Duchovní dimenze waldorfské pedagogiky optikou reflexivní modernity

Jana Obrovská

Abstrakt

Studie se zabývá analýzou duchovní dimenze waldorfské pedagogiky s pomocí konceptu reflexivní spirituality. Nastiňuje problémy různých pojetí náboženství ve vztahu ke zkoumání nových religiózních jevů v podmínkách pozdní modernity. Zachycuje vliv reflexivity modernity, při jejímž vymezení se autorka obrací k Anthony Giddensovi, na náboženství a jeho proměny rozebírá na třech relevantních úrovních – internalizace víry, deinstitucionalizace (a s ní související redefinice náboženské autority) a nahrazení legitimizace tradicí legitimizací vědou. Autorka představuje koncept reflexivní spirituality americké socioložky Kelly Besecke, který zahrnuje popsané změny, a dále sleduje reflexivně spirituální prvky waldorfské pedagogiky prostřednictvím analýzy textů, jež se tímto jevem zabývají (knihy pedagogů teoretiků, religionistické texty, příspěvky waldorfských učitelů). Identifikuje pojetí individuality žáka jako vtělení ducha, chápání školy jako společenství a hledání rovnováhy mezi vědeckými poznatky a duchovními skutečnostmi, jež jsou v souladu se stěžejními rysy reflexivní spirituality. Koncept zároveň umožňuje zachytit potencialitu redefinice některých aspektů pozdně moderní kultury na waldorfských školách, která se v českém kontextu, v němž jsou tyto školy součástí veřejného vzdělávacího systému, jeví být možností s reálnými společenskými dopady.

Klíčová slova

vzdělávací systém; náboženství; reflexivní modernita; reflexivní spiritualita; Waldorfská pedagogika

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ALDRIDGE, Alan. Religion in the Contemporary World : A Sociological Introduction. Cambridge : Blackwell Publishers, 2000. 232 s. ISBN 0-745-62083-3.

BECKFORD, James A. Social Theory and Religion. Cambridge : Cambridge University Press, 2003. 262 s. ISBN 0-521-77431-4.

BESECKE, Kelly. Beyond Literalism : Reflexive Spirituality and Religious Meaning. In AMMERMAN, N.T. (ed.). Everyday Religion : Observing Modern Religious Lives. 2007, Oxford : Oxford University Press. s. 169 – 187. ISBN 0-195-30541-8.

BESECKE, Kelly. Seeing Invisible Religion : Religion as a Societal Conservation about Transcendent Meaning. Sociological Theory, 2005, roč. 23, č. 2, s. 179 – 196. ISSN 0735-2751.

BESECKE, Kelly. Speaking of Meaning in Modernity. Reflexive Spirituality as a Cultural Resource. Sociology of Religion, 2001, roč. 62, č. 3, s. 365 – 381. ISSN 1069-4404.

BOOGERD, Cornelis. Ein Bustan-židovsko-arabská waldorfská školka v Izraeli. Člověk a výchova. Časopis pro pedagogiku Rudolfa Steinera, 2007, roč. 12, č. 3, s. 44 – 46.

BÜHLER, Walter. Anthroposofie jako požadavek naší doby. 1. vyd. Hranice : Fabula, 2004. 205 s. ISBN 80-86600-15-7.

CARLGREN, Frans. Výchova ke svobodě. Pedagogika Rudolfa Steinera. Obrázky a zprávy ze světového hnutí svobodných waldorfských škol. 1. vyd. Praha : Baltazar, 1991. 263 s. ISBN 80-90030-72-6.

DAWSON, Lorne. Privatisation, Globalisation and Religious Inovation : Giddens Theory of Modernity and the Refutation of Secularisation Theory. In BECKFORD, J.A., WALLISS, J. (eds.). Theorising Religion. Classical and Contemporary Debates. Aldershot : Ashgate, 2006, s. 105 – 119. ISBN 0-754-64068-X.

DOBBELAERE, Karel. Religion in Europe and North America. In MOOR, R. de (ed.). Values In Western Societies. Tillburg : Tillburg University Press, 1995, s. 1 – 29. ISBN 90-361-9636-1.

GIDDENS, Anthony. Důsledky modernity. 2. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství. 2003. 200 s. ISBN 80-86429-15-6.

GIORDANO, Giuseppe. Spirituality : From a Religious Concept to a Sociological Theory. In FLANAGAN, K., JUPP, P.C. (eds.). A Sociology of Spirituality. Aldershot : Ashgate, 2007, s. 161 – 180. ISBN 0-754-65458-3.

GRECMANOVÁ, Helena. Waldorfská škola. 1. vyd. Olomouc : Hanex, 1996. 145 s. ISBN 80-85783-09-6.

GRUNELIUS, Elisabeth M. Výchova v raném dětském věku. Školky s waldorfskou pedagogikou. 1. vyd. Praha : Baltazar, 1992. 59 s. ISBN 80-90030-73-4.

GUEST, Mathew. In Search of Spiritual Capital : The Spiritual as a Cultural Resource. In FLANAGAN,K., JUPP, P.C. (eds.). A Sociology of Spirituality. Aldershot : Ashgate, 2007, s. 181 – 200. ISBN 0-754-65458-3.

HAMILTON, Malcolm. The sociology of religion. Theoretical and comparative perspectives. 2. vyd. London : Routledge, 2001. 320 s. ISBN 0-415-22667-8.

HANEGRAAFF, Wouter J. Defining religion in spite of history. In PLATVOET, J.G., MOLENDIJK, A.L. (eds.). The Pragmatics of Defining Religion. Contexts, Concepts and Contests. Leiden : Brill, 1999, s. 337 – 379. ISBN 9-004-11544-7.

HAVLÍK, Radomír. Sociologie výchovy a školy. 1. vyd. Praha : Portál, 2002. 174 s. ISBN 80-71786-35-7.

HEELAS, Paul ; WOODHEAD, Linda. The Spiritual Revolution. Why Religion is Giving way to Spirituality. Malden : Blackwell Publishing, 2005. 224 s. ISBN 1-405-11959-4.

HEELAS, Paul. The new Age Movement. The Celebration of the Self and the Sacralization of Modernity. Oxford : Blackwell Publishers, 1996. 266 s. ISBN 0-631-19331-6.

HEVIEU-LÉGER, Daniele. The transmission and formation of socioreligious identities in modernity. International Sociology, 1998, roč. 13, č. 2, s. 213 – 228. ISSN 0268-5809.

HRADIL, Radomil. Průvodce českou anthroposofií. Hranice : Fabula, 2002. 254 s. ISBN 80-86600-00-9.

HUNT, Stephen. Alternative religion. A sociological introduction. Aldershot : Ashgate, 2003. 268 s. ISBN 0-754-63410-8.

INGLEHART, Ronald ; NORRIS, Pippa. Sacred and Secular. Religion and Politics Worldwide. 1. vyd. Cambridge : Cambridge University Press, 2004. 348 s. ISBN 0-521-54872-1.

INGLEHART, Ronald. Culture Shift in Advanced Industrial Society. Princeton : Princeton University Press, 1990. 504 s. ISBN 0-691-02296-8.

KRANICH, Michael E. Waldorfské školy. Semily : OPHERUS, 2000. 40 s. ISBN 80-902647-2-7.

LASH, John. Průvodce hledačů absolutna. Encyklopedie duchovních nauk. Olomouc : Votobia, 1996. 536 s. ISBN 80-7198-144-3.

LUŽNÝ, Dušan. Metodologické problémy studia nových náboženských hnutí. Brno : Masarykova univerzita, 1996. 128 s.

LUCKMANN, Thomas. Invisible Religion. The Problem of Religion in Modern Society. New York : The Macmillan Company, 1967. ISBN 0-025-76700-3.

McGUIRE, Meredith. Embodied Practisies : Negotiation and Resistence. In AMMERMAN, N.T. (ed.). Everyday Religion. Observing Modern Religious Lives. Oxford : Oxford University Press, 2007, s. 187 – 200. ISBN 0-195-30541-8.

McGUIRE, Meredith. Religion. The social context. 5. vyd. Belmont : Wadsworth Thomson Learning. 2002. ISBN 1-57766-577-5.

McGUIRE, Meredith. Health and Spirituality as Contemporary Concerns. In ROOF, W.C. (ed.). Religion in the Nineties. Newbury Park : SAGE PUBLICATIONS, 1993, s. 144 – 154.

PARTRIDGE, Christopher. Encyklopedie nových náboženství. Nová náboženská hnutí, sekty a alternativní spiritualita. 1. vyd. Praha : Euromedia Group, 2006. s. ISBN 80-242-1605-1.

PETRÁŠ, Petr. Některé zkušenosti z kurzu waldorfské pedagogiky v Olomouci. Hodonín : Pedagogické středisko, 1992.

PLATVOET, Jan G. To Define or not to Define: the Problem of the Definition of Religion. In PLATVOET, J.G., MOLENDIJK, A.L. (eds.). The Pragmatics of Defining Religion. Contexts, Concepts and Contests. Leiden : Brill. 1999, s. 245 – 267. ISBN 90-041-1544-7.

POL, Milan. Waldorfská pedagogika : izolovaná alternativa, nebo zajímavý podnět pro jiné školy? 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1996. 165 s. ISBN 80-210-1097-5.

ROOF, Clarke W. Religion and Spirituality. Toward an Integrated Analysis. In DILLON, M. (ed.). Handbook of the Sociology of Religion. Cambridge : Cambridge University Press, 2003, s. 137 – 148. ISBN 0-521-80624-0.

SMOLKOVÁ, Táňa. Dítě v úctě přijmout. Vzdělávací program waldorfské mateřské školy. Praha : Maitrea. 2007. 112 s. ISBN 80-903-7612-6.

STEINER, Rudolf. Výchova dítěte z hlediska duchovní vědy. Metodika vyučování a životní podmínky výchovy. 2. vyd. Praha : Baltazar, 1993. 118 s. ISBN 80-900-3079-3.

STEINER, Rudolf. Záhada člověka. Duchovní pozadí lidských dějin. Svatý Kopeček u Olomouce : MICHAEL, 2004. 187 s. ISBN 80-863-4018-X.

ŠTAMPACH, Odilo I. Anthroposofie. Olomouc : Votobia, 2000. 75 s. ISBN 80-719-8431-0.

ter BORG, Meerten B. What is religion? In PLATVOET, J.G., MOLENDIJK, A.L. (eds.). The Pragmatics of Defining Religion. Contexts, Concepts and Contests. Leiden : Brill, 1999, s. 397 – 409. ISBN 90-041-1544-7.

Velký sociologický slovník I, A-O. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1996. 747 s. ISBN 8071843113 [soubor].

Velký sociologický slovník II, P-Ž. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1996. 749-1627 s. ISBN 8071843113 [soubor].

VOJTÍŠEK, Zdeněk. Nová náboženská hnutí a jak jim porozumět. 1. vyd. Praha : Beta Books, 2007. 210 s. ISBN 978-80-86851-64-8.

WILLAIME, Jean-Paul. Religion in ultramodernity. In BECKFORD, J.A., WALLISS, J. (eds.). Theorising religion. Classical and Contemporary Debates. Aldershot : Ashgate, 2006, s. 77 – 90. ISBN 0-754-64068-X.

WILLIAIME, Jean-Paul. Religion, Individualization of Meaning, and the Social Bond. In LAERMANS, R., WILSON, B, BILLET, J (eds.). Secularization and Social Integration. Papers in Honor of Karel Dobbelaere. Leuven : Leuven University Press, 1998, s. 261 – 275. ISBN 9-061-86932-3.

WIRZ, Daniel. Výchova začíná vztahem: stati, poznámky z deníku. 1. vyd. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2007. 107 s. ISBN 978-80-7204-503-7.

WUTHNOW, Robert. Spirituality and Spiritual Practice. In FENN, R.K. (ed.). The Blackwell Companion to Sociology of Religion. Oxford : Blackwell Publishing, 2004. s. 306 – 320. ISBN 0-631-21241-8.

ZUZÁK, Tomáš. Hledání vztahu k dítěti ve waldorfské pedagogice. Působení mezi individualitami žáka a učitele. Pro učitele, vychovatele, rodiče. 1. vyd. Ostrava : Ostravská univerzita, 1998. 66 s. ISBN 80-7042-129-0.