"Usazeni v mobilitě": genderové souvislosti evropské migrace po roce 1989

Mirjana Morokvasic

Abstrakt

Zánik bipolárního světa a zhroucení komunistických režimů vyvolalo nebývalou mobilitu lidí a předznamenalo novou fázi evropských migrací. Východoevropanům se již nenabízela pouze „svoboda odejít“ na Západ, nyní mohli „svobodně odejít a vrátit se“. V tomto textu se zaměřím na genderované transnacionální, přeshraniční praktiky a schopnosti Středoevropanů a Východoevropanů, kteří jsou takzvaně v pohybu a kteří využívají svou prostorovou mobilitu k přizpůsobení se novému kontextu postkomunistické transformace. Zabýváme se zde praktikami, které se velice liší od těch, jichž se většinou týká literatura o „přistěhovaleckém transnacionalismu“. Místo toho, aby spoléhali na vytváření transnacionálních sítí jako prostředku zlepšení svých podmínek v zemích svého usazení, mají tito lidé sklon „usazovat se v rámci mobility“ a zůstat pohybliví „tak dlouho, jak můžou“, aby zlepšili anebo zachovali životní úroveň doma. Zkušenost migrace se tak stává jejich životním stylem, jejich opouštění domova a odchod pryč paradoxně strategií zůstávání doma, a tudíž alternativou k tomu, za co se migrace obvykle považuje – k emigraci/imigraci. Přístup k mobilitě a její řízení jsou genderované a závislé na institucionálním rámci. Mobilita coby strategie může posilňovat, představovat zdroj a nástroj sociálních inovací a jednání a také důležitý rozměr sociálního kapitálu – pokud nad ní mají migranti kontrolu. Mobilita může ovšem odrážet i zvýšené závislosti, nárůst počtu nejistých pracovních míst a absenci pohybu a svobody, jako je tomu v případě obchodu se ženami.

Klíčová slova

gender; migrace; post-1989 Evropa; transnacionální mobilita

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

AL-ALI, Nadje; BLACK, Richard; KOSER, Khalid. The limits to ‘transnationalism’: Bosnian and Eritrean refugees in Europe as emerging transnational communities. Ethnic and Racial Studies, 2001, roč. 24, č. 4, s. 578–600. ISSN 0141-9870. https://doi.org/10.1080/01419870120049798

ANDERSON, Bridget. Doing the Dirty Work. London: Routledge, 2000. 224 s. ISBN 1-85649-761-5.

ANTHIAS, Floya. New hybridities, old concepts: the limits of ‘culture. Ethnic and Racial Studies, 2001, roč. 24, č. 4, s. 619–641. ISSN 0141-9870. https://doi.org/10.1080/01419870120049815

BADE, Klaus. Deutsche im Ausland-Fremde in Deutschland. Migration in Geschichte und Gegenwart. 3. vyd. München: Verlag C.H., 1992. 542 s. ISBN 3-40635-961-2.

BLACHER, Philippe s. Les shop touristy de Tsargrad ou les nouveaux russophones d‘Istambul. Turcica, 1996, roč. 28, s. 11–50. ISSN 0082-6847. https://doi.org/10.2143/TURC.28.0.2004337

BOURDIEU, Pierre; WACQUANT, Loïc. Re’ponses. Paris: Seuil, 1992.

BRAIDOTTI, Rosi. Nomadic Subjects. Embodiment and Sexual Difference in Contemporary Feminist Theory. New York: Columbia University Press, 1994.

CASTELLS, Manuel. Der Aufstieg der Netzwerkgesellschaft, Teil 1 der Trilogie, Das Informationszeitalter. Opladen: Leske, Budrich, 2001. 600 s. ISBN 3-81003-223-9. https://doi.org/10.1007/978-3-322-97534-8

CASTLES, Stephen; MILLER, Mark J. [The] Age of Migration: International Migration in the Modern World, Basingstoke. London: Macmillan, 1993.

DIMINESCU, Dana; LAGRAVE, Rose. Faire une saison. Pour une anthropologie des migrations roumaines en France, Le cas du pays d’Oas. Paris: La Documentation francaise , 2000.

DOOMERNIK, Jeroen. Going West, Soviet-Jewish Immigrants in Berlin since 1990. Aldershot: Avebury, 1997.

EHRENREICH, Barbara; HOCHSCHILD, Arlie R. Global Woman. Nannies, Maids and Sex Workers in the New Economy. 1. vyd. London: Granta Books, 2003. 336 s. ISBN 0-80506-995-X.

FAIST, Thomas. The Volume and Dynamics of International Migration and Transnational Spaces. Oxford: Clarendon Press, 2000. 400 s. ISBN 0-19829-726-2.

FONTAINE, Laurence. Histoire du colportage en Europe. Paris: Albin Michel, 1993. 336 s. ISBN 2-22606-605-5.

FRIESE, Marianne. Die Osteuropäische Akademikerin, die im Westeuropäischen Haushalt dient. Neue soziale Ungleichkeiten und Arbeitsteilungen zwischen Frauen. In MOLDELMOG, I., GRÄSSEL, U. (eds.) Konkurrenz und Kooperation. Frauen im Zwiespalt. Münster: Lit Verlag, 1995, s. 171–193. ISBN 3-89473-724-7.

GLICK SCHILLER, Nina; FOURON, Georges E. Terrains of blood and nation: Haitian transnational social fields. Ethnic and racial studies, 1999, roč. 22, č. 2, s. 340–366. ISSN 0141-9870. https://doi.org/10.1080/014198799329512

GLICK SCHILLER, Nina; BASCH, Linda; SZANTON BLANC, Cristina. Towards a Transnational perspectives on Migration. New York: News York Academy of Sciences, 1992. 259 s.

GLICK SCHILLER, Nina; BASCH, Linda; SZANTON BLANC, Cristina. From immigrant to transmigrant:Theorizing Transnational Migration. Anthropological Quarterly, 1995, roč. 68, č. 1, s. 48–63. ISBN 0003-5491. https://doi.org/10.2307/3317464

GRANOVETTER, Mark. The strength of weak ties. American Journal of Sociology, 1972, roč. 78, č. 6, s. 1360–1380. ISSN 0002-9602. https://doi.org/10.1086/225469

GUARNIZO, Luis E.; SMITH, Michael P. The locations of transnationalism. In SMITH, M. P., GUARNIZO, L. E. (eds.) Transnationalism from Below. New Brunswick: Transaction Publishers, 1998, s. 3–34. ISBN 1-56000-990-X.

HEDWIG, R. The new Gastarbeiter system in Germany. New Community, 1996, roč. 22, č. 2, s. 287–300. https://doi.org/10.1080/1369183X.1996.9976539

HESS, Sabine; LENZ, Ramona (eds.) Geschlecht und Globalisierung. Ein kulturwissenschaftlicher Streifzug durch transnationale Räume. Konigstein/Taunus: Ulrike Helmer Verlag, 2001. 224 s. ISBN 3-89741-089-3.

HOERDER, Dirk; MOCH, Leslie P. (eds.) European Migrants: Global and Local Perspectives. Boston: Northeastern University Press, 1996. 321 s. ISBN 1-55553-243-8.

HOFFMANN, Justin; von OSTEN, Marion (eds.) Das Phantom sucht seinen Mörder. 1. vyd. Berlin: B-books.1999. 273 s. ISBN 3-93355-708-9.

HONDAGNEU-SOTELO, Pierrette; AVILA, Ernestine. I’m here, but I’m there: The meanings of Latina Transnational Motherhood. Gender and Society, 1997, roč. 11, č. 5, s. 548–571. ISSN 1552-3977. https://doi.org/10.1177/089124397011005003

IGLICKA, Krystyna. The economics of petty trade on the eastern polish border. In IGLICKA , K., SWORD, K. (eds.) The Challenge of East-West Migration for Poland. London: Macmillan. 1999. https://doi.org/10.1007/978-1-349-27044-6

IREK, Malgorzata. Der Schmugglerzug. Warschau-Berlin-Warschau. Materialien einer Feldforschung. 1. vyd. Berlin: Das Arabische Buch, 1998. 200 s. ISBN 3-89930-118-8.

JAŹWIŃSKA, Ewa; OKÓLSKI, Marek. Causes and Consequences of Migration in Central and Eastern Europe. Warsawa: Institute of Social Studies, 1996. 261 s. ISBN 8-39018-476-1.

KARAMUSTAFA, Gulsun. Objects of desireFa suitcase trade (100 dollars limit). In K. KOSER, K., LUTZ, H. (eds.) The New Migration in Europe. Social Constructions and Social Realities. London, Basingstoke: MacMillan, 1998, s. 1–20.

KIVISTO, Peter. Theorizing transnational immigration: a critical review of current efforts. Ethnic and Racial Studies, 2001, roč. 24, ač. 4, s. 549–577. ISSN 0141-9870. https://doi.org/10.1080/01419870120049789

KLEIN, Gabriele; TREIBEL, Annette. Skepsis und Engagement. Festschrift für Hermann Korte. Hamburg: Lit Verlag, 2000. 448 s. ISBN 3-82584-638-5.

KOSER, Khalid; LUTZ, Helma. The New Migration in Europe. Social Constructions and Social Realities. London, Basingstoke: MacMillan, 1998. 264 s. ISBN 0-33372-321-X.

KOSMARSKAYA, Natalya. Post-Soviet Russian migration from the new independent states.Experiences of women migrants. In INDRA, D. Engendering Forced Migration. Theory and Practuce. New York/Oxford: Bergnahn Books, 1999, s. 177–199. ISBN 1-57181-135-4.

MAN, Guida. Women’s work is never done. Social organization of work and the experience of women in middle class Hong Kong immigrant families in Canada. Advances in Gender Research, 1997, roč. 2, s. 183–226. ISSN 1529-2126.

MICHALON, Bénédicte. Circuler entre Roumanie et Allemagne. Les Saxons de Transylvanie, de l’e’migration ethnique au va-et-vient. Balkanologie, 2003, roč.7, č. 1, s. 19–42. ISSN 1965-0582.

MORAWSKA, Ewa. Transnational migrations in the enlarged European Union: a perspective from East Central Europe. (EUI Working Paper RSC, no. 2000/19). Florence: European University Institute EUI, 2000.

MOROKVASIC, Marjana. Emigration und danach. Jugoslawische Frauen in Westeuropa. Frankfurt/Main: Stroemfeld-Roter Stern, 1987. 254 s.

MOROKVASIC, Marjana. Fortress Europe and migrant women. Feminist Review, 1991, roč. 39, s. 69–84. ISSN 0141-7789. https://doi.org/10.1057/fr.1991.41

MOROKVASIC, Marjana. Une migration pendulaire: les Polonais en Allemagne. Hommes et Migrations, 1992, roč. 1155, s. 31–37. ISSN 1142-852X. https://doi.org/10.3406/homig.1992.1844

MOROKVASIC, Marjana. Entre L’Est et l’Ouest., des migrations pendulaires. In MOROKVASIC, M., HEDWIG, R. (eds.) Migrants. Nouvelles mobilite’s en Europe. Paris: L’Harmattan, 1996, s. 119–157. ISBN 2-73844-676-0.

MOROKVASIC, Marjana. La mobilite’ transnationale comme ressource: le cas des migrants de l’Europe de l’Est. Cultures et Conflits, 1999, roč. 32, s. 105–122. ISSN 1777-5345. https://doi.org/10.4000/conflits.263

MOROKVASIC, Marjana. Transnational mobility and gender: a view from post-wall Europe. In MOROKVASIC, M., EREL, U., SHINOZAKI, K. (eds.) Crossing Borders and Shifting Boundaries. Vol. I: Gender on the Move. Opladen: Leske+Budrich, 2003, s. 101–133. ISBN 3-81003-493-2. https://doi.org/10.1007/978-3-663-09529-3_6

NASH, June; FERNANDEZ KELLY, Maria P. Women, Men and the International Division of Labour. Albany: State University of New York Press, 1974.

NYBERG-SOERENSEN, Ninna. Narrating identity across dominican worlds. In SMITH, M. P., GUARNIZO, L. E. (eds.) Transnationalism from Beloco. New Brunswick: Transaction Publishers, 1998, s. 241–269. https://doi.org/10.4324/9781351301244-8

OKOLSKI, Marek. Incomplete migration: a new form of mobility in Central and Eastern Europe. The case of Polish and Ukrainian migrants. In WALLACE, C., STOLA, D. (eds.) Patterns of Migration in Central Europe. Houndmills: Palgrave, 2001, s. 105–129. ISBN 0-33380-152-0. https://doi.org/10.1057/9780333985519_5

PAGE MOCH, Leslie O. European perspective. Changing conditions and multiples migrations 1750–1940. In HOERDER, D., PAGE MOCH, L. O. (eds.) European Migrants: Global and Local Perspectives. Boston: Northeastern University Press, 1996. 416 s. ISBN 1-55553-243-8.

PARRENAS, Rhacel s. Servants of Globalization. Woman, Migration and Domestic Work. 1. vyd. Stanford: Stanford University Press, 2001. 328 s. ISBN 0-80473-922-6.

PERALDI, Michel; BETAIEB, Ajer; MANRY, Véronique. L‘esprit de bazar. Mobilite’s transnationales maghrebines et socie’te’s me’tropolitaines. In PEALADI, M. (ed.) Les routes d’Istanboul. 2001, s. 329–361.

PERALDI, Michel. (ed.). Cabas et contenaires. Activite’s marchandes informelles et re’seaux migrants transfrontaliers. Paris: Maisonneuve, Larose, 2001. ISBN 2-70681-517-5.

PORTES, Alejandro. Global villagers: the rise of transnational communities. American Prospect, 1996, č. 25, s. 74–77. ISSN 1049-7285.

PORTES, Alejandro. Conclusion: toward a new world-the origins and effects of transnational activities. Ethnic and Racial studies, 1999, roč. 22, č. 2, s. 217–237. ISSN 0141-9870. https://doi.org/10.1080/014198799329567

PORTES, Alejandro. Introduction: the debates and significance of immigrant transnationalism. Global Networks, 2001, roč. 1, č. 3, s. 181–193. ISSN 1470-2266. https://doi.org/10.1111/1471-0374.00012

PORTES, Alejandro; GUARNIZO, E.; LANDOLT, P. Introduction: pitfalls and primose of an emergent research field. Ethnic and Racial studies, 1999, roč. 22, č. 2, s. 217–237. ISSN 0141-9870. POLOT, Swanie. Les migrants transnationaux: une nouvelle figure sociale en Roumanie. Revue d’e’tudes comparatives est-ouest, 2002, č. 4. ISSN 0338-0599. [forthcoming].

QUACK, Sigrid. Zur beruflichen Eingliederung von Aussiedlerinnen und Aussiedlern in Deutschland . In M. MOROKVASIC, M., HEDWIG, R. (eds.) Wanderungsraum Europa : Menschen und Grenzen in Beweguing. Berlin: Sigma, 1994, s. 250–269. ISBN 3-89404-140-4.

ROMANISZYN, Krystyna. Wspolczesna Nielegalna Migracja Zarobkowa z Polski do Grecji w Perspektywie Procesu Intgracji Europy. Migracje i Spoleczensstwo, 1996, roč. 2, s. 153–164.

SASSEN, Saskia. The feminization of survival: alternative gloval circuits. In MOROKVASIC, M., EREL, U., SHINOZAKI, K. (eds.) Crossing Borders and Shifting Boundaries, Vol. 1, Gender on the More. Opladen: LesketBudrich, 2003, s. 59–77. https://doi.org/10.1007/978-3-663-09529-3_4

SHINOZAKI, K. Geschlechverha¨ltnisse in der transnationalen Elternschft. Das beispiel philippinischer Hausarbeiterinnen in Deutschland. Beiträge zur feministishen Theorie und Praxis, 2003, roč. 62, č. 3, s. 67–85.

SIDÉN, Ann s. Warte mal! Prostitution after the Velvet Revolution. London: Hayward Gallery, 2002. 144 s. ISBN 1-85332-225-3.

SIMON, Gildas. Ge’dynamique des migrations internationales. Paris: PUF, 1995.

