Pohledy z druhého břehu: transnacionalismus, rituál a sociální změna

David Henig

Abstrakt

Může v globalizovaném a vzájemně propojeném světě, po postmoderním obratu v sociálních vědách nabídnout antropologie nějakou cestu k porozumění komplexitě lidského života a společnosti? Transnacionální studia poskytují mocný soubor nástrojů k produkci vědění a analýze. Přestože tento přístup přinesl řadu cenných příspěvků a vhledů, provází jej i překážky v podobě určitých předpokladů, jež mohou produkci vědění deformovat. V této studii tvrdím, že transnacionální antropologie může představovat přiměřený způsob produkce vědění o transnacionalismu, kombinující zájem jak o mikropolitiku lidského života, tak i o transnacionální propojenost. Využívám etnografických dat o transnacionálních sítích z Pákistánu, Maroka, Bangladéše a Dagestánu.

Klíčová slova

etnografie; rituál; sociální změna; symbolická dominance; transnacionální antropologie

Plný Text: