Rozdíly mezi pravdivou a lživou online textovou komunikací

Václav Linkov, Pavel Šmerk

Abstrakt

V článku porovnáváme „běžnou“ a „lživou“ internetovou komunikaci vedenou přes Windows Live Messenger. Respondenti měli v experimentálně pojatém výzkumu nejprve za úkol komunikovat s druhou neznámou osobou, poté dostali za úkol komunikovat s jinou osobou a přitom předstírat identitu opačného pohlaví a lhát. Následně jsme porovnávali jazykové prostředky, které byly v obou typech komunikace používány. Výsledky ukázaly, že lživá komunikace obsahovala větší počet slovesných tvarů v prvním stupni, více příslovcí, vět a otázek a menší počet číslovek a slov v druhém pádě a jejich vzkazy byly kratší. Rozdíly mezi klamavou a běžnou komunikací se lišily u mužů a žen: u mužů se při klamavé komunikaci oproti pravdivé změnily spíše lingvistické charakteristiky jejich projevu (počet příslovcí), kdežto u žen spíše charakteristiky strategie komunikace (počet otázek). Článek může sloužit jako výchozí bod pro práci na nástrojích umožňujících automatickou analýzu klamání na internetu v českém jazyce.

Klíčová slova

počítačem zprostředkovaná komunikace; podněty; odhalení podvodu; lingvistická analýza

Plný Text: