Postholokaustová židovská identita

Ela Klementová

Abstrakt

Židé, kteří stojí v centru pozornosti tohoto článku, zastávají sekulární životní přístup a vykazují známky plné integrace do většinové společnosti. Článek předkládá hypotézu, že židovství, které je danou skupinou vnímáno a absorbováno jako aspekt jejich sebedefinice, z velké části koření v tzv. dědictví holocaustu. Soustředí se na sociální mechanismy kolektivní identity a kolektivní paměti, které usnadňují mezigenerační přenos zkušenosti holocaustu.

Klíčová slova

kolektivní identita; generace; kolektivní paměť; symbolické reprezentace; kolektivní trauma

Plný Text: