Naprieč hranicami, mimo autentického a falošného: transnacionálna antropológia, turizmus a identita

Marek Mikuš

Abstrakt

Studie zkoumá možnosti vzájemného obohacení dvou zřídka propojovaných oblastí bádaní - transnacionální antropologie a turistických studií. Soustředí sa na relevanci tohoto spojení pro výzkum identitárních konstrukcí a jejich vztahu k místu, specificky v souvislosti s otázkami "autenticity" domorodých "turistických etnicit" a kulturního kapitálu nízkonákladových nezávislých turistů, který údajně získavají svou transnacionální mobilitou.

Klíčová slova

batůžkáři; identita; místo; studia turismu; turistická identita; transnacionální antropologie

Plný Text: