakteristiky jednotlivých segmentů).

Klíčová slova

aspekty práce a jejich hodnota; placená práce; pracovní etika; pracovní étos; absolutní a relativní hodnota práce

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Ardichvili, A. and K. P. Kuchinke. 2009. „International Perspectives on the Meanings of Work and Working: Current Research and Theory.“, Advances in Developing Human Resources, 11(2):155–167.

Aronowitz, S. and W. DiFazio. 1994. The Jobless Future.Minneapolis:University ofMinnesota Press.

Bauman, Z. 1995. Úvahy o postmoderní době. Praha: Slon.

Bauman, Z. 1998. Work, Consumerism and the New Poor. Buckingham: Open University Press.

Bauman, Z. 2002. Tekutá modernita. Praha: Mladá fronta.

Beck, U. 1998. Democracy without Enemies.Cambridge: Polity Press.

Beck, U. 2000. The Brave New World of Work.Cambridge: Polity Press.

Beck, U. 2004. Riziková společnost. Na cestě k jiné modernitě. Praha: Slon.

Beck, U. 2006. „Nezaměstnanost není selhání.“ Respekt, 17(46): 8.

Bell, D. 1999. Kulturní rozpory kapitalismu. Praha: Slon.

Bourdieu, P. 1999. Teorie jednání. Praha: Karolinum.

Carlson, D. S., J. G. Grzywacz and S.Zivnuska. 2009. Is work–family balance more than conflict and enrichment?“, Human Relations, 62(10):1459–1486.

Casey, C. 1995. Work, Self and Society: After Industrialism.New York andLondon: Routledge.

Casey, C. 2000. „Work, Non-Work and Resacralizing Self.”, Social Compass, 47(4):571–587.

Castel, R. 2003. From Manual Workers, to Wage Labourers: Transformation of the Social Questio.New Brunswick: Transaction.

Clogg, C. C. 1981. „New Developments in Latent Structure Analysis.“ Pp. 215–246 in Factor Analysis and Measurement in Sociological Research, eds. by D. J. Jackson and E. F. Borgatta.Beverly Hills: Sage.

Clogg, C. C. 1995. „Latent class models.“ Pp. 311–359 in Handbook of Statistical Modeling for the Social and Behavioral Sciences, eds. by G. Arminger, C. C. Clogg, and M. E. Sobel.New York: Plenum.

Dahrendorf, R. 1991a. Úvahy o revoluci v Evropě. Nakladatelství Evropského kulturního klubu.

Dahrendorf, R. 1991b. Moderný sociálny konflikt. Bratislava: Archa.

Davoine, L.and D.Méda. 2009. „Work More to Earn More? The Mixed Feelings of Europeans.“ International Labour Review, 148(1–2):15–46.

Delors, J. 1992. Our Europe: The Community and National Development.London andNew York: Verso.

Dekker, P. 2007. Diverse Europe. Public opinion on the European Union & Cultural diversity, economics and policy. European Outlook 4, Annex to the State of the European Union 2007.

Deranty, J.-P. 2008. „Work and the Precarisation of Existence.“ European Journal of Social Theory, 11(4): 443–463.

De Witte, H., L. Halman and J. Gelissen. 2004. „European work orientations at the end of the twentieth century.“ Pp. 255–276 inEuropean Values at the Turn of the Millennium, eds. by W. Arts and L. Halman. Leiden-Boston: Brill Academic Publisher (European Values Studies Series, Volume 7).

Foucault M. 2000. Dohlížet a trestat. Praha: Dauphin.

Fourastié, J. 1969. 40 000 hodin. Praha: Mladá fronta.

Frone, M. R. 2003. „Work–Family Balance“. Pp. 13–162 inHandbook of occupational health psychology, eds. by J. C. Quck and L. E. Tetrick.Washington: American Psychological Association.

Giddens, A. 1994. Beyond Left and Right. The Future of Radical Politics. Cambridge: Polity Press.

Goldthrope, J. H., D. Lockwood, F. Bechhofer and J. Platt. 1968. The Affluent Worker: Industrial Attitudes and Behaviour.London:CambridgeUniversityPress.

Goodman, L. A. 1974. „Exploratory Latent Structure Analysis Using Both Identifi able and Unidentifi able Models.“ Biometrica 61:215–231.

Gorz, A. 1999. Reclaiming Work. Beyond the Wage-Based Society.Cambridge: Polity Press.

Greenhaus, J. H., and N. J. Beutell. 1985. „Sources of Conflict between Work and Family Roles.”, Academy of Management Review, 10(1):76–88.

Hagenaars, J. A. 1993. Loglinear models with latent variables.London: Sage.

Hagenaars, J. A. and A. McCutcheon (eds.). 2002. Applied Latent Class Analysis.Cambridge:CambridgeUniversity Press.

Hagenaars, J., L. Halman, L. and G. Moors. 2003. „Exploring Europe’s Basic Value Map“. Pp. 25–58 inThe Cultural Diversity of European Unity. Findings, Explanations and Reflections from European Value Study, eds. by W. Arts, J. Hagenaars and L. Halman.Leiden: Brill.

Halman, L. 1996. Individualization and Fragmentation of Work Values. Evidence from the European Values Studies.Tilburg: WORC - Work and Organization Research Centre.

Halman, L. and H. Müller. 2006. „Contemporary Work Values in Africa and Europe. Comparing Orientations to Work in African and European Societies.“, International Journal of Comparative Sociology, 47(2):117–143.

Halman L., R. Luijkx and M. van Zundert (eds.). 2005. Atlas of European Values. Leiden: Brill Academic Publisher.

Harpaz, I.1999. „The Transformation of Work Values in Israel: Stability and Change Over Time.“, Monthly Labor Review, 122(5):46–50.

Harpaz, I.and Fu. 2002. „The Structure of the Meaning of Work: A Realative Stability Amidst Change”, Human Relations, 55:639–668.

Illich, I. 2001. Odškolnění společnosti. Praha: Slon.

Inglehart, R. 1977. The Silent Revolution. Princeton:PrincetonUniversity Press.

Inglehart, R. 1997. Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic, and Political Change. Princeton:PrincetonUniversity Press.

Inglehart, R. 1999. „Globalisation and Postmodern Values“, The Washington Quarterly 23(1): 215–28.

Inglehart, R. and Ch. Welzel. 2005. Modernization, Cultural Change and Democracy. New York: Cambridge University Press, p. 64: Cultural Map of the World (based on the World Values Surveys). Náhled mapy dostupný na: http://www.worldvaluessurvey.org/wvs/articles/folder_published/article_base_54

Inglehart, R. 2008. „Changing Values among Western Publics from 1970 to 2006.“ West European Politics, 31(1–2):130–146.

Jaufmann, D. 2000. „Fehlzeiten, Einstellungen zur Erwerbsarbeit und Belastungen. Die Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland“. Pp. 33–114 inDie neue Arbeitsmoral. Industrieländer im internationalen Vergleich, eds by D. Jaufmann and M. Pfaff. Frankfurt am Main: Campus.

Keynes, J. M. 1963. „Economic Possibilities for our Grandchildren”. Pp. 358–373 in Essays in Persuasion ed. by J. M. Keynes. New York: W.W. Norton & Co. (původně Keynes J. M. 1931. „Economic Possibilities for our Grandchildren“. In Essays in Persuasion, ed. by J M. Keynes.London: Macmillan.)

Kleinbaum, D. G. and M. Klein. 2002. Logistic Regression: A Self-Learning Text. New York: Springer.

Lash, S. and J. Urry. 1987. The End of Organized Capitalism. Cambridge: Polity Press.

Lazarsfeld, P. F. and N. W. Henry. 1968. Latent Structure Analysis. Boston: Houghton Mifflin.

Lincoln, J. R. and A. L. Kalleberg. 1990. Culture, Control, and Commitment.Cambridge:CambridgeUniversity Press.

Magidson, J., J. and K. Vermunt. 2004. Latent Class Models. Pp. 175–198 in D. Kaplan (ed.). The Sage Handbook of Quantitative Methodology for the Social Sciences.Thousand Oaks: Sage.

Mannheim, B., Y. Baruch, and J. Tal. 1997. „Alternative Models for Antecedents and Outcomes of Work Centrality and Job Satisfaction of High Tech Personnel.“, Human Relations, 50(12):1537–562.

Mareš, P. a L. Bánovcová. 2002. „Spokojenost s prací – stav vnitřních dimenzí 1967–2002.“ Sociální studia 8:39–52.

Mareš, P. 2001. „The Czechs: Jobs and Work.“ Czech Sociological Review, 9 (1):69–84.

Mareš, P.. 2006. “Zaměstnání, rodina a dítě v dynamice moderní společnosti”. Pp. 19–54 inRodina, zaměstnání a sociální politika, ed. by Tomáš Sirovátka.Brno: Albert.

McCullagh, P. and J. A. Nelder. 1999. Generalized Linear Models.London: Chapmann & Hall/CRC.

MOW - International Research Team. 1987. The Meaning of Working.London: Academic Press.

Možný, I.1974. “Význam sféry práce pro vytváření socialistického způsobu života.” Pp. 41–52 inStudia minora facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis, G18.Brno: Universita J. E. Purkyně.

Powers, D. A. and Y. Xie. 2000. Statistical Methods for Categorical Data Analysis. New York: Academic Press.

Raffe, D. 2003. Young People not in Education, Employment or Training. CES,University ofEdinburgh.

Rifkin, J. 1995. The End of Work. The decline of the global labor force and the dawn of the post-market era.New York: Putman.

Ruiz-Quintanilla, S. A. and B. Wilpert. 1991. „Are Work Meanings Changing?“, European Work and Organizational Psychologist, 1(1):91–109.

Sennett, R. 1998. The Corrosion of Character. The personal consequences of work in the new capitalism.New York: Norton.

Sennett, R. 2006. The Culture of the New Capitalism.YaleUniversity Press.

Sharabi, M. and I.Harpaz. 2009.Core and Peripheral Values : An Over Time Analysis of Work Values in Israel.“ Journal of Human Values, 15(2): 153–166.

Sirovátka, T. 206. „Rodina a reprodukce versus zaměstnání a role sociální politiky”. Pp. 19–54 inRodina, zaměstnání a sociální politika, ed. by Tomáš Sirovátka.Brno: Albert.

Sweet, S. and P. Meiksins. 2008. Changing Contours of Work: Jobs and opportunities in the new economy.Thousand Oaks,CA: Pine Forge Press.

Tarnai, C., H. Grimm and R. Watermann. 1995. „Work Values in European Comparison: School Education and Work Orientation in Nine Countries.“, Tertium Comparationis. Journal für Internationale Bildungsforschung 1:139–163.

Valentová, M. 2006. „Postoje k opatřením týkajícím se rodiny a rovnováhy pracovního a rodinného života /mezinárodní srovnání).” Pp. 165–202 inRodina, zaměstnání a sociální politika, ed. by Tomáš Sirovátka.Brno: Albert.

Vecerník, J. 2006. “Work Values and Job Attitudes in the Czech Republic between 1997 and 2005.“, Sociologický časopis, 42(6):1219–1240.

Vermunt, J. K. 1997. Log-linear models for event histories. Thousand Oakes: Sage.

Vermunt, J. K. and J. Magidson. 2005. Latent GOLD 4.0: Users Guide. Belmont: Statistical Innovations.

Voydanoff, P. 2005. „Toward a Conceptualization of Perceived Work–Family Fit and Balance: A Demands and Resources Approach.“, Journal of Marriage and Family, 67:822–36.

Watson, T. J. 2009. Work and the Sociological Imagination: The Need for Continuity and Change in the Study of Continuity and Change.“, Sociology, 43(5): 861–877.

Zanders, H. 1995. „Changing Work Values“. Pp. 129–154 inValues in Western Societies, ed. by Ruud de Moor.Tilburg:TilburgUniversity Press.

https://doi.org/10.5817/SOC2010-4-121