SMITH, Michael P.; GUARNIZO, Luis E. (eds.) Transnationalism from below. New Brunswick : Transaction Publishers, 1998. 316 s. ISBN 1-56000-990-X.

STOLA, Dariusz. Two kinds of Quasi-Migration in the Middle Zone: Central Europe as a Space for Tranit Migration and Mobility for Profit. In WALLACE, C., STOLA, D. (eds.) Patterns of Migration in Central Europe. Houndmills: Palgrave Publishers, 2001, s. 84–104. ISBN 0-33380-152-0. https://doi.org/10.1057/9780333985519_4

SWORD, Keith. Cross-border ‘‘suitcase trade’’ and the role of foreigners in Polish informal Markets. In IGLICKA, K., SWORD, K. (eds.) The Challenge of East-West Migration for Poland. London: Macmillan, 1999, s. 145–167. ISBN 0-31221-423-5. https://doi.org/10.1007/978-1-349-27044-6_8

TARRIUS, Aalin. Les fourmis d’Europe. Paris: L’Harmattan, 1992. 207 s. ISBN 2-73841-353-6.

TRUONG, T. D. Gender, international migration and social reproduction: implications for theory , policy, research and networking. Asian and Pacific Migration Journal, 1996, roč. 5, č. 1, s. 27–52. ISSN 0117-1968. https://doi.org/10.1177/011719689600500103

VARTTI, R. Equal partners online? German matchmaking websites and trafficking in women . In MOROKVASIC, M., EREL, U., SHINOZAKI, K. (eds.) Crossing Borders and Shifting Boundaries. Vol. I: Gender on the Move. Opladeni: LesketBudrich, 2003, s. 177–206. ISBN 3-81003-493-2. https://doi.org/10.1007/978-3-663-09529-3_9

VETROVEC, Steven; COHEN, Robin. Migration, Diasporas and Transnationalism. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd., 1999. 663 s. ISBN 1-85898-869-1.

VILLA, Paula I. Die Frau als Nomadin oder Mapping the Self: Zur Verwendung der Migrationsmethaphern in der feministischen Subjekttheorie. In G. KLEIN, G., TREIBEL, A. (eds.) Skepsis und Engagement. Festschrift für Hermann Korte. Hamburg: Lit Verlag, 2000, s. 155–184. ISBN 3-82584-638-5.

WATERS, Johanna L. „Satellite Kids’’ in Vancouver: Transnational Migration, Education and the Experiences of Lone-Children’ presentation given at conference. Immigrant Societies and Modern Education, 31 August–3 September 2000. Singapore.

WALLACE, Claire. Conceptual Challenges from the New Migration Space. In WALLACE, C., STOLA, D. (eds.) Patterns of Migration in Central Europe. Houndmills: Palgrave Publishers , 2001, s. 45–72. ISBN 0-33380-152-0. https://doi.org/10.1057/9780333985519_2

WALLACE, Claire; STOLA, Dariusz. Introduction: Patterns of Migration in Central Europe. In WALLACE, C., STOLA, D. (eds.) Patterns of Migration in Central Europe. Houndmills: Palgrave, s. 3–44. ISBN 0-33380-152-0. https://doi.org/10.1057/9780333985519_1

WALLACE, Claire; CHMOULIAR, Oxana; SIDORENKO, Elena. The eastern frontier of Western Europe: mobility in the buffer zone. New Community, 1996, roč. 22, č. 2, s. 259–286. https://doi.org/10.1080/1369183X.1996.9976538

WEBER, Max. Wirtschaft und Gesellschaft. 5. vyd. Tübingen: Mohr, 1980. s. ISBN 3-16147-749-9.

WEBER, Serge. La nouvelle mobilite internationale des populations en Europe centrale et orientale. In REY, V. (ed.) Territories Centre-europe’ens, dilemmes et défis. Paris: la Decourerte, 1998, s. 120–140.

WESSELY, Anna. Menschen, Objekte und Ideen auf der Reise. In HOFFMANN, J., von OSTEN, M. (eds.) Das Phantom Sucht Seinen Mörder. 1. vyd. Berlin: B-books, s. 211–215. ISBN 3-93355-708-9.

https://doi.org/10.5817/SOC2009-1-155