Panelák jako symbol a místo paměti

Barbora Novotná

Abstrakt

Tato esej se zabývá symbolickým významem českého "paneláku" pro lidi žijící v České republice. Autorka si klade tři otázky: Do jaké míry došlo k proměně jeho symbolického významu? Zbaví se někdy svých komunistických konotací? A lze "panelák" považovat za místo paměti Čechů, ve smyslu pojmu “lieux de mémoire“ prosazovaného Pierrem Norou?

Klíčová slova

panelák; paměť; místo vzpomínek

Plný Text: