Metodologický nacionalismus a pohled za jeho hranice: budování národního státu, migrace a společenské vědy

Andreas Wimmer, Nina Glick Schiller

Abstrakt

Metodologický nacionalismus je chápán jako předpoklad, že národ/stát/společnost je přirozenou sociální a politickou formou moderního světa. Nejprve rozlišujeme tři druhy metodologického nacionalismu příznačné pro hlavní proud sociální vědy a poté ukazujeme, jak ovlivnily výzkum migrace. Odkrýváme paralely mezi nacionalistickým myšlením a konceptualizací migrace v poválečných společenských vědách. V historickém tour d’horizon ukazujeme, že tato koncepce hlavního proudu se rozvinula v úzké interakci s procesy budování západních národních států a s rolí, již v nich sehrály imigrační a integrační politiky. Posun směrem k výzkumu „trasnacionálních komunit“, což je poslední fáze tohoto procesu, vyplynul spíše z epistemického opuštění metodologického nacionalismu než ze vzniku nových předmětů pozorování. V závěru článku doporučujeme nové analytické koncepty, které nejsou zabarvené metodologickým nacionalismem a současně překračují fluidismus značné části současné sociální teorie.

Klíčová slova

metodologický nacionalismus; migrace; národní stát; sociální vědy

Plný Text: