Postoje k příčinám chudoby v České republice v letech 1991 až 2008

Petr Pakosta, Ladislav Rabušic

Abstrakt

Předchozí výzkum ukázal, že Česká republika jako postkomunistická země prošla v posledních letech rapidními změnami sociální struktury, jež doprovázel nárůst sociálních nerovností. Zajímají nás obecně rozšířené představy o chudobě a důvodech, proč jsou lidé chudí, a to jako důležitý kulturní faktor sociální politiky. Narážíme nicméně na nedostatek literatury, která se touto problematikou zaobírá. Analyzovali jsme proto datové soubory z Evropského výzkumu hodnot (z let 1991, 1999 a 2008). Zjistili jsme přitom, že obviňování chudých (blaming the poor) z lenosti a nedostatku vůle tvoří dominantní vysvětlení chudoby v České republice, která tímto dosahuje na nejvyšší příčku ze všech evropských zemí. Individuální osud, makrostruktura a societální příčiny jsou uváděny v daleko menším rozsahu. Obviňování chudých je spjato s politickou orientací a neváže se na žádné demografické charakteristiky našich respondentů. Toto komplexní rozložení názorů zůstává v letech 1991 až 2008 konstantní.

Klíčová slova

Česká republika; analýza dat; Evropský výzkum hodnot; chudoba; sociální politika; sociální struktura

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Castillo, Juan. 2007. "Legitimation and justice ideologies in contexts of extreme economic inequality: Three developing countries in comparative perspective." in Annual meeting of the International Society of Political Psychology. Classical Chinese Garden, Portland, Oregon USA.

Deutsch, Morton 1975. "Equity, equality, and need: What determines which value will be used as a. basis of distributive justice?" Journal of Social Issues 31: 13. https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1975.tb01000.x

Eurostat, dostupné z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tessi126

Feagin, Joe R. 1972. "Poverty: we still believe that God helps those who help themselves." Psychology Today 6.

Hunt, M. O. 2004. "Race/ethnicity and beliefs about wealth and poverty." Social Science Quarterly 85: 827-853. https://doi.org/10.1111/j.0038-4941.2004.00247.x

Kluegel, James R., Eliot R. Smith. 1981. "Beliefs About Stratification." Annual Review of Sociology 7: 29-56. https://doi.org/10.1146/annurev.so.07.080181.000333

Kluegel, James R., Eliot R. Smith. 1983. "Affirmative Action Attitudes: Effects of Self-Interest, Racial Affect, and Stratification Beliefs on Whites' Views." Social Forces 61: 797-824. https://doi.org/10.2307/2578135

Kluegel, James R., Eliot R. Smith. 1986. Beliefs about inequality: Americans' views of what is and what ought to be. New York: A. de Gruyter.

Kreidl, Martin. 2000a. "Perceptions of Poverty and Wealth in Western and Post-Communist Countries." Social Justice Research 13: 151-176. https://doi.org/10.1023/A:1007597807110

Kreidl, Martin. 2000b. "Změny v percepci chudoby, bohatství a životního úspěchu." in Nerovnost, spravedlnost, politika. Česká republika 1991-1998, edited by P. Matějů K. Vlachova. Praha: Sociologické nakladatelství.

Lane, Robert E. 1962. Political Ideology: Why the American Common Man Believes what He Does. New York: The Free Press of Glencoe.

Lenski, E. Gerhard 1966. Power and privilege : a theory of social stratification. Chapel Hill: University of North Carolina Press.

Mareš, P. , L. Rabušic. 1996. "K měření subjektivní chudoby v české společnosti." Sociologický časopis 32: 297-315.

Matějů, Petr. 2000. "Krystalizace norem distributivní spravedlnosti." in Nerovnost, spravedlnost, politika. Česká republika 1991-1998, edited by P. Matějů, K. Vlachová, e. al. Praha: Sociologické nakladatelství.

Matějů, Petr, Klára Vlachová. 1995. "Od rovnostářství k zásluhovosti? Česká republika mezi dvěma ideologiemi distributivní spravedlnosti " Sociologický časopis 31: 215-239.

Poverty and Social Exclusion. 2010. Eurobarometer 72.1. Brussels. Dostupný z: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_321_en.pdf

Rabušic, Ladislav, Tomáš Sirovátka. 1999. "Český sociální stát a jeho legitimita." Sociologický časopis/Czech Sociological Review 35.

Ringen, S. 1988. "Direct and Indirect Measures of Poverty." Journal of Social Policy 17: 351-365. https://doi.org/10.1017/S0047279400016858

Ringen, S. 2005. "Problém chudoby–několik doporučení k definici a měření." Sociologický časopis/Czech Sociological Review 41.

Ritzman, Rosemary L., Donald Tomaskovic-Devey. 1992. "Life Chances and Support for Equality and Equity as Normative and Counternormative Distribution Rules." Social Forces 70: 19. https://doi.org/10.2307/2579752

Robinson, J. W. 2009. "American Poverty Cause Beliefs And Structured Inequality Legitimation." Sociological Spectrum 29: 489-518. https://doi.org/10.1080/02732170902904681

Van Oorschot, W. 1997. Who should get what, and why? On deservingness criteria and conditionality of solidarity among the Dutch public. Utrecht: AWSB working papers.

van Oorschot, Wim, Loek Halman. 2000. "Blame or fate, individual or social? An international comparison of popular explanations of poverty." European Societies 2: 28. https://doi.org/10.1080/146166900360701

Večerník, J. 2009. Czech society in the 2000s: a report on socio-economic policie and structures. Praha: Academia.

https://doi.org/10.5817/SOC2010-4-101