Od "krásneho mesta pre pracujúcích" k "europskému štandartu". Premeny obrazu ideálného mesta v plánovaní Brna 1951-2007

Slavomíra Ferenčuhová

Abstrakt

Článek rozebírá rozdíly mezi představami o "ideálním městě" v komunistickém a post-komunistickém v urbánním plánování. Nejprve nabízí přehled akademických prací, které buď líčí ideje plánování za komunistického režimu, anebo popisují představy propagované v praxi plánování od 90. let 20. století v post-komunistických zemích. Ve druhém kroku text analyzuje reprezentace "ideálního města" v koncepcích plánování připravených pro město Brno v letech 1951, 1966, 1973, 2002 a 2007. Poznatky z literatury o "post/komunistickém" plánování ukazují na podobnost mezi urbánním plánováním v Brně a několika dalších městech. Srovnání idejí o žádoucím městském rozvoji pro město Brno během uplynulých šesti dekád však také poukazuje na určitou neměnnost reprezentací "ideálního města" v "komunistickém" a "post-komunistickém" plánování.

Klíčová slova

Brno; komunismus; ideální město; post-komunismus; reprezentace; městské plánování

Plný Text: