Transnacionalismus a kritika metodologického nacionalismu

Csaba Szaló

Abstrakt

Má-li zůstat sociologie transnacionalismu coby sociologické odvětví inovativní, měla by být schopna podněcovat reflexivní analýzu svých vlastních kritických projektů. Teorie transnacionalismu se zaměřují na transnacionální fenomény a zkoumají způsoby, jakými jsou nacionální fenomény teoreticky uchopovány v sociálních vědách. První aspekt vede k příslibu porozumění tomu, jak sociální podmínky a kulturní procesy konstituují transnacionalitu. Druhý pak teoriím transnacionalismu umožňuje zachytit způsob, jímž jsou do konceptuálních rámců a teoretických perspektiv akademického diskurzu zakódovány vztahy dominance. Tato studie se zaobírá teoretickými dilematy generovanými kritikou metodologického nacionalismu. Tím, že bere vážně rekonstruktivní interpretaci dřívější formy metodologického nacionalismu, plně uznává důležitost teoretické logiky v sociologii a zvažuje otázku metodologického nacionalismu v termínech konfliktu mezi alternativními teoretickými rámci.

Klíčová slova

metodologický nacionalismus; transnacionalismus; sociální změna; národní stát

Plný Text: