Panelák jako symbol a místo paměti

Barbora Novotná

Abstrakt

Tato esej se zabývá symbolickým významem českého "paneláku" pro lidi žijící v České republice. Autorka si klade tři otázky: Do jaké míry došlo k proměně jeho symbolického významu? Zbaví se někdy svých komunistických konotací? A lze "panelák" považovat za místo paměti Čechů, ve smyslu pojmu “lieux de mémoire“ prosazovaného Pierrem Norou?

Klíčová slova

panelák; paměť; místo vzpomínek

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

CZEPCZYŃSKI, Mariusz. Post-communist Landscape Cleansing. In CZEPCZYŃSKI, M. Cultural landscapes of post-socialist cities: representation of powers and needs. Aldershot : Ashgate, 2008, s.109 – 147. ISBN 978-0-7846-7022-3.

HOJDA Z., POKORNÝ, J. Pomníky a zapomníky. Praha : Paseka, 1996. 284 s. ISBN 80-7185-050-0.

NORA, Pierre. Between memory and history : Les lieux de Mémoire. Representations, 1989, 26, s.7 – 24. ISSN 0734-6018.

NORA, Pierre. (ed.) Les Lieux de mémoire. La République (sv. 1, 1984 ), La Nation (sv. 3, 1986 ), Les France (sv. 3, 1992 ) Paris : Gallimard. ISBN 2-07070-192-1.

PREISNER, Rio. Až na konec česka. Purley : Rozmluvy, 1987. 309 s. ISBN 0-946352-41-0.

SCHULZE, Hagen ; FRANCOIS, Etienne (eds.) 2001. Deutsche Erinnerungsorte. 1. vyd. Munchen : C.H.Beck, 2001. ISBN 3-40-6472-25-7.

SEDLÁKOVÁ, Martina ; CZUMALO, Vladimír. Architektura a období normalizace. In Normalizace : Sborník prací a rozhovorů pro Sokolovský fi lmový seminář. Občanské sdružení Démonický koník. 2006. s. 40 – 54.

TERRAY, E. Berlín : křižovatka pamětí. Cahiers du Cefres 13. Antologie francouzských společenských věd : Politika paměti. Praha : Cefres, 1989, s. 119 – 132.

TINKOVÁ, Daniela. Austerlitz champ de Braille : deux siècles de mémoire vivante. In MICHEL, B., MARÈS, A. (eds.) Lieux de mémoire en Europe centrale. Paris : Institut d‘études slaves, 2009. ISBN 978-2-7204-0455-9.

WIECHMANN, Thorsten. Errors Expected-Aligning Urban Strategy with Demographic Uncertainty in Shrinking Cities. International Planning Studies [online]. 2008, roč. 13, č. 4, s. 431 – 446 [2008-11-01]. Dostupné na www: < http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a-9h&an=35537772>.