European Values Study - studnice informací o změně hodnot a postojů v ČR a v Evropě v posledních desetiletích

Ladislav Rabušic, Marcela Petrová Kafková

Plný Text: