Virtuální primordialismus: transnacionální sítě a kulturní produkce diaspory (příklady Bosňáků a Kabylů)

Ondřej Daniel

Abstrakt

Tento článek se zaměřuje na specifickou kulturní produkci ve dvou diasporách: bosňácké a kabylské. Neomezuje se na komparativní přístup, ale snaží se demonstrovat relevantní příklady pro obě komunity. Jeho hlavní teze spočívá ve zjištění, že technologický pokrok učinil šíření etnicky založené imaginace účinějším. I tehdy, když jsou diasporické komunity deteritorializovanými entitami, je přináležitost k etnické skupině explicitní. V úvodní části autor nabízí přehled teorií diaspory, transnacionalismu, nostalgie a emocí, Empirická část sestává z případových sond do dvou studovaných komunit. Nastolena je zde problematika populární kultury, zvláště ve formě blogů a hip-hopu. Zbývající části se soustředí na tradici a nostalgii v prostředí diaspory, komunitní slavnosti, užívání národních symbolů a stereotypy.

Klíčová slova

blogy; diaspora; emoce; etnicita; hip-hop; nostalgie; národní symboly; populární kultura; stereotypy; transnacionalismus

Plný Text: