Transnacionalismus a kritika metodologického nacionalismu

Csaba Szaló

Abstrakt

Má-li zůstat sociologie transnacionalismu coby sociologické odvětví inovativní, měla by být schopna podněcovat reflexivní analýzu svých vlastních kritických projektů. Teorie transnacionalismu se zaměřují na transnacionální fenomény a zkoumají způsoby, jakými jsou nacionální fenomény teoreticky uchopovány v sociálních vědách. První aspekt vede k příslibu porozumění tomu, jak sociální podmínky a kulturní procesy konstituují transnacionalitu. Druhý pak teoriím transnacionalismu umožňuje zachytit způsob, jímž jsou do konceptuálních rámců a teoretických perspektiv akademického diskurzu zakódovány vztahy dominance. Tato studie se zaobírá teoretickými dilematy generovanými kritikou metodologického nacionalismu. Tím, že bere vážně rekonstruktivní interpretaci dřívější formy metodologického nacionalismu, plně uznává důležitost teoretické logiky v sociologii a zvažuje otázku metodologického nacionalismu v termínech konfliktu mezi alternativními teoretickými rámci.

Klíčová slova

metodologický nacionalismus; transnacionalismus; sociální změna; národní stát

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

APPADURAI, Arjun. Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. 3 vyd. Minneapolis : University of Minnesota Press, 1997. 224 s. ISBN 0-81662-793-2.

BASCH, Linda G. Nations Unbound: Transnational Projects, Postcolonial Predicaments, and Deterritorialized Nation-States. 1. vyd. London: Routledge, 1994. 360 s. ISBN 2-88124-630-3.

BECK, Ulrich. Cosmopolitical Realism: On the Distinction between Cosmopolitanism in Philosophy and the Social Sciences. Global Networks, 2004, roč. 4, č. 2, s. 131–156. ISSN 1470-2266. https://doi.org/10.1111/j.1471-0374.2004.00084.x

BECK, Ulrich. The Cosmopolitan Vision. Cambridge: Polity, 2006. 216 s. ISBN 0-74563-399-4.

BECK, Ulrich. The Terrorist Threat: World Risk Society Revisited. Theory Culture Society, 2002, roč. 19, č. 4, s. 39–55. ISSN 0263-2764. https://doi.org/10.1177/0263276402019004003

BOURDIEU, Pierre. Outline of a Theory of Practice. Cambridge: Cambridge University Press, 1977. 224 s. ISBN 0-52129-164-X.

BRENNER, Neil. Beyond state-centrism? Space, territoriality, and geographical scale in globalization studies. Theory and Society, 1999, roč.28, č. 1, s. 39–78. ISSN 0304-2421.

CAMUS, Albert. The Rebel. Harmondsworth: Penguin Books, 1962. 310 s.

CASTELLS, Manuel. The Power of Identity. 1 vyd. Malden, MA: Blackwell Publishers, 1997. 460 s. ISBN 1-55786-874-3.

DELEUZE, Gilles. A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia. London: Continuum , 1988. 629 s. ISBN 0-81661-401-6.

FOUCAULT, Michel. Different Spaces. In FOUCAULT, M. Aesthetics, Method, and Epistemology: Essential Works of Michel Foucault 1954–1984 v. 2. London: Penguin, 2000, s. 175–185. ISBN 0-14025-956-2.

FOUCAULT, Michel. Questions on Geography. In CRAMPTON, J. W., ELDEN, s. Space, Knowledge and Power: Foucault and Geography. Aldershot: Ashgate, 2007, s. 173–182. ISBN 0-75464-655-6.

GIDDENS, Anthony. Class Structure of the Advanced Societies. S.l.: Hutchinson, 1973.

GIDDENS, Anthony. The Nation-State and Violence. A Contemporary Critique of Historical Materialism vol. 2. London: Polity, 1985. ISBN 0-52006-039-3.

GOULDNER, Alvin Ward. The Coming Crisis of Western Sociology. New York: Basic Books, 1970. 528 s. ISBN 0-43582-150-4.

GUPTA, Akhil; FERGUSON, James (eds.) Culture, Power, Place: Explorations in Critical Anthropology. Durham, N.C: Duke University Press, 1997. 376 s. ISBN 0-82231-940-3. https://doi.org/10.1215/9780822382089

HABERMAS, Jürgen. On the Logic of the Social Sciences. 1vyd. Cambridge: Polity Press, 1990. 236 s. ISBN 0-26258-104-3.

HABERMAS, Jürgen. Reconstruction and Interpretation in the Social Sciences. In Moral Consciousness and Communicative Action. Cambridge, Mass: MIT Press, 1990, s. 21–42. ISBN 0-26208-192-X.

HABERMAS, Jürgen. What is Universal Pragmatism. In Communication and the Evolution of Society. Cambridge: Polity Press, 1991, s. 1–68. ISBN 0-74560-846-9.

JAMESON, Fredric. Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism. 6. vyd. Durham : Duke University Press, 1995.

KEARNEY, Michael. Borders and Boundaries of State and Self as the End of Empire. Journal of Historical Sociology, 1991, roč. 4, č. 1, s. 52. ISSN 0952-1909. https://doi.org/10.1111/j.1467-6443.1991.tb00116.x

LEFEBVRE, Henri. The Production of Space. Oxford: Blackwell, 1991. 468 s. ISBN 0-63118-177-6.

LEVITT, Peggy; JAWORSKY, B. Nadya. Transnational Migration Studies: Past Developments and Future Trends. Annual Review of Sociology, 2007, roč. 33, č. 1, s. 129–156. ISSN 0360-0572. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.33.040406.131816

LEVITT, Peggy; GLICK SCHILLER, Nina. Conceptualizing Simultaneity: A Transnational Social Field Perspective on Society. International Migration Review, 2004, roč. 38, č. 3, s. 1002–1039. ISSN 0197-9183. https://doi.org/10.1111/j.1747-7379.2004.tb00227.x

MARTINS, Herminio. Time and Theory in Sociology. In REX, J. (eds.) Approaches to Sociology. An Introduction to Major Trends in British Sociology. London, Boston: Routledge, 1974, s. 246–294. ISBN 0-71007-825-0.

MEŠTROVIĆ, Stjepan G. Anthony Giddens: The Last Modernist. 1. vyd. London: Routledge, 1998. 256 s. ISBN 0-41509-572-7.

POLKINGHORNE, Donald. Methodology for the Human Sciences. Albany: SUNY Press. 1983. 349 s. ISBN 0-87395-664-8.

SMART, Barry. Sociology, Phenomenology and Marxian Analysis. London: Routledge, 1976. 240 s. ISBN 0-71008-373-4.

SMITH, Anthony D. Nationalism in the Twentieth Century. Oxford: Martin Robertson, 1979. 257 s. ISBN 0-81477-803-8.

SMITH, Anthony D. Nationalism and Classical Social Theory. The British Journal of Sociology, 1983, roč. 34, s. 19–38. ISBN 0007-1315. https://doi.org/10.2307/590606

SMITH, Anthony D. The Concept of Social Change: A Critique of the Functionalist Theory of Social Change. 1. vyd. London: Routledge, Kegan Paul, 1973. 208 s. ISBN 0-71007-697-5.

SOJA, Edward W. Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Critical Social Theory. 8. vyd. London: Verso, 1989. 266 s. ISBN 0-86091-936-6.

VIRILIO, Paul. Speed and Politics. 2. vyd. Los Angeles: Semiotext(e), 2007. 174 s. ISBN 1-58435-040-7.

WAGNER, Peter. A Sociology of Modernity: Liberty and Discipline. London: Routledge, 1993. 288 s. ISBN 0-41508-186-6.

WALLERSTEIN, Immanuel Maurice. Unthinking Social Science: The Limits of NineteenthCentury Paradigms. Cambridge: Polity Press, 1991. 286 s. ISBN 0-74560-876-0.

WIMMER, Andreas; GLICK SCHILLER, Nina. Methodological nationalism and beyond: nation-state building, migration and the social sciences. Global Networks, 2002, roč, 2, č. 4, s. 301–335. ISSN 1470-2266. https://doi.org/10.1111/1471-0374.00043

WIMMER, Andreas; GLICK SCHILLER, Nina. Methodological nationalism and the study of migration. European Journal of Sociology, 2002, roč. 43, s. 217–240. ISSN 0003-9756. https://doi.org/10.1017/S000397560200108X

WIMMER, Andreas; GLICK SCHILLER, Nina. Methodological Nationalism, the Social Sciences, and the Study of Migration: An Essay in Historical Epistemology. International Migration Review, 2003, roč. 37, č. 3, s. 576–610. ISSN 0197-9183.https://doi.org/10.1111/j.1747-7379.2003.tb00151.x

https://doi.org/10.5817/SOC2009-1-49