Komparativní přístup v historiografii a transnacionální historická problematika

Milan Scholz

Abstrakt

Článek představuje základní pravidla komparativního historického přístupu a snaží se nabídnout pohled na vztah mezi historickou komparací, transnacionálními přístupy a transnacionální problematikou jako předmětem výzkumu. Úroveň analýzy je teoretická, založená na aktuálních metodologických diskusích ohledně komparativních přístupů a autorových reflexí. První dvě části jsou deskriptivní, vymezují povahu a pole komparativního přístupu a pojednávají o teoretických postulátech historické komparace. Třetí část poukazuje na rozdíl mezi transnacionální problematikou jako předmětem výzkumu a tzv. transnacionálními přístupy jako metodologickými koncepty a naznačuje jeho dopad pro komparativní historii. Poslední část je reflexivní a všímá si role a možností komparativního historického přístupu při definování a analýze transnacionální problematiky.

Klíčová slova

komparativní přístup; teorie a metodologie; transnacionální otázky; transnacionální přístupy

Plný Text: