Jak se žije na Jižním Městě z pohledu "Husákových dětí"

Jana Barvíková

Abstrakt

Článek představuje dílčí výsledky kvalitativní analýzy hloubkových rozhovorů s dnešními třicátníky, kteří se v letech 1977-1978 jako dvou- až tříleté děti spolu s rodiči přistěhovali na tehdy ještě rozestavěné sídliště Jižní Město I. a prožili zde dětství i období dospívání. Změna společenského režimu v roce 1989 respondenty zastihla v období přechodu na střední školy. Někteří zde dosud žijí, mnozí v dospělosti odešli, někteří se však po určité době vrátili zpět. Dnes se většina z nich nachází ve stejné životní fázi jako jejich rodiče, když se na Jižním Městě v 70. letech usadili: již založili vlastní rodiny a jejich životní styl je ustálený. Nicméně nejen oni, ale i Jižní Město mezitím dospělo do Kristových let. Výzkumný soubor je určitým vzorkem populace Jižního Města, v rámci něhož lze vysledovat a analyzovat procesy pro sídliště a život na sídlišti v posledních třiceti letech v souvislosti se společenskými změnami a stárnutím sídliště typické.

Klíčová slova

sídliště; image; životní cyklus; rezidenti; vnímání rezidentů

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Analýza regenerace pražských panelových sídlišť. Praha : MHMP-SÚRM, 2001.

BOŠKA, Bohumil. Výsledky sociologického průzkumu k regeneraci pražských sídlišť. Závěrečná studie pro návrh Celoměstské koncepce regenerace pražských sídlišť. Praha : MHMP-SÚRM, 2001.

BRAUN, Vladimír. (et al.) Průvodce městskou částí Praha 11. Praha : Městská část Praha 11, 2000. Celoměstská koncepce regenerace pražských panelových sídlišť. Praha : MHMP-SÚRM, 2002.

Druhý život pro sídliště : anketa. ERA 21, 2009, roč. 9, č. 1, s. 55 – 57. ISSN 1213-9785.

DRUOT, Frédéric ; LACATON, Anne ; VASSAL, Jean-Phillipe. Velké bytové soubory-výjimečná teritoria. ERA 21, 2009, roč. 9, č. 1, s. 38 – 41. ISSN 1213-9785.

FORSTER, Stefan. Revitalizace sídliště v německém Leinefelde. ERA 21, 2009, roč. 9, č. 1, s. 17 – 21. ISSN 1213-9785.

HEŘMANOVÁ, Eva ; PATOČKA, Jiří. Regionální sociologie, sociologie prostoru a prostředí II. Praha : VŠE v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2007. 142 s. ISBN 978-80-245-1304-1.

HORSKÁ Pavla ; MAUR, Eduard ; MUSIL, Jiří. Zrod velkoměsta. Praha-Litomyšl : Paseka, 2002. 352 s. ISBN 80-7185-409-3.

HENDL, Jan. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha : Karolinum, 1999. 278 s. ISBN 80-2460-030-7.

KOSTELECKÝ, Tomáš ; PATOČKOVÁ, Věra ; ILLNER, Michal. Problémové čtvrti ve městě a politiky k jejich regeneraci-případová studie Prahy. Praha : Sociologický ústav, AV ČR, 2009.

LUKAVEC, Jan. Odcizenost, beton, chlad? O duchovní tváři největšího českého panelového sídliště. Literárky v síti [online]. 2009, Last revision 4. 11. 2009 [cit. 3.2.2010] Dostupné na www: <http://www.literarky.cz/civilizace/89-civilizace/1555-odcizenost-beton-chlad>.

MAIER, Karel (et al.). Vyhodnocení potenciálů a rizik pražských sídlišť pro jejich regeneraci metodou multikriteriálního hodnocení : závěrečná zpráva. Praha : MHMP-SÚRM, 2001.

MAIER, Karel. Sídliště: problém a multikriteriální analýza jako součást přípravy k jeho řešení. Sociologický časopis, 2003, roč. 39, č. 5, s. 653 – 666. ISSN 0038-0288.

MUSIL, Jiří. Sociologie bydlení. 1. vyd. Praha : Svoboda, 1971. 303 s.

MUSIL, Jiří. (et al.). Lidé a sídliště. Praha : Svoboda, 1985.

MUSTERD, Sako ; van KEMPEN, Ronald. Large Housing Estates in European Cities : Opinions of residents on recent developments. Utrecht : Utrecht University, Faculty of Geosciences, 2005. 118 s. ISBN 90-6266-256-0.

NORBERG-SCHULZ, Christian. Genius loci. K fenomenologii architektury. 1. vyd. Praha : Odeon, 1994. 218 s. ISBN 80-2070-241-5. Praha 11 z pohledu jejích obyvatel. Reprezentativní výzkum v MČ Praha 11. DEMA, a.s., 2002.

ŘÍHA, Cyril. V čem je panelák kamarád : kvantitativní ohledy kvalit české panelové výstavby 70. let. In HUBATOVÁ-VACKOVÁ, L., ŘÍHA, C. (eds.). Husákovo 3+1: bytová kultura 70. let. Praha : VŠUP, 2007, s. 17 – 37. ISBN 80-86863-21-2.

SEAMON, David ; SOWERS, Jacob. Place and Placelessness, Eward Relph. In HUBBARD, P., KITCHEN, R., VALENTINE, G. (eds.). Key Texts in Human Geography. London : Sage, 2008, s. 43 – 51. ISBN 978-14-1292-261-6.

Sociologický průzkum-shrnutí a závěry. In Analýza regenerace pražských panelových sídlišť: sídliště Jižní Město I. Praha : MHMP-SÚRM, 2001, s. 1 – 2.

STRAUSS, Anselm ; CORBINOVÁ, Juliet. Základy kvalitativního výzkumu : postupy a techniky metody zakotvené teorie. 1. vyd. Boskovice : Albert, 1999. 196 s. ISBN 80-85834-60-X.

Šokující pravdivost paneláků : Důvod k obdivu, nebo k nenávisti? Rozhovor Lucie Zadražilové s Ladislavem Lábusem. ERA 21, 2009, roč. 9, č. 1, s. 47 – 52. ISSN 1213-9785.

TEMELOVÁ, Jana ; NOVÁK, Jakub ; OUŘEDNÍČEK, Martin ; PUDLOVÁ, Petra. Budou česká sídliště bydlením chudých? ERA 21, 2009, roč. 9, č. 1, s. 53 – 54. ISSN 1213-9785.

ZADRAŽILOVÁ, Lucie. Sociokulturní přístup k obytnosti moderních sídlišť. [Rigorózní práce]. Praha : FF UK, Katedra kulturologie, 2003. 128 s.

ZADRAŽILOVÁ, Lucie. Rozhovor s Jiřím Musilem o bydlení na sídlišti. In HUBATOVÁ-VACKOVÁ, L., ŘÍHA, C. (eds.) Husákovo 3+1: bytová kultura 70. let. Praha : VŠUP, 2007, s. 185 – 195. ISBN 80-86863-21-2.

ZICH, František. Regionální identita obyvatel českého západního pohraničí. In NOVOTNÝ, L., HOUŽVIČKA, V. (eds.) Otisky historie v regionálních identitách obyvatel pohraničí. 1. vyd. Praha : SOÚ, 2007, s. 49 – 64. ISBN 978-80-7330-109-5.

ŽÁČEK, Jiří. Jižní Město. Divoké víno [online]. 2002, roč. 1, č. 1 [cit. 4. 2. 2010]. Dostupné na www: <http://divokevino.cz/0102/zacek.php>.

https://doi.org/10.5817/SOC2010-3-59


Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Housing Estates in Europe
Martin Ouředníček, Petra Špačková, Lucie Pospíšilová
ISBN 978-3-319-92813-5  Chapter 15,  první strana: 339,  rok: 2018  
https://doi.org/10.1007/978-3-319-92813-5_15