Současná česká religiozita v generační perspektivě

Marie Laudátová, Roman Vido

Abstrakt

Stať, kterou zde předkládáme, si klade relativně skromný cíl: nabídnout některé předběžné závěry z dostupných empirických kvantitativních dat a naznačit směr, kterým by se další sociologické studium české religiozity v generační perspektivě mohlo v budoucnu ubírat. Domníváme se, že sledované téma si zaslouží pozornost zejména ze dvou důvodů: 1. aktuální sociologická literatura dokládá, že jednoduchá sekularizační očekávání, že s každou novou příchozí generací bude míra sekularizace společnosti narůstat, nedošla svého naplnění. Dostupná data ukazují, že jsou to mnohdy právě mladší věkové kohorty, které si k religiozitě nejrůznějšího druhu (včetně té označované za „tradiční“) nacházejí pozitivní vztah. Generační zkušenost – spíše než nezpochybnitelný lineární trend modernizace, doprovázený „automatickou“ sekularizací – se tak zdá být relevantnějším vysvětlujícím faktorem. 2. Postupně se kumulující empirická data o religiozitě z pravidelně se opakujících mezinárodních šetření (EVS, ISSP) přímo vybízejí ke studiu jejích vývojových tendencí. Je tak možné již srovnávat nejen mezigeneračně, ale i sledovat pohyby uvnitř jednotlivých generací v rámci plynutí času.

Klíčová slova

Česká republika; generace; historie; religiozita; socializace; trasmise; hodnoty

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BADER, CH. D., DESMOND, S. A. 2006. „Do as I Say and as I Do: The Effects of Consistent Parentel Beliefs and Behaviors Upon Religious Transmission“. Sociology of Religion 67/3: 313-329. https://doi.org/10.1093/socrel/67.3.313

BENGTSON, V. L, COPEN, C. E., PUTNEY, N. M., SILVERSTEIN, M. 2009. „A Longitudinal Study of the Intergenerational Transmission of Religion.“ International Sociology 24/3: 325-345. https://doi.org/10.1177/0268580909102911

BÖGRE, Z. 2001. „The hidden paths of religious identity-two life stories.“ Pp. 93-111 In I. Borowik, M. Tomka (eds.) Religion and social changing in post-communist Europe. Kraków: Nomos.

CAVALLI, A. 2004. „Generations and Value Orientations.“ Social Compass 51/2: 155-168. https://doi.org/10.1177/0037768604043003

COLLINS-MAYO, S., DANDELION, P. (eds.) 2010. Religion and Youth. Farnham: Ashgate.

COPEN, C., SILVERSTEIN, M. 2007. „Transmission of Religious Beliefs across Generations: Do Grandparents Matter?“ Journal of Comparative Family Studies. 38/4: 497-510. https://doi.org/10.3138/jcfs.38.4.497

CROCKETT, A., VOAS, D. 2006. „Generations of Decline: Religious Change in 20th-Century Britain“. Journal for the Scientific Study of Religion 45/4: 567-584. https://doi.org/10.1111/j.1468-5906.2006.00328.x

DAVIE, G. 1994. Religion in Britain since 1945: Believing without belonging. Oxford: Blackwell.

DILLON, M. 2007. „Age, Generation, and Cohort in American Religion and Spirituality“. Pp. 526-544 In J. A. Beckford, N. J. Demerath III. (eds.) The SAGE Handbook of the Sociology of Religion. London: SAGE Publications. https://doi.org/10.4135/9781848607965.n26

FIALA, P. 2007. Laboratoř sekularizace. Náboženství a politika v ne-náboženské společnosti: český případ. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

GIESEN, B. 2007. „V různém čase, v různém rytmu a s různou pamětí“. Sociální studia 1-2: 67-78.

GUEST, M. 2009. „The Reproduction and Transmission of Religion“. Pp. 651-670 In P. B. Clarke (ed.) The Oxford Handbook of the Sociology of Religion. Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199279791.003.0037

HALÍK, T. 2000. „Katolická církev v České republice po roce 1989“. Pp. 144-158 In Společnost v přerodu. Češi ve 20. století. Praha: Masarykův ústav AV ČR.

HAMPLOVÁ, D. 2000. „Šetření ISSP 1998 – Náboženství.“ Sociologický časopis 36/4: 431-440.

HAMPLOVÁ, D. 2001. „Institucionalizované a neinstitucionalizované náboženství v českém poválečném vývoji“. Soudobé dějiny 8/2-3: 294-311.

HERVIEU-LÉGER, D. 1994. „Religion, Memory and Catholic Identity: Young People in France and the ‘New Evangelization of Europe’“. Pp. 125-138 In J. Fulton, P. Gee (eds.) Religion in Contemporary Europe. London: The Edwin Mellen Press. https://doi.org/10.1177/026858098013002005

HERVIEU-LÉGER, D. 1998a. “The figure of the converted as descriptive figure of religious modernity: A reflection based on the file of conversions to Catholicism in France”. Pp. 277-286 In R. Laermans, B. Wilson, J. Billiet (eds.), Secularization and Social Integration. Papers in Honor of Karel Dobbelaere. Leuven: Leuven University Press.

HERVIEU-LÉGER, D. 1998b. „The Transmission and Formation of Socioreligious Identities in Modernity. An Analytical Essay on the Trajectories of Identification“. International Sociology 13/2: 213-228.

INGLEHART, R. 1977. The silent revolution. Changing values and political styles among Western publics. Princeton: Princeton University Press.

KATRŇÁK, T. 2009. „Kohortní analýza jako alternativa panelového výzkumu.“ Data a výzkum – SDA Info 3/1: 53-74.

LUŽNÝ, D., NAVRÁTILOVÁ, J. 2001. „Náboženství a sekularizace v České republice“. Sociální studia 6: 111-125.

MANNHEIM, K. 2007. „Problém generací“. Sociální studia 1-2: 11-44.

MARADA, R. 2007a. „Karl Mannheim: Sociologie generací.“ Pp. 118-139 In J. Šubrt (ed.), Historická sociologie. Plzeň: Aleš Čeněk.

MARADA, R. 2007b. „Paměť, trauma, generace“. Sociální studia 1-2: 79-95.

MIŠOVIČ, J. 1999. „Czech Confidence in the Church in Comparison with Other Institutions“. In I. Borowik (eds.) Church-State Relations in Central and Eastern Europe. Kraków: Nomos.

NEŠPOR, Z. R. 2004. „Ústřední vývojové trendy současné české religiozity“. Pp. 21-37 In Z. R. Nešpor (ed.) Jaká víra? Současná česká religiozita/spiritualita v pohledu kvalitativní sociologie náboženství. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

ROOF, W. C. 1999. Spiritual Marketplace. Baby Boomers and the Remaking of American Religion. Princeton: Princeton University Press.

ROOF, W. C. 2009. „Generations and Religion“. Pp. 616-634 In P. B. Clarke (ed.) The Oxford Handbook of the Sociology of Religion. Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199279791.003.0035

RYDER, N. B. 1965. „The Cohort as a Concept in the Study of Social Change“. American Sociological Review 30/6: 843-861. https://doi.org/10.2307/2090964

SABE, C. J. 2007. „The Crisis in Religious Socialization: An Analytical Propsal“. Social Compass 54/1: 97-111. https://doi.org/10.1177/0037768607074155

SAK, P. 2002. Proměny české mládeže. Praha: Petrklíč.

SHERKAT, D. 2003. „Religious Socialization: Sources of Influence and Influences of Agency“. Pp. 151-163 In M. Dillon (ed.) Handbook of the Sociology of Religion. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511807961.012

SPALOVÁ, B. 2004. „Zbožnost v režimech pravdy.“ Biograf 33: 45-64.

SPOUSTA, J. 1999. „České církve očima sociologických výzkumů“. Pp. 73-90 In J. Hanuš (ed.) Náboženství v době společenských změn. Brno: MPÚ MU.

SPOUSTA, J. 2002. „Changes in Religious Values in the Czech Republic“. Sociologický časopis 38/3: 345-363.

TOMKA, M. 1998a. „Contradictions of secularism and the preservations of the sacred. Four contexts of religious change in communism“. Pp. 177-189 In R. Laermans, B. R. Wilson, J. Billiet (eds.) Secularization and Social Integration. Papers in Honor of Karel Dobbelaere. Leuven: Leuven University Press.

TOMKA, M. 1998b. „Coping with Persecution. Religious Change in Communism and in Post-Communist Reconstruction in Central Europe“. International Sociology 13/2: 229-248. https://doi.org/10.1177/026858098013002006

TOMKA, M. 1999. „Marginalizace a opozice jako motivy izolacionismu a konzervatismu východoevropského komunismu“. Pp. 91-109 In J. Hanuš (ed.) Náboženství v době společenských změn. Brno: MPÚ MU.

VÁCLAVÍKOVÁ HELŠUSOVÁ, L., VÁCLAVÍK, D. 2006. „Institucionalizovaná podoba religiozity a její projevy v České republice v letech 1989-2000“. Religio XIV/2: 173-191.

VÁCLAVÍK, D. 2010. Náboženství a moderní česká společnost. Praha: Grada Publishing.

WOHLRAB-SAHR, M., SCHMIDT-LUX, T., KARSTEIN, U. 2008. „Secularization as Conflict“. Social Compass 55/2: 127-139. https://doi.org/10.1177/0037768608089734

WOHLRAB-SAHR, M., SCHMIDT-LUX, T., KARSTEIN, U. 2009. Forcierte Säkularität. Religiöser Wandel und Generationendynamik im Osten Deutschlands. Frankfurt am Main: Campus Verlag.

ZRINŠČAK, S. 2004. „Generations and Atheism: Paterns of Response to Communist Among Different Generations and Countries“. Social Compass 51/2: 221-234. https://doi.org/10.1177/0037768604043008

https://doi.org/10.5817/SOC2010-4-37


Crossref Cited-by (2)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Alternativní příběh české sekularity
Petr Pabian
Sociální studia / Social Studies  ročník: 10,  číslo: 3,  první strana: 85,  rok: 2013  
https://doi.org/10.5817/SOC2013-3-85

2. Question of benefit of religiosity/spirituality to quality of life of Czech seniors
Lucie Vidovićová, Věra Suchomelová
Kontakt  ročník: 15,  číslo: 4,  první strana: 445,  rok: 2013  
https://doi.org/10.32725/kont.2013.052