Funes el Memorioso navštěvuje muzeum aneb Vzpomínky na budoucnost

Eva Šlesingerová

Abstrakt

S využitím skvělé povídky Jorge Borgese a její postavy jménem Funes el Memorioso tento text popisuje mimořádnost a zvláštnost problému memorizačních procesů a jejich sociální reprezentace, zvláště jejich konstruování uvnitř životního světa. Akty pamatování a zapomínání jsou ukázány jako specifické klasifikující, interpretativní hermeneutické intersubjektivní aktivity. Hlavní argumenty textu se odvíjejí od analýzy muzeí jako institucionálních, materiálních, vědeckých a na budoucnost orientovaných míst paměti. Ve světle antropologické reflexe západní konceptualizace času text analyzuje Mendelovo muzeum genetiky a dědičnosti. Vedle toho je reprezentace západního modernistického času zkoumána jako specifické kontinuum, navzájem propojující ideje minulosti, přítomnosti a budoucnosti.

Klíčová slova

výstava; genetika; paměť; muzea; sociální paměť

Plný Text: