Jak se žije na Jižním Městě z pohledu "Husákových dětí"

Jana Barvíková

Abstrakt

Článek představuje dílčí výsledky kvalitativní analýzy hloubkových rozhovorů s dnešními třicátníky, kteří se v letech 1977-1978 jako dvou- až tříleté děti spolu s rodiči přistěhovali na tehdy ještě rozestavěné sídliště Jižní Město I. a prožili zde dětství i období dospívání. Změna společenského režimu v roce 1989 respondenty zastihla v období přechodu na střední školy. Někteří zde dosud žijí, mnozí v dospělosti odešli, někteří se však po určité době vrátili zpět. Dnes se většina z nich nachází ve stejné životní fázi jako jejich rodiče, když se na Jižním Městě v 70. letech usadili: již založili vlastní rodiny a jejich životní styl je ustálený. Nicméně nejen oni, ale i Jižní Město mezitím dospělo do Kristových let. Výzkumný soubor je určitým vzorkem populace Jižního Města, v rámci něhož lze vysledovat a analyzovat procesy pro sídliště a život na sídlišti v posledních třiceti letech v souvislosti se společenskými změnami a stárnutím sídliště typické.

Klíčová slova

sídliště; image; životní cyklus; rezidenti; vnímání rezidentů

Plný Text: