Rodáci, odrodilci a adoptovaní. Sport v transnacionálních souvislostech

Radim Marada

Abstrakt

Článek sleduje různé podoby transnacionalismu v prostředí sportovních arén, a to v současných i historických kontextech. Hlavním teoreticko-kritickým cílem je přispět k precizaci a zvýšení analytické užitečnosti konceptu transnacionalismu. Transnacionalismus je odlišen nejen od globalizace a jejích derivátů, ale také (a speciálně) od "internacionality". Napětí uvnitř transnacionálního leží mezi dvěma (zřídka i více) pociťovanými či vyjadřovanými alternativními národně definovanými příslušnostmi či identitami, zatímco v internacionálním je tenze situována mezi národní a nadnárodní prostředí. Nacionalismus tak hraje důležitou a nenahraditelnou roli při konstituci transnacionální situace a zkušenosti. Empirické příklady jsou převzaty z různých sportů, avšak primární referenční bod tvoří fotbal. K sociologickému výkladu transnacionální zkušenosti (nejen ve sportu) je využito historické i fenomenologické perspektivy. Transnacionální zkušenost je zasazena do kontextu mezinárodní sportovní migrace ve stále propojenějším globalizovaném světě.

Klíčová slova

fanouškovství; fotbal; globalizace; migrace; nacionalismus; sport; sportovní migrace; transnacionalismus

Plný Text: