Mít vlastní pokoj. Ke vztahu mezi prostorem a osobní identitou

François de Singly

Abstrakt

Vlastní pokoj nebo nějaký jiný "vlastněný" prostor poskytuje dnešnímu jedinci určitou nezávislost, která je rozhodující pro vybudování si osobního světa nebo osobní autonomie. Možnost užívat tento prostor pro své vlastní potřeby je důležitější než jeho aktuální vlastnění. Nezávislost a autonomii, dvě dimenze procesu individualizace, lze od sebe oddělit. Navíc je možné pozorovat určité napětí mezi nimi. Předkládaná studie vykresluje toto napětí na příkladu jedenácti- až třináctiletých dětí. Zaměřuje se na to, jak děti získávají autonomii, stejně jako na výchovu, kterou realizují jejich rodiče.

Klíčová slova

samostatnost; rodinné vztahy; identita; individualizace; nezávislost; mladí; prostor

Plný Text: