Od "krásneho mesta pre pracujúcích" k "europskému štandartu". Premeny obrazu ideálného mesta v plánovaní Brna 1951-2007

Slavomíra Ferenčuhová

Abstrakt

Článek rozebírá rozdíly mezi představami o "ideálním městě" v komunistickém a post-komunistickém v urbánním plánování. Nejprve nabízí přehled akademických prací, které buď líčí ideje plánování za komunistického režimu, anebo popisují představy propagované v praxi plánování od 90. let 20. století v post-komunistických zemích. Ve druhém kroku text analyzuje reprezentace "ideálního města" v koncepcích plánování připravených pro město Brno v letech 1951, 1966, 1973, 2002 a 2007. Poznatky z literatury o "post/komunistickém" plánování ukazují na podobnost mezi urbánním plánováním v Brně a několika dalších městech. Srovnání idejí o žádoucím městském rozvoji pro město Brno během uplynulých šesti dekád však také poukazuje na určitou neměnnost reprezentací "ideálního města" v "komunistickém" a "post-komunistickém" plánování.

Klíčová slova

Brno; komunismus; ideální město; post-komunismus; reprezentace; městské plánování

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ALEXANDER, Catherine. Soviet and Post-Soviet Planning in Almaty, Kazakhstan. Critique of Anthropology, 2007, roč. 27, č. 2, s. 165 – 181. ISSN 0308-275X. https://doi.org/10.1177/0308275X07076787

BALCHIN , Paul ; SÝKORA , Luděk ; BULL , Gregory (eds.). Regional Policy and Planning in Europe. London, New York : Routledge, 1999. 304 s. ISBN 978-0-415-16010-0.

BERNHARDT , Christopher. Planning Urbanization and Urban Growth in the Socialist Period. The Case of East Germany New Towns, 1945–1989. Journal of Urban History, 2005, roč. 32, č. 1, s. 104–119. ISSN 0096-1442. https://doi.org/10.1177/0096144205279201

BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. Transformations of a City Centre in the Light of Ideologies : the Case of Banská Bystrica, Slovakia. International Journal of Urban and Regional Research, 2002, roč. 22, č. 4, s. 614 – 622. ISSN 0309-1317. https://doi.org/10.1111/1468-2427.00165

BRANDTSTÄDTER , Susanne. Transitional Spaces : Postsocialism as a Cultural Process : Introduction. Critique of Anthropology, 2007, roč. 27, č. 2, s. 131–145. ISSN 0308-275X. https://doi.org/10.1177/0308275X07076801

COCHRANE , Allan ; JONAS , Andrew. Reimagining Berlin : World city, National Capital or Ordinary Place? European Urban and Regional Studies, 1999, roč. 6, č. 2, s. 145 – 164. ISSN 0969-7764. https://doi.org/10.1177/096977649900600204

COOK, Andrew C. G. The Expatriate Real Estate Complex: Creative Destruction and the Production of Luxury in Post-Socialist Prague. Evropské město [online]. 2009. [cit. 2010-01-30]. Dostupné na www:<http://www.evropskemesto.cz/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=428&Itemid=190>.

CZEPCZYŃSKI , Mariusz. Cultural Landscapes of Post-Socialist Cities : Representation of Powers and Needs. Hampshire : Ashgate, 2008. 209 s. ISBN 978-0-7546-7022-3.

DERIU, Davide. Opaque and Transparent. Writings on Urban Representations and Imaginations. Journal of Urban History, 2001, roč. 27, č. 6, s. 794 – 803. ISSN 0096-1442. https://doi.org/10.1177/009614420102700607

DIMITROVSKA ANDREWS, Kaliopa ; MIHELIČ, Breda ; STANIČ, Ivan. The Post-Socialist Urban Restructuring in Ljubljana : Strengthening identity. In STANILOV, K. (ed.) The Post-Socialist City : Urban Form and Space Transformations in Central and Eastern Europe after Socialism. Dordrecht: Springer, 2007, s. 427 – 445. ISBN 978-1-4020-6052-6. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-6053-3_21

DŽAMBAZOVIČ, Roman. Priestorové aspekty chudoby a sociálneho vylúčenia. Sociológia, 2007, roč. 39, č. 5, s. 432 – 458. ISSN 0049-1225.

ECKARDT , Frank. In Search for Meaning : Berlin as National Capital and Global City. Journal of contemporary European Studies, 2005, roč. 13, č. 2, s. 187 – 198. ISSN 1478-2804. https://doi.org/10.1080/14782800500212426

ENYEDI, György. Urbanization under Socialism. In ANDRUSZ, G., HARLOE, M., SZELENYI, I. (eds.) Cities After Socialism : Urban and Regional Change and Confl ict in Post-Socialist Societies. Oxford : Blackwell, 1996, s. 100 – 118. ISBN 978-1-5578-6164-1.

FALŤAN, Ľubomír. Bratislava-problémy súčasného rozvoja. Sociológia, 2009, roč. 41, č. 4, s. 329 –353. ISSN 0049-1225.

FERENČUHOVÁ , Slavomíra. About the Trouble to Defi ne the Socialist Urban Planning. Evropské město [online]. 2009. Dostupné na www: <http://www.evropskemesto.cz/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=665&Itemid=190>.

FERENČUHOVÁ, Slavomíra. Brno, CZ : The end of the “Postsocialist” Identity? In Global change and post-socialist urban identities, 2009. [rkp. odovzdaný na posúdenie ako kapitola výslednej publikácie projektu].

FERENČUHOVÁ , Slavomíra. Postsocialistické mesto. Evropské město [online]. 2008. [cit. 2010-07-21]. Dostupné na www: <http://www.evropskemesto.cz/cms/index.php?option=com_content&task=-view&id=361&Itemid=16&lang=czechutf8>.

FERENČUHOVÁ , Slavomíra. Spolu a spokojne : Obrazy integrovanej spoločnosti v mestskom plánovaní. Sociální studia, 2006, roč. 3, č. 2, s. 133 – 152. ISSN 1214-813X.

FOUCAULT, Michel. Moc, subjekt a sexualita. 1. vyd. Bratislava : Kalligram, 2000. 236 s. ISBN 80-7149-388-0.

FOURIER, Charles. Le Phalanstère. [úryvok z diela Théorie de l‘ Unité universelle]. In CHOAY , F. L‘Urbanisme, utopies et réalités. Paris : Éditions du Seuil, 1965, s. 96 – 105. ISBN 2-02005-328-4.

GAJDOŠ, Peter. Globalizačné súvislosti urbánneho rozvoja a jeho sociálno-priestorové špecifi ká. Sociológia, 2009, roč. 41, č. 4, s. 304 – 328. ISSN 0049-1225.

GULIN ZRNIĆ , Valentina. Meanings of the City : Zagreb‘s new Housing Communities Since the 1950s. In RODGER, R., HERBERT, J. (eds.) Testimonies of the City. Identity, Community and Change in a Contemporary Urban World. Aldershot : Ashgate, 2007, s. 97 – 117. ISBN 978-0-7546-5560-2.

HALÁS, Marián. Possibilities for the Application of Geography to Land use Planning. Acta Universitas Carolinae, Geographica, 2003, č. 1–2, s. 67 – 77. ISSN 0300-5402.

HALÁS, Marián ; DŽUPINOVÁ, Eva. Vývoj a priestorové rozloženie bytového fondu Bratislavy. Urbanismus a územní rozvoj, 2007, roč. 10, č. 2, s. 23 – 31. ISSN 1212-0855.

HALL , Peter. The Cities Of Tomorrow : An Intellectual History of Urban Planning and Design in The Twentieth Century. 3. vyd. Oxford : Blackwell Publishing, 2002. 576 s. ISBN 0-63123-252-4.

HANN, Chris. Preface and Aknowledgements. In HANN, Ch. (ed.) Postsocialism : Ideologies and Practices in Eurasia. 1. vyd. London, New York : Routledge, 2002, s. xi – xii. ISBN 0-41526-257-7.

HÄUSERMANN , Hartmut. From the Socialist to Capitalist City : Experiences from Germany. In ANDRUSZ , G, HARLOE , M., SZELENYI , I. (eds.) Cities After Socialism : Urban and Regional Change and Confl ict in Post-Socialist Societies. Oxford : Blackwell Publishers, 1996, s. 219 – 231. ISBN 1-55786-165-X.

HOWARD, Ebenezer. La cité jardin Anglaise. [úryvok z diela Garden-Cities of Tomorrow] In CHOAY , Françoise L‘Urbanisme, utopies et réalités. Paris : Éditions du Seuil, 1965, s. 278 – 289. ISBN 2-02005-328-4.

HUMPHREY , Caroline. Does the Category ‘Postsocialist’ Still make Sense? Introduction : Postsocialism as a Topic of Anthropological Investigation. In HANN , Ch. (ed.) Postsocialism : Ideologies and Practices in Eurasia. 1. vyd. London : Routledge, 2002, s. 11 – 15. ISBN 0-41526-257-7.

CHOAY , Françoise. L‘Urbanisme, utopies et réalités. Paris : Éditions du Seuil, 1965. 448 s. ISBN 2-02005-328-4.

IVANCHEVA, Mariya. The Fall of Socialism, the Mausoleum of Georgi Dimitrov in Sofi a and the Berlin Wall. Evropské město [online]. 2008. [cit. 2010-01-30]. Dostupné na www: <http://www.evropskemesto.cz/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=395&Itemid=190>.

JACOBS, Jane. The Death and Life of Great American Cities. New York : Vintage Books, 1992. 624 s. ISBN 0-67960-047-7.

KAZEPOV , Yuri. Cities of Europe : Changing contexts, Local Arrangements, and the Challenge to Social Cohesion. In KAZEPOV, Y. (ed.) Cities of Europe. 1. vyd. Oxford : Blackwell, 2005, s. 3 – 33. ISBN 1-4051-2132-7. https://doi.org/10.1002/9780470694046

KOMOROWSKA, Kinga A. Book Review : Spatial Planning and Urban Development in the New EU Member-states. Urban Studies, 2008, roč. 45, č. 5-6, s. 1299 – 1301. ISSN 0042-0980. https://doi.org/10.1177/00420980080450051205

KULCSÁR, Laszlo J. ; DOMOKOS, Tamas. The Post-Socialist Growth Machine : The Case of Hungary. International Journal of Urban and Regional Research, 2005, roč. 29, č. 3, s. 550 – 563. ISSN 0309-1317. https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.2005.00605.x

LADD , Brian. Socialist Planning and the Rediscovery of the Old City in the German Democratic Republic.Journal of Urban History, 2001, roč. 27, č. 5, s. 584 – 603. ISSN 0096-1442. https://doi.org/10.1177/009614420102700502

LE GALÈS , Patrick. European Cities : Social Confl icts and Governance. New York : Oxford University Press, 2002. 346 s. ISBN 0-19925-278-5. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199243570.001.0001

LYNCH, Kevin. Obraz města. Praha : Polygon, 2004. 224 s. ISBN 80-7273-094-0.

MAIER, Karel. Planning and an Education in Planning in the Czech Republic. Journal of Planning Education and Research, 1994, roč. 13, č. 4, s. 263 – 269. ISSN 0739-456X. https://doi.org/10.1177/0739456X9401300403

MAIER, Karel. Sídliště : problém a multikriteriální analýza jako součást přípravy k jeho řešení. Sociologický časopis, 2003, roč. 39, č. 5, s. 653 – 666. ISSN 0038-0288.

MARCELLI, Miroslav. Filozofi v meste. Bratislava : Kalligram, 2008. 255 s. ISBN 978-80-8101-199-3.

MATLOVIČ, René. Tranzitívna podoba mesta a jeho intraurbánnych štruktúr v ére postkomunistickej transformácie a globalizácie. Sociológia, 2004, roč. 36, č. 2, s. 137 – 158. ISSN 0049-1225.

MAY , Tim ; PERRY , Beth a kol. The Future of Urban Sociology. Sociology, 2005, roč. 39, č. 2, s. 343 – 370.ISSN 0038-0385. https://doi.org/10.1177/0038038505050544

MELLOR , Rosemary. Urban Sociology : a Trend Report. Sociology, 1989, roč. 23, č. 2, s. 241 – 260. ISSN 0038-0385. https://doi.org/10.1177/0038038589023002006

MILOJEVIĆ, Brankica. Územní plánování v podmínkách transformace-příklad Bosny a Hercegoviny. Urbanismus a územní rozvoj, 2008, roč. 11, č. 3. ISSN 1212-0855.

MULÍČEK, Ondřej. Prostorové vzorce postindustriálního Brna. In FERENČUHOVÁ, S., GALČANOVÁ, L., HLEDÍKOVÁ, M., VACKOVÁ, B. (eds.) Město: Proměnlivá ne/samozřejmost. 1. vyd. Červený Kostelec/Brno : Pavel Mervart/MU, 2009, s. 153 – 175. ISBN 978-80-86818-86-3, 978-80-210-4866-9.

MUSIL , Jiří. Urbanizace českých zemí a socialismus. In HORSKÁ, P., MAUR, E., MUSIL, J. (eds.) Zrod velkoměsta : urbanizace českých zemí a Evropa. 1. vyd. Praha : Paseka, 2002, s. 237 – 297. ISBN 80-7185-409-3.

MUSIL , Jiří. Vývoj a plánování měst ve střední Evropě v období komunistických režimů. Sociologický časopis, 2001, roč. 37, č. 3, s. 275 – 296. ISSN 0038-0288.

NUTU, Ana Otilia. Life in Post-Socialist Mono-Industrial Communities : The Case of Bălan. Evropské město [online]. 2008. [cit. 2010-01-30]. Dostupné na www: <http://www.evropskemesto.cz/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=425&Itemid=190>.

O’NEILL, Bruce. The Political Agency of Cityscapes : Spatializing Governance in Ceausescu’s Bucharest. Journal of Social Archaeology, 2009, roč. 9, č. 1, s. 92 – 109. ISSN 1469-6053. https://doi.org/10.1177/1469605308099372

OUŘEDNÍČEK, Martin ; TEMELOVÁ, Jana ; BRABEC, Tomáš ; VYHNÁNKOVÁ, Markéta. Pražské předměstí, sidliště Máj a suburbium Kodetka : případové studie proměňujících se lokalit Českobudějovické aglomerace. In KUBEŠ, J. a kol. Urbánní geografi e Českých Budějovic a Českobudějovické aglomerace II. Banská Bystrica : ÚVV UMB, 2009, s. 169 – 179. ISBN 978-80-8083-733-4.

OUSHAKINE , Serguei Alex. The Quantity of Style. Imaginary Consumption in the New Russia. Theory, Culture & Society, 2000, roč. 17, č. 5, s. 97 – 120. ISSN 0263-2764. https://doi.org/10.1177/02632760022051419

PALLAGST, Karina M. ; MERCIER, Georges. Urban and Regional Planning in Central and Eastern European Countries-from EU Requirements to Innovative Practices. In STANILOV, K. (ed.) The Post-Socialist City : Urban Form and Space Transformations in Central and Eastern Europe after Socialism. Dordrecht : Springer, 2007, s. 473 – 488. ISBN 978-1-4020-6052-6.

PICKVANCE , Chris. State Socialism, Post-socialism, and their Urban Patterns : Theorizing the Central and Eastern European Experience. In EADE, J,. MELE , Ch. (eds.) Understanding the City : Contemporary and Future Perspectives. Oxford : Blackwell Publishers, 2002, s. 183 – 203. ISBN 978-0-631-22406-8. https://doi.org/10.1002/9780470693582.ch9

POPA , Maria Raluca. Understanding the Urban Past : the Transformation of Bucharest in the Late Socialist Period. In RODGER, R., HERBERT, J. (eds.) Testimonies of the City. Identity, Community and Change in a Contemporary Urban World. Aldershot : Ashgate, 2007, s. 159 – 186. ISBN 978-0-7546-5560-2.

SAVAGE , Mike ; WARDE , Alan ; WARD , Kevin. Urban Sociology, Capitalism and Modernity. 2. vyd. Hampshire : Palgrave Macmillan, 2003. s. ISBN 978-0-33397-160-4.

SHEVCHENKO , Olga. „In Case of Fire Emergency“ : Consumption, Security and the Meaning of Durables in a Transforming Society. Journal of Consumer Culture, 2002, roč. 2, č. 2, s. 147 – 170. ISSN 1469-5405. https://doi.org/10.1177/146954050200200201

SMITH, Joe ; JEHLIČKA, Petr . Stories Around Food, Politics and Change in Poland and the Czech Republic. Transactions of the Institute of British Geographers, 2007, roč. 32, č. 3, s. 395 – 410. ISSN 0020-2754. https://doi.org/10.1111/j.1475-5661.2007.00258.x

SMITH, David M. The Socialist City. In ANDRUSZ, G., HARLOE, M., SZELENYI, I. (eds.) Cities After Socialism : Urban and Regional Change and confl ict in Post-Socialist Societies. Oxford : Blackwell, 1996, s. 70 – 99. ISBN 1-55786-164-1.

SOLINÍS , Germán. Utopia, the Origins and Invention of Western Urban Design. Diogenes, 2006, roč. 53, č. 1, s. 79 – 87. ISSN 0392-1921. https://doi.org/10.1177/0392192106062446

STANILOV, Kiril. Urban planning and the challenges of post-socialist transformation. In STANILOV, K. (ed.) The Post-Socialist City : Urban Form and Space Transformations in Central and Eastern Europe after Socialism. Dordrecht : Springer, 2007, s. 413 – 426. ISBN 978-1-4020-6052-6.

STENNING , Alison. Placing (Post)Socialism. European Urban and Regional Studies, 2000, roč. 7, č. 2, s. 99 – 118. ISSN 0969-7764. https://doi.org/10.1177/096977640000700201

STENNING , Alison. Post-Socialism and the Changing Geographies of the Everyday in Poland. Transactions of the Institute of British Geographers, 2005, roč. 30, č. 1, s. 113 – 127. ISSN 1475-5661. https://doi.org/10.1111/j.1475-5661.2005.00155.x

STEINFÜHRER, Annett ; POSPÍŠILOVÁ, Jana ; GROHMANNOVÁ, Jana. Ne/nápadné proměny vnitřního města v postsocialistickém období. In FERENČUHOVÁ, S., GALČANOVÁ, L., HLEDÍKOVÁ, M., VACKOVÁ, B. (eds.) Město : Proměnlivá ne/samozřejmost. Červený Kostelec, Brno : Pavel Mervart,MU, 2009, s. 129 – 152. ISBN 978-80-86818-86-3.

STEINFÜHRER, Annett ; HAASE, Annegret. Residential change in the postsocialist inner city. Evropské město [online]. 2009. [cit. 2010-04-23]. Dostupné na www: <http://www.evropskemesto.cz/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=565>.

STEINFÜHREROVÁ, Annett. Sociálně prostorové struktury mezi setrvačností a změnou. Historický a současný pohled na Brno. Sociologický časopis, 2003, roč. 39, č. 2, s. 169 – 192. ISSN 0038-0288.

SÝKORA, Luděk. Global Competition, Sustainable Development and Civil Society : Three Major Challenges for Contemporary Urban Governance and their Refl ection in Local Development Practices in Prague. Acta Universitas Carolinae, Geographica 2002, roč. 37, č. 2, s. 65 – 83. ISSN 0300-5402.

SÝKORA, Luděk. Urban Development, Policy and Planning in the Czech Republic and Prague. In ALTROCK, U. et al. (eds.) Spatial Planning and Urban Development in the New EU Member States. Hampshire, Burlington : Ahgate, 2006, s. 113 – 140. ISBN 0-75464-684-X.

SÝKORA, Luděk. Offi ce Development and Post-Communist City Formation : The Case of Prague. In STANILOV, K. (ed.) The Post-Socialist City : Urban Form and Space Transformations in Central and Eastern Europe after Socialism. 1. vyd. Dordrecht : Springer, 2007, s. 117 – 145. ISBN 978-1-5578-6164-1.

SÝKORA, Luděk. Post-Socialist Cities. In KITCHIN, R., THRIFT, N. (eds.) International Encyclopedia of Human Geography, 1. vyd. Oxford : Elsevier Science, 2009, č. 8, s. 387 – 395. ISBN 0080449115. https://doi.org/10.1016/B978-008044910-4.01072-5

SÝKORA, Luděk. Revolutionary Change, Evolutionary Adaptation and New Path Dependencies : So cialism, Capitalism and Transformations in Urban Spatial Organizations. In STRUBELT, W., GORZELAK, G. (eds.) City and Region. Papers in Honour of Jiří Musil. Opladen: Budrich UniPress. 2009, s. 283 – 295. ISBN 978-3- 40755-07-0. https://doi.org/10.2307/j.ctvhktk69.20

SÝKORA, Luděk ; OUŘEDNÍČEK, Martin. Sprawling Post-Communist Metropolis : Commercial and Residential Suburbanisation in Prague and Brno, the Czech Republic. In DIJST, M., RAZIN, E., VÁZQUEZ, C. (eds.) Employment Deconcentration in European Metropolitan Areas : Market Forces versus Planning Regulations. Dordrecht : Springer, 2007, s. 209 – 233. ISBN 978-1-4020-5761-8. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-5762-5_8

TEMELOVÁ, Jana. Urban Revitalization in Central and Inner Parts of (Post-Socialist) Cities : Conditions and Consequences. In ILMAVIRTA, T. (ed) Regenerating Urban Core. Helsinki : University of Technology, Centre for Urban and Regional Studies, 2009, s. 12 – 25.

TEMELOVÁ, Jana ; OUŘEDNÍČEK, Martin. Twenty Years After Socialism: the Transformation of Prague ´s Inner structure. Studia Sociologia, 2009, roč. 54, č. 1, s. 9 – 30. ISSN 1224-8703.

TSENKOVA, Sasha. Urban Futures : Strategic Planning in Post-Socialist Europe. In STANILOV, K. (ed.) The Post-Socialist City : Urban Form and Space Transformations in Central and Eastern Europe after Socialism. Dordrecht : Springer, 2007, s. 447 – 472. ISBN 978-1-5578-6164-1.

WARD , Janet. Berlin, the Virtual Global City. Journal of Visual Culture, 2004, roč. 3, č. 2, s. 239 –256. ISSN 1471-4787. https://doi.org/10.1177/1470412904044819

YOUNG , Craig ; KACZMAREK , Sylvia. The Socialist Past and Postsocialist Urban Identity in Central and Eastern Europe : The Case of Łódź. European Urban and Regional Studies, 2008, roč. 15, č. 1, s. 53 – 70. ISSN 0969-7764. https://doi.org/10.1177/0969776407081275

https://doi.org/10.5817/SOC2010-3-35