Obraz(y) Brna a života jeho obyvatel v Brünner Heimatbote 1948-1950

Jana Nosková

Abstrakt

Studie analyzuje obrazy města Brna obsažené v prvních ročnících časopisu Brünner Heimatbote v letech 1948–1950. Tento časopis patří mezi tzv. Heimatblätter, které byly a jsou vydávány odsunutými Němci v SRN. Autorka nejdříve charakterizuje jeho specifika a zamýšlí se nad možnostmi využití informací v něm obsažených pro své výzkumné otázky. Následně vyčleňuje obrazy spojené s prostorem města, jeho historií, charakteristickými rysy života jeho obyvatel a snaží se ukázat tyto ustálené obrazy (stereotypy) v kontextu česko-německých vztahů a politického diskursu po druhé světové válce.

Klíčová slova

Brno; Němci; Brünner Heimatbote; Heimatblätter; obraz města; stereotypy

Plný Text: