Nejasné loajality: způsoby přináležitosti a nepatření migrantů v transnacionálních sociálních polích

Radka Klvaňová

Abstrakt

Koncepty inkluze a exkluze jsou v dnešní době běžnou součástí nejen akademického, ale i politického diskurzu o migraci. Tyto normativní koncepty a jejich užívání jsou zakořeněny v obrazu migrace jako permanentního jednosměrného pohybu mezi teritoriálně vymezenými národně státními společnostmi. Transnacionální perspektiva poukazuje na rozmanitost migranty obývaných sociálních světů překračujících hranice národních států a na mnohost přináležitostí migrantů. Nastoluje tak otázku re-konceptualizace procesu inkluze/exkluze migrujících jedinců a skupin. Cílem textu je jednak shrnout kritickou debatu, která se rozvinula okolo konceptu integrace pod vlivem transnacionálního paradigmatu, jednak diskutovat některé sociologické otázky spojené s tématem začleňování migrantů, které transnacionální perspektiva otevírá.

Klíčová slova

občanství; migrace; inkluze/exkluze migrantů; transnacionalismus; translokační pozicionalita

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

AL-ALI, Nadje. Trans-or a-national: Bosnian refugees in the UK and the Netherlands. In KOSER, K., AL-ALI, N. (eds.) New Approaches to Migration?: Transnational Communities and the Transformation of Home. 1. vyd. London: Routledge, 2002, s. 96–117. ISBN 0-41525-432-9.

AL-ALI, Nadje; KOSER, Khalid. New Approaches to Migration?: Transnational Communities and the Transformation of Home. 1. vyd. London: Routledge, 2002. 264 s. ISBN 0-41525-432-9.

ALEXANDER, Jeffrey C. Core Solidarity, Ethnic Outgroup, and Social Differentiation. In Action and its Environments. Towards a New Synthesis. New York: Columbia University Press, 1988. 816 s.

ALEXANDER, Jeffrey C. The Civil Sphere. USA: Oxford University Press, 2006. 816 s. ISBN 0-19516-250-1.

ALEXANDER, Jeffrey C. The Meaningful Construction of Inequality and the Struggles Against It: A ‚Strong Program‘ Approach to How Social Boundaries Change. Cultural Sociology, 2007, roč. 1, č. 1, s. 23–30. ISSN 1749-9763. https://doi.org/10.1177/1749975507073915

ANTHIAS, Floya. The Concept of ‚Social Division‘ and Theorising Social Stratification: Looking at Ethnicity and Class. Sociology, 2001, roč. 35, č. 4, s. 835–854. ISSN 0038-0385. https://doi.org/10.1177/0038038501035004003

ANTHIAS, Floya. Where do I belong?: Narrating collective identity and translocational positionality. Ethnicities, 2002, roč. 2, č. 4, s. 491–514. ISSN 1468-7968. https://doi.org/10.1177/14687968020020040301

BARKER, Chris. Slovník kulturálních studií. Praha: Portál, 2006. 240 s. ISBN 80-7367-099-2.

BARŠA, Pavel. Politická teorie multikulturalismu. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. 347 s. ISBN 80-8595-947-X.

BASCH, Linda; GLICK SCHILLER, Nina; SZANTON BLANC, Cristina. Nations Unbound: Transnational Projects, Postcolonial Predicaments, and Deterritorialized Nation-States. 1. vyd. London, New York: Routledge, 1994. 360 s. ISBN 2-88124-630-3.

BECK, Ulrich; SZNAIDER, Natan. Unpacking cosmopolitanism for the social sciences: a research agenda. The British Journal of Sociology, 2006, roč. 57, č. 1, s. 1–23. ISSN 1468-4446. https://doi.org/10.1111/j.1468-4446.2006.00091.x

BOURDIEU, Pierre. Teorie jednání. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 179 s. ISBN 80-7184-518-3.

BRAH, Avtar. Cartographies of Diaspora: Contesting Identities. 1. vyd. Routledge, 1996. 288 s. ISBN 0-41512-126-4.

BRUBAKER, Rogers. Citizenship and Nationhood in France and Germany. London: Harvard University Press, 1992. 272 s. ISBN 0-67413-177-0. https://doi.org/10.1057/9780230554795_2

BRUBAKER, Rogers. Ethnicity without Groups. London: Harvard University Press, 2004. 296 s. ISBN 0-67401-539-8.

BRUBAKER, Rogers. The return of assimilation? Changing perspectives on immigration and its sequels in France, Germany, and the United States. In JOPPKE, C., MORAWSKA, E. (eds.) Toward Assimilation and Citizenship: Immigrants in Liberal Nation-States. Palgrave Macmillan, 2003, s. 39–58. ISBN 1-40390-491-X. https://doi.org/10.1057/9780230554795_2

CASTLES, Stephen; DAVIDSON, Alastair. Citizenship & Migration: Globalization and the Politics of Belonging. 1. vyd. Routledge, 2000. 336 s. ISBN 0-41592-714-5.

CASTLES, Stephen; MILLER, Mark J. The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World. 2 vyd. Basingstoke: Macmillan Press, 1998. 336 s. ISBN 1572303824. https://doi.org/10.1007/978-1-349-26846-7

COHEN, Jeffrey H. The Culture of Migration in Southern Mexico. University of Texas Press, 2004. 207 s. ISBN 0292705921.

DAVIS, Kathy. Intersectionality as buzzword: A sociology of science perspective on what makes a feminist theory successful. Feminist Theory, 2008, roč. 9, č. 1, s. 67–85. ISSN 1464-7001. https://doi.org/10.1177/1464700108086364

ENGBERSEN, Godfried. Spheres of Integration: Towards a Differentiated and Reflexive Ethnic Minority Policy. In SACKMANN, R., PETERS, B., FAIST, P. (eds.) Identity and Integration: Migrants in Western Europe. Ashgate, 2003, s. 59–77. ISBN 0-75463-211-3.

FAIST, Thomas. The Border-Crossing Expansion of Social Space: Concepts, Questions and Topics. In FAIST, T., ÖZVEREN, E. (eds.) Transnational Social Spaces: Agents, Networks, and Institutions. Aldershot: Ashgate, 2004. s. 1–34. ISBN 0-75463-291-1.

FAIST, Thomas; ÖZVEREN, Eyüp. Transnational Social Spaces: Agents, Networks and Institutions, Ashgate Publishing, 2004. 237 s. ISBN 0-75463-291-1.

FAVELL, Adrian. Integration Nations: The Nation State and Research on Immigrants in Western Europe. In MORAWSKA. E., JOPPKE,C. (eds.) International Migration Research. Constructions, Omissions and the Promises of Interdisciplinarity. Ashgate, 2005, s. 41–69. ISBN 0-75464-219-4.

FOURON, Georges. Haitian Immigrants in the United States. The Imagining of where “home” is in their transnational social fields. In YEOH, B., CHARNEY, M.W., KIONG, T.C. (eds.) Approaching Transnationalisms: Studies on Transnational Societies, Multicultural Contacts, and Imaginings of Home. 1. vyd. Springer, 2003, s. 205–251. ISBN 1402074476. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-9220-8_11

GIDDENS, Anthony. A Contemporary Critique of Historical Materialism. University of California Pr., 1982. 280 s. ISBN 0-52004-490-8.

GIDDENS, Anthony. The Nation-State and Violence: Volume 2 of A Contemporary Critique of Historical Materialism. University of California Press, 1987. 407 s. ISBN 0-52006-039-3.

HUGO, Graeme. Quantifying Transnationalism: Asian Migration to Australia, keynote paper delivered at the Conference on Migration and Development. University of Ostrava and European Polytechnic Institute, 4-5 September 2007.

JANKŮ, Kateřina. Rómové a jiní „Téměř-češi”. Pozice kandidátu sociální inkluze do české společnosti. Sociální studia, 2003, č. 10, 115–129 s. ISSN 1214-813X.

JOPPKE, Christian. Exkluze v liberálním státě: případ politiky imigrace a občanství. Sociální studia, 2006, č. 1. 55–72 s. ISSN 1214-813X. https://doi.org/10.5817/SOC2006-1-55

JOPPKE, Christian; MORAWSKA, Ewa. Toward Assimilation and Citizenship: Immigrants in Liberal Nation-States, Palgrave Macmillan, 2003. 256 s. ISBN 1-40390-491-1.

KEARNEY, Michael. The Local and the Global: The Anthropology of Globalization and Transnationalism. Annual Review of Anthropology, 1995, roč. 24, č. 1, s. 547–565. ISSN 0084-6570. https://doi.org/10.1146/annurev.an.24.100195.002555

KLVAČOVÁ, Petra. Identita integrace: Vytváření příběhu úspěšné integrace ve vyprávění cizinců žijících v České republice [disertační práce]. Praha: Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, 2006.

KLVAČOVÁ, Petra. Uznání cizinců v každodenním životě. In ŠANDEROVÁ, J. (ed.) Nerovnosti kolem nás. Analýza utváření sociálních nerovností v každodenním životě. 1. vyd. Praha: Tomáš Bitrich, 2006, s. 9–28. ISBN 80-239-8209-5.

LENZ, Ilse. (eds.) Crossing Borders and Shifting Boundaries. Vol. II: Gender, Identities and Networks. Opladen: Leske + Budrich, 2002. ISBN 3-81003-494-0. https://doi.org/10.1007/978-3-663-09527-9

LEVITT, Peggy. Keeping Feet in Both Worlds: Transnational Practices and Immigrant Incorporation in the United States. In C. JOPPKE, C., MORAWSKA, E. (eds.) Toward Assimilation and Citizenship: Immigrants in Liberal Nation-States. Palgrave Macmillan, 2003. 256 s. ISBN 1-40390-491-X.

LEVITT, Peggy; GLICK SCHILLER, Nina. Conceptualizing Simultaneity: A Transnational Social Field Perspective on Society. International Migration Review, 2004, roč. 38, č. 3, s. 1002–1039. ISSN 0197-9183. https://doi.org/10.1111/j.1747-7379.2004.tb00227.x

LEY, David. Transnational spaces and everyday lives. Transactions of the Institute of British Geographers, 2004, roč. 29, č. 2, s. 151–164. ISSN 0020-2754. https://doi.org/10.1111/j.0020-2754.2004.00122.x

LONG, Lynellyn; OXFELD, Ellen. Introduction: An Ethnography of Return. In Coming Home? Refugees, Migrants, and Those Who Stayed Behind. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2004, s. 1–19. ISBN 0-81221-858-2. https://doi.org/10.9783/9781512821659-001

MAHLER, Sarah J. Theoretical and Empirical Contributions Toward a Research Agenda for Transnationalism. In SMITH, M., GUARNIZO, E. (eds.) Transnationalism from below. Transaction Publishers, 1998, s. 64–103. ISBN 1-56000-990-X. https://doi.org/10.4324/9781351301244-3

MALKKI, Liisa H. Refugees and Exile: From „Refugee Studies” to the National Order of Things. Annual Review of Anthropology, 1995, roč. 24, s. 495–523. ISSN 0084-6570. https://doi.org/10.1146/annurev.an.24.100195.002431

MOROKVASIC, Mirjana. „Settled in Mobility”: Engendering Post-Wall Migration in Europe. Feminist Review, 2004, roč. 77, č. 1, s. 7–25. ISSN 0141-7789. https://doi.org/10.1057/palgrave.fr.9400154

MORRIS, Lydia. Managing Contradiction: Civic Stratification and Migrants‘rights. International Migration Review, 2003, roč. 37, č. 1, s. 74–100. ISSN 0197-9183. https://doi.org/10.1111/j.1747-7379.2003.tb00130.x

MUSIL, Jiří. Regionální a místní formy sociálního vyloučení a jak jim čelit – problém vnitřních periferií v České republice. In SIROVÁTKA, T. (ed.) Sociální vyloučení a sociální politika. Brno: Masarykova univerzita, Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2006, s. 25–40. ISBN 80-210-4225-7, 80-97007-29-8.

ONG, Aihwa. Flexible Citizenship: The Cultural Logics of Transnationality. Duke University Press, 1999. 336 s. ISBN 0-82232-269-2.

PENNINX, Rinus. Integration of Migrants: Economic, Social, Cultural and Political Dimensions. Background Paper for the UNECE-conference January 12-14, 2004, Geneva.

PHILLIPS, Anne; SAHARSO, Sawitri. Guest editorial: The rights of women and the crisis of multiculturalism. Ethnicities, 2008, roč. 8, č. 3, s. 291–301. ISSN 1468-7968. https://doi.org/10.1177/1468796808092443

PRIES, Ludger. New Migration in Transnational Spaces. In PRIES, L. (ed.) Migration and Transnational Social Spaces. Aldershot: Ashgate, 1999. s. 1–35.

SACKMANN, Rosemarie c PETERS, Bernhard.; FAIST, Thomas. Identity and Integration. Aldershot: Ashgate. 2003. 260 s. ISBN 0-75463-211-3.

SALIH, Ruba. Shifting Meanings of ‚Home‘: consumption and identity in Moroccan women‘s transnational practices between Italy and Morocco. In N. AL-ALI, N., KOESR, K. (eds.) New Approaches to Migration? Transnational Communities and the Transformation of Home. UK: Routledge, 2001, s. 51–68. ISBN 0-41525-432-9.

SMITH, Michael; GUARNIZO, Luis. Transnationalism from Below. Transaction Publishers, 1998. 316 s. ISBN 1-56000-990-X. https://doi.org/10.2307/466362

SMITH, Michael P. Can You Imagine? Transnational Migration and the Globalization of Grassroots Politics. Social Text, 1994, roč. 39, s. 15–33. ISSN 0164-2472.

SMITH, Michael P. Transnational Urbanism: Locating Globalization. Wiley-Blackwell, 2001. 232 s. ISBN 0-63118-424-4.

SOYSAL, Yasemin N. Limits of Citizenship: Migrants and Postnational Membership in Europe. 1. vyd. Chicago: University of Chicago, 1994. 251 s. ISBN 0-22676-842-2.

STRAUSS, Anselm L. Mirrors & Masks: The Search for Identity. 2. vyd. New Brunswick: Transaction publishers, 1997. 188 s. ISBN 1-56000-935-7.

SZALÓ, Csaba. Domov a jiná místa/ne-místa formování kulturních identit. Sociální studia, 2006, č. 1, s. 145–161. ISSN 1214-813X. https://doi.org/10.5817/SOC2006-1-145

SZALÓ, Csaba. Transnacionální migrace: Proměny identit, hranic a vědění o nich. 1. vyd. Brno: CDK, 2007. 256 s. ISBN 80-7325-136-9.

TOLLAROVÁ, Blanka. Integrace cizinců v Česku: pluralita, nebo asimilace? Biograf, 2006, č. 39. ISSN 1211-5770.

WESTWOOD, Sallie; PHIZACKLEA, Anni. Trans-Nationalism and the Politics of Belonging. 1. vyd. London: Routledge, 2000. 192 s. ISBN 0-41518-980-2.

WIMMER, Andreas; SCHILLER GLICJ, Nina Methodological nationalism and beyond: nation -state building, migration and the social sciences. Global Networks, 2002, roč. 2, č. 4, s. 301–334. ISSN 1470-2266. https://doi.org/10.1111/1471-0374.00043

https://doi.org/10.5817/SOC2009-1-91