Hodnota práce u české veřejnosti v letech 1991‒2008

Petr Mareš, Tomáš Katrňák

Abstrakt

Tato stať se na základě dat z European Values Study (výběrové reprezentativní soubory 1991, 1999 a 2008) zabývá hodnotou práce v české společnosti v současné době i posunem, kterým hodnota práce a jejich aspektů prošly od roku 1991, kdy se Česká republika poprvé ocitla mezi evropskými společnostmi zkoumanými v rámci tohoto longitudinálního výzkumu, až k datu poslední vlny v roce 2008. Ukazuje, jak je populace České republiky segmentována z hlediska hodnoty, kterou přisuzuje práci s ohledem na hodnotu dalších sfér života (volný čas, sociální sítě, náboženství či politika), a z hlediska důležitosti, jaká je přisuzována jednotlivým aspektům práce (a s ohledem na vybrané sociálně demografické charakteristiky jednotlivých segmentů).

Klíčová slova

aspekty práce a jejich hodnota; placená práce; pracovní etika; pracovní étos; absolutní a relativní hodnota práce

Plný Text: