O tempora! O mores! Generační a věkové souvislosti morálky ve stárnoucí společnosti

Lucie Vidovićová

Abstrakt

V příspěvku se zaměřujeme na otázky Evropského výzkumu hodnot věnované ospravedlnitelnosti různých typů jednání v inter- a intra- generační a kulturní perspektivě. Ospravedlnitelnost různých typů chování obecně narůstá, ovšem rozdíl v postojích není tak markantní, abychom mohli mluvit o revoluci v hodnotách české společnosti. Senioři, kteří jsou často považováni za nositele „starých, tradičních hodnot“, jsou ve svých postojích konzervativnější než mladší věkové skupiny, ale i u nich dochází k postupné liberalizaci v obou kontinuálně sledovaných dimenzích, tj. v občanské morálce i toleranci k takovým položkám, jako jsou rozvod, umělé oplodnění nebo homosexualita. Kromě věku jsou tyto postoje ovlivněny zejména pohlavím, vzděláním a religiozitou respondenta. Intra- a inter- generační efekty mají tendenci se vzájemně posilovat, nejsou ovšem uniformní pro všechny dimenze, a jsou navíc silně kulturně podmíněny. Celou diskusi rámujeme teoretickou reflexí diskurzu očekávaných hodnotových změn společností se stárnoucí populační strukturou.

Klíčová slova

morálka; efekt životního cyklu; kohortový efekt; populační stárnutí; Evropský výzkum hodnot

Plný Text: